Pilgrimssånger

Pilgrimssångerna bygger på Hans-Erik Lindströms sju nyckelord; frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Varje ord finns i en treenighet av körsång, unison sång och bön – för gudstjänsten och vandringen.
Pilgrimens sju sånger – för kör SATB
Sju vandringssånger – unison sång, ev. försångare
Böner – ingår i båda häftena
© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

FRIHET

Vindarna lär mig

1. Vindarna lär mig sin frihet,
släpper all ängslan och tyngd,
burna av osedda händer,
andas befrielsens rymd.
Så får jag andas frihetens rymd,
andas frihetens rymd.

2. Fjärilen lär mig sin frihet,
famnad av solstrålens sång
vågar den vingarnas glädje,
lämnar sin skygga kokong.
Så får jag sjunga frihetens sång,
sjunga frihetens sång.

3. Vandringen lär mig sin frihet,
följer sin ringlande färd,
lämnar sitt spår under himlen,
ut i vår vidsträckta värld.
Så får jag vandra frihetens väg,
vandra frihetens väg.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Friheten

Friheten lägger sitt steg – lägger det bakom sig,
friheten lägger sitt steg – lägger det bakom sig.

Friheten släpper sin tyngd, släpper den bakom sig,
friheten släpper sin tyngd, släpper den bakom sig.

Friheten lyfter sin blick, lyfter den framför sig,
friheten lyfter sin blick, lyfter den framför sig.

Friheten finner sin väg, finner den framför sig,
friheten finner sin väg, finner den framför sig.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Frihetens bön

Gud,
lär mig den frihet som vågar släppa taget,
inte för att fly, men vågar sitt steg vidare
över trösklarna.

Gud,
lär mig den frihet som vågar sitt ”nej”,
nej till skapade behov,
och sedan frihetens ”ja”, ditt ”ja”.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

ENKELHET

Enkelhetens gåva

1. Tack för enkelhetens gåva,
den friska smaken av en källa
fyller djupens alla tomrum
upp till brädden av vår törst.
Enkelhetens gåva, enkelhetens mod,
enkelhetens visshet; Skaparen är god.

2. Tack för enkelhetens gåva
att känna gräsets doft av lycka
medan tusen syrsor spelar
i sin lust, en symfoni.
Enkelhetens gåva …

3. Tack för enkelhetens gåva
att vända ansiktet mot solen
i den vind som nuddar jorden,
bli berörd och ta emot.
Enkelhetens gåva …

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Enklaste strå

Enklaste strå, svept i Guds vind,
vittnar om skapelsens mönster.
Enklaste strå, svept i Guds vind
öppnar sin rikedoms fönster.
Enklaste strå, svept i Guds vind
öppnar sin rikedoms fönster.

Ringaste fly, lyft av Guds vind,
vävd i de skiraste mönster,
ringaste fly, lyft av Guds vind
skimrar mot himmelens fönster.
Ringaste fly, lyft av Guds vind
skimrar mot himmelens fönster.

Ringlande stig, famnad av vind,
formad i skapelsens mönster.
Ringlande stig, famnad av vind
öppnar Guds rikedoms fönster.
Ringlande stig, famnad av vind
öppnar Guds rikedoms fönster.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Enkelhetens bön

Gud,
lär mig på nytt barnets blick,
förundran över livets enklaste tråd
när den skälver sin glädje rakt igenom mig.

Gud,
låt den glädjen också djupna i begrundan,
tacksamt smaka allt det jag trodde var självklart.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

TYSTNAD

Tystnaden går

Tystnaden går
med vilsamma steg längs med vägen.
Tystnaden går,
låter mig höra hur vinden får röst genom träden,
ordlösa vägar.

Tystnaden ser
en tanke slå ut i en blomma.
Tystnaden ser
hoppfulla frön i en mognad till tid som skall komma,
ordlösa mönster.

Tystnaden hör
hur enkla små ljud börjar spela.
Tystnaden hör,
bäcken som porlar sin livsväg gör tankarna hela,
ordlösa sånger.

Tystnaden bär
det ordet som svaldes i djupet.
Tystnaden bär,
låter det släppa sin oro och läkas i ljuset,
ordlösa stunder.

Tystnaden går
med vilsamma steg längs med vägen.
Tystnaden går,
låter mig höra hur vinden får röst genom träden,
ordlösa vägar.
Tystnadens sånger.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Tystnadens röst

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst, säger ”vandra”.
Vandra vägen med mig … vägen med mig.

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst, säger ”lyssna”.
Lyssna vägen med mig … vägen med mig.

Tystnadens röst,
formar sitt ord i mitt bröst,
formar sitt ord i mitt bröst, säger ”vila”.
Vila vägen med mig … vägen med mig.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Tystnadens bön

Gud,
ge mig den tystnad som sköljer min hörsel ren
till att höra din viskning.

Gud,
ge mig också lugn att stanna i ordlösheten
efter viskningen.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

BEKYMMERSLÖSHET

Bekymmerslöshet

1. Bekymmerslöshet är en blomma,
klädd i sin skimrande dräkt,
den krona som öppnas mot ljuset
växande, tyst utan jäkt,
ja, växande, tyst utan jäkt.

2. Bekymmerslöshet är en fågel,
mättad av grässtråets frö,
den äter ur Skaparens händer,
speglar sin flykt i en sjö,
ja, speglar sin flykt i en sjö.                    

3. Bekymmerslöshet är en eka,
växande djup blir en famn
som alltid har kraften att bära
fram till en vilande hamn,
ja, fram till en vilande hamn.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Ge din tanke ro

Ge din tanke ro, ditt bekymmer vila,
ge din tanke ro, ditt bekymmer vila.
Som en rastplats längs med vägen
där du lägger ner din börda.

Ge din tanke ro, ditt bekymmer vila,
ge din tanke ro, ditt bekymmer vila.

Som en fläkt är bris och lätthet,
när den nuddar vid din panna.

Ge din tanke ro, ditt bekymmer vila,
ge din tanke ro, ditt bekymmer vila.

Som en glänta mitt i skogen,
där din skugga får sin ljusning.

Ge din tanke ro, ditt bekymmer vila,
ge din tanke ro, ditt bekymmer vila.

Som en rastplats längs med vägen
där du lägger ner din börda.

Ge din tanke ro, ditt bekymmer vila.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Bekymmerslöshetens bön

Gud,
gör mina händer tomma,
så tomma att de kan bära din frid.

Gud,
gör mina tankar lätta,
så lätta att din frid kan bära dem.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

LÅNGSAMHET

Långsamhetens tid

Allt har sin tid, sitt ljus, sin skugga, sitt spår.
Sitt stråk av luft, sitt liv, ett hjärta som slår.

Skyndsamheten har sin tid,
hämtar kraften av den frid
som finns i långsamhetens tid,
nu är långsamhetens tid.

Allt har sin tid, sin rytm, vart steg har sin gång.
Sin tid att gro, sin tid att sjunga sin sång.
Skyndsamheten …

Allt har sin tid, en fråga finner sitt svar.
Den tid som går blir nu, med framtiden kvar.
Skyndsamheten …

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Långsamhetens steg

Långsamheten går sitt steg,
följer solens bana,
gryningstro blir aftonsång,
följer solens bana.
Går sitt steg, går sitt steg,
följer solens bana.

Långsamheten går sitt steg,
bärs av jordens mognad,
likt ett frö till blomstringstid,
bärs av jordens mognad.
Går sitt steg, går sitt steg,
bärs av jordens mognad.

Långsamheten når sitt mål,
följer solens bana,
aftonsång blir gryningstro,
följer solens bana.
Når sitt mål, når sitt mål,
följer solens bana.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Långsamhetens bön

Gud,
i det rusande, ilande
låt mig finna lugna andetag.
Bottnande i djupet vänder de åter, ett i taget,
finner sin kraft i dig.

Gud,
låt din evighet famna min stressade själ.
Här är jag nu, dricker en klunk
tidlöshet.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

ANDLIGHET

Samma spår

En tilltrasslad tråd nystas ut mellan träden,
längs en upptrampad stig.
Vägen av fotspår där Gud själv har gått,
samma spår i mitt inre, samma spår.

2. Ett strilande sken silas ner mellan grenar,
ger sitt ljus längs min väg.
Vägen av ljusspår där Gud själv har gått,
samma ljus i mitt inre, samma ljus.

3. En sprittande sång blir ett flöde av kvitter,
likt en rännil bärs fram.
Levande flöden där Gud själv har gått,
samma ström i mitt inre, samma ström.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Mitt inre

Mitt inre har en hunger,
mitt inre har ett bröd.
Du är det brödet, Gud.

Mitt inre har en källa,
mitt inre har ett liv.
Du är det livet, Gud.

Mitt inre har en vandring,
mitt inre har en väg.
Du är den vägen, Gud.

Mitt inre har en vila,
mitt inre har en röst.
Du är den rösten, Gud.

Mitt inre har en framtid,
mitt inre har ett mål.
Du är det målet, Gud.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Bön

Gud,
min hunger har ett bröd,
min törst en källa, min väg ett hem.
Du.

Gud,
när jag glömmer det,
prioriterar bort det, inte förtjänar det,
för mig tillbaka dit där min hunger har ett bröd,
min törst en källa, min väg ett hem.
Du.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

DELANDE

Så delas jord och himmel

1. Ett steg intill längs vägen,
en hand till stöd,
ett enkelt krus med vatten,
ett brutet bröd.

Så delas jord och himmel och vänskap knyts,
där händerna blir öppna och brödet bryts.

2. En blick som bjuder värme,
en lågas glöd,
en vila för det slitna,
ett brutet bröd.

Så delas jord och himmel och vänskap knyts,
där händerna blir öppna och brödet bryts.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Delandet visar en väg

Delandet visar en väg, delandet visar en väg.
Där vi delar varandras hunger,
där vi delar varandras bröd.

Delandet visar en väg, delandet visar en väg.
Där vi delar varandras bördor,
där vi räcker varandra stöd.

Delandet visar en väg, delandet visar en väg.
Där vi dricker ur samma källa,
där vi delar varandras törst.

Delandet visar en väg, delandet visar en väg.
Där vi delar varandras vänskap,
där vi bjuder varandra först.

Delandet visar en väg, delandet visar en väg.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg, Musik: Nadja Eriksson

Delandets bön

Gud,
må du väcka
tacksamhetens insikt
och delandets glädje.
Må du välsigna
varje hand som ger.
Amen.

© Wessmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *