Nattvarden

DU ÄR DET BRÖD – 8 nattvardshymner:
Gör mitt hjärta berett
Den natt när änglasången ljöd
Du är det bröd
Levande, älskande Gud
Kom till oss, Ande god
Du Skapare av himlavalv
Vi kommer till ditt bord
Om än mörkret förökas

Det bröd som mättar
Det var ett barn

Gud, när du bjuder till bordet
Himmelens bröd

Se Guds rike

DU ÄR DET BRÖD
Beredelseserie som följer Kyrkoåret
Not

Gör mitt hjärta berett
Advent
Himmelriket är nära, redan dukas ett bord,
brödet som rör vid min mun,
vinet som rör vid mitt blod.
Hosianna, du kommer, gör mitt hjärta berett,
hosianna, du kommer, gör mitt hjärta berett.
LYSSNANot

Den natt när änglasången ljöd
Jultiden
Den natt när änglasången ljöd,
var natten när din kärlek bjöd
oss evig frid.
Så kom du i ett barn gestalt,
i bröd och vin, du ger oss allt,
ditt eget liv.
LYSSNANot

Du är det bröd
Fastan
O, Guds lamm, ingen som du
har burit vår plåga och skam, o, Guds lamm.
O, Guds lamm, du är det bröd,
är vinet, som nu dukas fram, o, Guds lamm.
LYSSNANot

Levande, älskande Gud
Påsktiden
Levande, älskande Gud,
stigen ur gravarnas död
slösar du över vår hunger
himmelens mättande bröd,
halleluja, halleluja,amen.
LYSSNANot

Kom till oss, Ande god
Pingst
Kom till oss, Ande god, rör oss med helig ro
här vid vårt altarbord, hjälp oss att tro
mysterium.
LYSSNANot

Du skapare av himlavalv
Trefaldighetstiden 1sommartid
Du Skapare av himlavalv och stjärnors myriad,
av havets vimmel, fåglars lust i sång bland trädens blad,
vad är väl då en människa att du vill bry dig om?
Då hörs på nytt din skaparröst:
”Du som hungrar, du som törstar, kom”.
LYSSNANot

Vi kommer till ditt bord
Trefaldighetstiden 2 – sensommar, tacksägelse
Vi kommer med glädjesång, med ömmande böners ord,
med tvivel och barnslig tro, vi kommer till ditt bord.
Det bord där vi tar emot dig själv i ett brutet bröd,
så blir vi en enda kropp i nådens överflöd.
LYSSNANot

Om än mörkret förökas
Trefaldighetstiden 3 – höst, kyrkoårets slut
Om än mörkret förökas, växer nåden ännu mer
i gemenskapens måltid där livets under sker.
Du är här i detta nu, ditt eviga nu,
i vin och bröd, är du.
LYSSNANot

Samtliga: © Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg, musik: Stefan Jämtbäck, arr: Lars Hernqvist – ingår i Du är det bröd – åtta nattvardshymner för kyrkoåret


Det bröd som mättar

Midfastosöndagen, mässan, Joh 6:24-59

Och himlen rör vid jorden

1. Du kom så enkel att ingen förstod vem du var,
som vind är mäktig, men ingen kan se hur den far.
När Ordet blev kött var skepnaden mänsklig som vi,
som bara ett bröd men himmelen gömd inuti .

Det bröd som mättar i evighet
är du, din Ande, ditt liv, din kärlek,
det bröd som mättar i evighet
är du, din Ande, ditt liv, din kärlek är du.

2. Det bröd som delas blir dukat på nytt varje kväll,
likt blod som strömmar tills livet har nått varje cell.
Så finns du i oss som delat vår hunger och skam,
så finns vi i dig som grenarna bärs av sin stam.

Det bröd som mättar i evighet
är du, din Ande, ditt liv, din kärlek,
det bröd som mättar i evighet
är du, din Ande, ditt liv, din kärlek är du.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
LYSSNA via Youtube

Det var ett barn – beredelsepsalm ur Bjäremässan

Det var ett barn som gav till dig sin matsäck,
som tänkte på att hungern var så stor,
som ville dela med sig av sitt eget,
ett barn som kunde visa hur vi tror.

Det brödet som blev lagt i dina händer,
tillsammans med två fiskar, inte fler,
välsignades tills alla kunde mättas.
Det himmelriket rör blir mycket mer.

Nu är det du som skänker oss din föda,
välsignelsen som mättar jordens nöd,
du ger den dryck som fyller oss i botten,
du sträcker ut din hand och ger oss bröd.

Så är det bröd som läggs i dina händer,
förvandlingen, det under som nu sker,
att du är här och låter alla mättas.
Det himmelriket rör blir mycket mer.

© Text: Åsa Hagbergmusik: Stefan Klaverdal – kommer på Wessmans LYSSNA


Gud, när du bjuder till bordet

Beredelse

Liksom kornet ger sin rot åt jordens famn,
liksom jorden låter livet gro,
liksom livet sedan samlas i ett bröd,
får vi samlas, ta emot och tro.

Gud, när du bjuder till bordet,
gör du oss alla till ett,
du är det levande brödet.
”Kom, nu är allting berett!”

Liksom grenen får sitt liv ur trädets stam,
liksom stammen vilar mot sin rot,
liksom livet blir till vin av grenens frukt,
får vi samlas, tro och ta emot.

Gud, när du bjuder till bordet,
gör du oss alla till ett,
du är det levande vinet.
”Kom, nu är allting berett!”

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson – ingår som körarr i Härlighetens väg Särtryck Gud, när du bjuder till bordet. LYSSNA


Himmelens bröd

Himmelens bröd är ett,
bryts vid gemenskapens bord,
så nära som födan, min kropp,
så nära är livets ord.
Hör, hur en röst säger: ”Kom,
kom, du som hungrar och ät
mitt liv brutet för dig, mitt liv, för dig.”

Kärlekens röda vin
rör vid vårt mänskliga blod,
med liv för vårt törstande djup,
i visshet att Gud är god.
Hör, hur en röst säger: ”Kom,
kom, du som törstar och drick
mitt blod gjutet för dig, mitt blod, för dig.”

© Text: Åsa Hagberg
Mel A: Sven-Eric Johansson, Pdf-not, SATB, LYSSNA
© Wessmans Musikförlag SATB, musik: Agneta Sköld

Se Guds rike
Nattvardspsalm i folkton

Se Guds rike i detta bröd,
se hur Anden ger liv ur död,
så som Kristus blev kropp och levande blod
är Guds himmel på vår jord.

Se Guds rike i denna brunn,
i det vinet som når din mun,
så som Kristus blev kropp och levande blod
är Guds himmel på vår jord.

Se begynnelsens Skaparord,
det vi mottar vid detta bord,
så som Kristus blev kropp och levande blod
är Guds himmel på vår jord.

© Text: Åsa Hagberg, musik (not): John Emanuelsson
LYSSNA (ÅH), LYSSNA (JE Fiol, duett)