Sånger

SAMSUNG CSC

Sedan början av 2000-talet har allt jag skrivit också resulterat i sånger; psalmer, kyrkosång, barn/visor, körverk, Frälsarkrans- och Pilgrimssånger, musikaler … Här finns länkar till allt som är UTGIVET och med möjligheter att LÄSA texter och LYSSNA till inspelade sånger.

Psalm 2020 – bank med nyskrivna psalmer.
Sångmedverkan i gudstjänster/konserter eller föreläsningar.
Dagledigprogram med sånger.

Tonsättare: Stefan Jämtbäck, Nadja Eriksson, Maria Löfberg, Leif Lundberg, Anders Johammar, Lars Hernqvist, Jonas Nyström, Katarina Torgersson, Anders Berglund mfl förutom egna tonsättningar.

LYSSNA
YOUTUBE – tillkommande inspelningar av nya psalmer i psalm 2020+
Den som bär, lyssna när Nadja själv sjunger de 11 sångernas alla stämmor.
Kommer du i natten med Frida Augustsson.
Och himlen rör vid jorden 8 av sångerna med Stefan Jämtbäck.
Gloria ur Mariaroatoriet ”Sjung din glädje, Maria” med musik av Maria Löfberg.
Som ett ord i min mun, sång Åhls kyrkokör vid Oskar Lindbergs orgelstuga.
Lågor av ljus – vinnarpsalm Växjö stift 2017 med Nadja Eriksson.
Archangelica, 13 sånger från Blomsterhem i Ammarnäs, musik Anders Berglund.
Resan till ett barn, skiva med Stefan Jämtbäck, 2006.

NYHETER
Genom samarbete med Katarina Torgersson finns nu flera nya psalmer som direktutgivning – med fler tillkommande efter hand. Utgivna på Sångfågeln:
Den underbara, Det kommer en tid, Det mänskligaste, Ett barn är fött i natt, Ett heligt, stilla sus, Ingenting som hindrar, Kärlekens Fader, När gryende himmelen målar, När vi inte ser dig, Samma natt, Vad du kräver, Vi bär ett barn.

Ni ska få se mig, påskgospel SATB, musik N Eriksson, Gehrmans 2020.
Du Gud av universum, sång ur Ung Psalm nu arr SSA/SAB av Anna Risberg, Noton Music 2020.

BARNKÖRSÅNGER
Allt som lever, 3 sånger för barnkör, musik N Eriksson, Gehrmans 2015. Läs recension i KMT april 2015.
Då tänder vi ljus, två barnkörsånger, musik Nadja Eriksson, Gehrmans 2018.
I samma båt, barnmusikal med musik av Nadja Eriksson, Gehrmans 2017
Julens ängel, 3 julsånger för barn och vuxna, Gehrmans 2014.
Mirakel, ingår i häftet ”Come on children 4”, (Runow Media 2015)
När löven dansar, 3 sånger för barnkör, Nadja Eriksson musik, Gehrmans 2016.
En ängel vid mitt bord, 5 sånger för barnkör, musik: S Jämtbäck, Gehrmans 2009
Änglarna, Född av vatten och Dagen vi väntat på 3 sånger för barnkör, Andreasson/Wittje, Wessmans 2014.
Änglarnas konsert, julsång SAA, musik Nadja Eriksson. Gehrmans 2017
Se också Vår underbara värld för diskantkör.

JUL&ADVENT
Det barn Maria bär Mary´s boychild i arr (SATB) av L Lundberg, Wessmans 2017.
Där himmelens stjärna glänser, för Trettondagen SAB, J Nyström, Gehrmans 2017.
En avlägsen krubba, Away in a Manger SAB i arr av L Lundberg, Wessmans 2014.
Glädjeorden, Infant Holy, Infant Lowly SAB, arr L Lundberg, Wessmans 2014.
Himmelens port, 1 advent SATB, musik: F Östergren, Wessmans 2015.
Hör hur himlen fylls av sång (SSA), arr av L Lundberg SSA, (SATB) och (SAB), Wessmans 2015.
Jag önskar jag vore en herde, SATB, musik A Johammar, Wessmans 2015.
Julens ängel, 3 JULSÅNGER för barn och vuxna, N Eriksson (Gehrmans 2014).
Sjung din glädje, Maria, oratorium med musik av M Löfberg, Wessmans 2014.
Vi tänder adventstidens ljus, SAB, musik A Johammar, Wessmans 2015.
Änglarnas konsert, SAA, musik Nadja Eriksson. Gehrmans 2017

FASTA&PÅSK
Du hörde mitt rop, efter Ps 18, SATB, musik J Nyström, Gehrmans 2017.
Då står Kristus upp SATB, musik: Jämtbäck/Östergren, Wessmans 2014.
För kärleks skull, körsång i fastetid SAB, A Johammar, Wessmans 2014.
Mitt i din glädje, Mariasång, SATB i arr av L Hernqvist, Wessmans 2018.
Se, Guds Lamm, SAB, Jonas Nyström, Gehrmans 2017.
Övergiven, efter Ps 22, SATB och SAB, musik J Nyström, Gehrmans 2017.

ÖVRIG KÖRSÅNG
Den som bär 11 sånger till Frälsarkransen, SAAB N Eriksson, Gehrmans 2012.
Dessa är de tio bud, efter Luther, arr SAB av Lars Hernqvist, Wessmans 2019.
Du är aldrig ensam, You´ll Never Walk Alone SATB L Lundberg, Wessmans 2016.
Du är det bröd SAB Kyrkoårsserie med 8 NATTVARDSHYMNER, musik Stefan Jämtbäck, arr Lars Hernqvist, Wessmans 2016.
Där skymningsdjupet bottnar aftonpsalm SAB, musik A Johammar, Wessmans 2014.
Gud, vi tackar, sommarpsalm, SAB, arr L Lundberg, Wessmans 2016.
Gud vår Fader, efter Luther, SAB, musik J Nyström, Gehrmans 2017.
Härlighetens väg, 6 sånger för gudstjänsten, SATB N Eriksson, Wessmans 2019.
Särtryck: Härlighetens väg (proc/rec), Hur kan jag tro, Vi vänder oss Gud till dig, Gud när du bjuder till bordet, Tack för din slösande gåva.
Kom, sommarljus, sommarpsalm SATB, musik L Åberg, Wessmans 2010.
Kärlekens lov, SSA och SAB, musik A Johammar, Wessmans 2016.
Kärleksrösten, herdesång SAB i arr av L Lundberg, Wessmans 2018.
Lågor av ljus, vinnarpsalm Växjö stift, musik N Eriksson, Echo 2018
Längtan, sång för kvällen SATB, musik L Lundberg, Wessmans 2015.
Med evig kärlek, körsång SAB, musik A Johammar, Wessmans 2016.
När ljuset växer, 5 vårsånger för SATB, musik N Eriksson, Wessmans 2017.
Pilgrimens sju sånger för kör SATB + orgel, musik N Eriksson, Wessmans 2014.
Sju vandringssånger, för Pilgrimsvandringen, musik: N Eriksson, Wessmans 2015.
På Gud vi tror, efter Luther, SATB, musik J Nyström, Gehrmans 2017.
Pärlor – 11 enkla Frälsarkranssånger, Nadja Eriksson, Gehrmans 2019
Septembersol, SATB i vackert arr av Leif Lundberg, Wessmans 2019.
Som ett ord i min mun sång i SAB/SA, Jämtbäck/Nyström/Ahlinder, Gehrmans 2016.
Så kunde de se, SATB för kyndelsmässodagen, musik L Lundberg, Wessmans 2014.
Sånger till kraft, 10 enkla sånger för SA/piano, musik N Eriksson, Wessmans 2017.
Tröstens tid, SATB musik av Maria Löfberg, Norbergs förlag 2017
Två gospelsånger , Här och En röst som säger: Kom, Gehrmans 2018.
Visa från Venjan SATB, SSA, sommarpsalm i arr av L Lundberg, Wessmans 2018.
Vänd oss till dig, SATB för gospelkör, musik N Eriksson, Gehrmans 2015.

PSALMER
Och himlen rör vid jorden 66 psalmer för kyrkoåret, S Jämtbäck, Artos 2011.
Ung Psalm, ingår med 9 sånger, Du lilla Jesusbarn, I sommarljus, Tider, Låg det vatten, Min bön, Du Guds Ande, Fred, Ser du en människa, Du Gud av universum.
HELA FAMILJENS PSALMBOK, ingår med Dona Nobis, En sång som säger Tack.

ORATORIUM/KÖRVERK/MUSIKALER:
Lutherkonsert, Luthers liv i 9 sånger, musik av L Hernqvist, Wessmans 2017. LYSSNA
Sjung din glädje, Maria, juloratorium, musik av M Löfberg, Wessmans 2014. LYSSNA
Vår underbara värld musikal med 7 sånger, repliker och mellantexter för diskantkör i skiftande ålder. Musik Nadja Eriksson, Gehrmans förlag 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *