Kom du godaste

Julens berättelse i fem akter, för kör, solister, instrumentalister och berättare.

URUPPFÖRANDE 2022: Andreaskyrkan i Stockholm, sön 11/12 kl 16.00
TEXT: Åsa Hagberg
MUSIK: Katarina Ruderus

Julens stora berättelse, i ett framförande som inte kräver de stora resurserna. Möjlig för församlingar och körer att sätta upp, på landsbygden likaväl som i storstaden. Guds människoblivande, med Marias erfarenhet i centrum, i änglarnas närhet, och alla vi andra, tillsammans med herdar och visa konungar, inbjudna att delta i hennes lovsång och förundran.
Som en röd tråd genom handlingen löper den tidiga psalmen 112, där fem av dess verser blir det inledande anslaget i varje akt, tillsammans med en läst vers ur julens bibeltexter. Nutid, dåtid och evighet möts i samma rum.

Akt 1. Tecknet – ljus i mörkret, den unga kvinnan
Akt 2. Nådens under – färden till Betlehem, ett enkelt stall
Akt 3. Julnatten – vakande herdar, ängelns bud, Marias vaggsång
Akt 4. Vid krubban – vise män, herdar, Maria; till oss alla är en konung född
Akt 5. Lovsången – Marias tillbedjan, hela världens förundran, änglarnas sång.

Medverkande:
BERÄTTARE: Läsning av korta bibeltexter
SOLISTER: Maria (A) och Josef (T) – ur kören: Herde, Gabriel (S/T)
KÖR: SATB, ev. med mindre ensembler för Änglar, Herdar och Vise män
Svårighet: lätt till medelsvår i de olika sångerna. Återkommande melodier och ledmotiv underlättar inlärningen, förutom att förtydliga roller och karaktärer.
INSTRUMENT: Stråkkvartett (fiol 1 & 2, viola, cello), orgel/piano, oboe
Även en enklare version utan stråkar planeras

Framförande:
TID: ca 1 timme, inklusive berättare och psalmverser.
SCEN: Ingen särskild scen är nödvändig, men en möjlighet är att placera krubban framme i centrum (gärna en kyrkas kor), med grupperna av körer utplacerade i rummet för att förenas vid krubban i akt 4.

KOM, DU GODASTE – TEXTER

Akt 1 – Tecknet

Världens Frälsare kom här. Rena jungfrun moder är
ty en börd så underlig, Herre Jesus, hövdes dig. (SvPs 112:1)

Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ”Gud med oss”.  (Jes 7:14)

Kom, världens Frälsare, kom här
Kör:
Kom, världens Frälsare, kom här,
du ser vår natt, hur mörk den är,
hur kärleken blir kyligt snål,
när rädslan styr mot dunkla mål.
Kom, du godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Herdar:
Vi tänker på ditt löftesord,
när skuggan höljer in vår jord,
i vakans natt, vid eldens glöd,
vi hungrar efter livets bröd.
Kom, du godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Vise män
Vi spanar efter stjärnans sken,
som strålar likt en ädelsten.
En värld så fylld av våld och strid,
vad blir den, utan hopp om frid?
Kom, du godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Men, när är tiden inne?
Kör:
När blir löftet verklighet?
När slår profetian in,
finns den som kan säga det?

Änglar:
Nästan ingen vet, himmelrikets hemlighet.
Bara några röster, viskande och tyst:
Gloria, gloria, gloria.
Snart ska de få se, snart ska undret ske:
Gloria, gloria, gloria.

Kör:
Vem är den unga kvinnan?
Vem, i Davids Betlehem,
eller i vår huvudstad?
Säg, hur ska vi veta vem?

Änglar:
Nästan ingen vet, himmelrikets hemlighet.
Bara några röster, viskande och tyst:
Gloria, gloria, gloria.
Gabriel blev sänd, till den minsta gränd:
Gloria, gloria, gloria.

Kör:
Vem är den unga kvinnan?
Vem, som bär kung Davids blod,
redo att ge upp sitt liv,
svara ”ja” med heligt mod?

Änglar:
Nästan ingen vet, himmelrikets hemlighet.
Bara några röster, viskande och tyst:
Gloria, gloria, gloria.
Går från Galiléen, under stjärnans sken:
Gloria, gloria, gloria.

Akt 2 – Nådens under

Nådens under här vi sett, av Guds Ande är det skett.
Ordet, utav Fadern fött, har i tiden blivit kött. (SvPs 112: 2)

”Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.(Matt 2:6)

Det blev sent vid vår långa färd
Josef och Maria:
Det blev sent vid vår långa färd.
Så äntligen såg vi ljus,
vi såg staden som var vårt mål,
såg Betlehems alla hus.

Det var trängsel i Davids stad,
ett vimmel av stök och glam
längs de gator som fyllts av folk,
hur svårt då, att komma fram.

Kör:
Ångrar du dig, Maria, ångrar du allt besvär?
Du kunde stannat hemma, måste du vara här?

Maria:
Vem är jag att ändra på vad Gud redan sagt?
Barnet måste födas i denna trakt.

Josef:
Jag har frågat i varje hus,
har bultat på varje port,
överallt är det redan fullt
och nu kommer mörkret fort.

Åh, Maria, det här blir svårt,
med natten så kyligt kall.
Men jag ser ingen annan väg,
Guds födelse får ett stall.

Kör:
Ångrar du dig, Maria, ångrar du allt besvär?
Du kunde stannat hemma, måste du vara här?

Maria:
Redan innan Kejsaren, fanns Guds ängels bud,
aldrig kan jag ångra mitt ”ja” till Gud.

Jag bär på hela världens tröst
Maria:
Jag bär på hela världens tröst,
här vid mitt hjärta, vid mitt bröst.
ibland känns tyngden alltför stor,
men Gud, jag vet på vem jag tror.

Josef och Maria:
Kom, du godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Änglar:
Nästan ingen vet, himmelrikets hemlighet.
Bara några röster, viskande och tyst:
Gloria, gloria, gloria.
Här ska det få ske, undret vi vill se:
Gloria, gloria, gloria.

Josef och Maria:
Kom, du godaste, kom, du helige,
världens Frälsare, kom här.

Änglar:
Gloria, gloria, gloria.
Här ska det få ske, undret vi vill se:
Gloria, gloria, gloria …

Akt 3 – Julnatten

Utan synder buren är den all världens synder bär.
Han, i oskuld född och död, frälsar oss ur dödens nöd. (SvPs 112:3)

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.” (Luk 2:8)

Min blick går ut i natten
Herde (solo):
Min blick går ut i natten,
en ändlös tomhet, valv i mörker,
Gud, var är du?
Den eld som slår sin låga,
får ensamt flamma, höljd av dunkel,
Gud var är du?

Varför ska du se med godhet,
varför, bry dig om?
Därför att du är vår herde,
därför ber vi: kom.

Herdekören:
Vi irrar som en fårhjord, 
en skock som bräker efter mening,
Gud, var är du?
En övergiven skara
som glömt sin sanning, vem vet vägen,
Gud, var är du?

Varför ska du …

En stjärna syns i natten,
ett språk från himlen om vi ser det,
är det du, Gud?
Långt starkare än elden,
en helig stråle, hjärtat skälver,
är det du, Gud?

Varför ska du …

Här vakar vi i natten,
när vinden tiger, allt blir stilla,
är det du, Gud?
Vår hunger efter mening,
en hand som leder, stav som tröstar,
är det du, Gud?

Varför ska du …

Kom, du godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Änglar: Gloria …

Var inte rädda! 
Gabriel:
Se, jag bådar glädje!
I natt är Frälsaren född,
vilar på krubbans bädd
i Davids stad, Betlehem,
ingen ska vara rädd.

Änglar:
Där ska ni få se, undret som fått ske:
Gloria, gloria, gloria.

Sov, sov lilla barn
Maria:
Sov, sov lilla barn, vila denna natt,
stilla i min famn, himmelrikets skatt.
Na, na, na, …

Sov, sov lilla barn, trygg i krubbans halm,
låt mig vagga dig, nynnande din psalm.
Na, na …

Sov, sov lilla barn, änglar håller vakt,
ljuset skyddar dig, himmelrikets makt.
Na, na …

Akt 4 Vid krubban

Han med himmelsk fröjd och fred kommit har till jorden ned,
ty han är båd Gud och man, som oss alla hjälpa kan. (SvPs 113:4)

”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” (Matt 2:1-2)

Såg ni kung Herodes blickar? 
Vise män:
Såg ni kung Heroes blickar?
Knappast var hans hälsning sann.
Under ytan lurar grymhet,
vem vill tro en sådan man?
Om han inte redan vetat,
hur vår färd har fört oss hit,
till hans rike, slapp vi gärna
denna kungliga visit.

Ljuset mitt i världens mörker,
låt oss finna den som är,
barn av himlen, barn av jorden,
Frälsaren som föddes här.

Den vi söker är långt större,
kungars kung, med himmelsk makt,
rör vår jord med evig kärlek,
det har redan stjärnan sagt.
Den vi ger vår långa resa,
gåvorna vi tagit med,
råder med gudomlig vishet,
styr oss till en väg av fred.

Ljuset mitt i …

Vi skyndade i natten
Herdarna:
Vi skyndade i natten,
men här i stallet, allt blir stilla,
det är du, Gud.

Precis som ängeln sagt oss,
din bädd i krubban, nyfött lindad,
det är du, Gud.

Du är den som ser med godhet,
ser och bryr dig om.
Därför att du är vår herde,
är du den som kom.

Vise män:
Ingenting är som vi trodde,
ändå, märkligt förutsagt,
just så här, så ödmjukt given,
ser vi bäst Guds kärleks makt.
Lilla barn, så stor i ära,
målet för vår långa färd,
ta emot vår hyllnings gåvor,
ännu mera är du värd.

Ljuset mitt i världens mörker,
dig vi tillber, du som är,
barn av himlen, barn av jorden,
Frälsaren som föddes här.

Kör:
Gläder du dig, Maria,
gläder du dig, just nu?
Allt du får vara med om,
gläds du att vara du?

Maria:
Vem är jag i denna stund? 
Allt jag gläds åt nu,
håller jag vid bröstet, ett barn av Gud.

Vem är den som vet
Änglar:
Vem är den som vet, himmelrikets hemlighet?
Änglakörens röster,
hör, vi sjunger ut:
Gloria, gloria, gloria.

Änglastyrkans vakt,
skyddar himlens makt:
Gloria, gloria, gloria.

Akt 5 Lovsången

*Pris ske Gud i himmelshöjd! Bäre jorden frid och fröjd,
och hans vilja med hans ord kring all världen blive spord. (SvPs 112:7)

”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” (Luk 2:19)

Vem är jag i denna stund?
Maria:
Den, jag nästan glömmer,
helt förundrad, att förstå,
allt som barnet gömmer.
Barnet, som jag hellre vill,
med mitt liv, försvara,
skydda den som redan är,
världens ljus, det klara.

Dig ska jag följa, dig ska jag bära,
dig ska jag evigt ära.

Vem är du i denna stund,
lilla barn på jorden?
Hur kan du på samma gång
vara Skaparorden?
Du som syns så hjälplöst vek,
sårbar inför svärden,
är den röst som gav oss liv,
håller hela världen.

Dig ska jag följa, dig ska jag bära,
dig ska jag evigt ära.

När jag en gång lärt dig gå,
blir det du som bär mig,
lyfter mig ur fåfäng strid,
du är den som lär mig,
himmelrikets hemlighet,
vad som är för evigt,
vad som är ett mänskoliv,
hur du gör det heligt.

Dig ska jag följa, dig ska jag bära,
dig ska jag evigt ära.

Vad ingen anat, ingen sett
Alla (utom änglar):
Vad ingen anat, ingen sett,
är just det under som har skett.
Du Skapare, som själv blir kropp,
ger tron sin födelse, sitt hopp.

Ditt ljus når över land och gräns,
när låga efter låga tänds,
till alla folk, i varje tid,
går änglasångens ord om frid.

Du, den godaste som är
det ljus, som vi behöver här.

Änglar:
I natt är Frälsaren född,
vilar på krubbans bädd
i Davids stad, Betlehem,
ingen ska vara rädd.

Alla:
I natt är Frälsaren född,
i natt är Frälsaren född,
Gud till ära, på jorden frid.
Gloria …!

© Text: Åsa HagbergMusik: Katarina Ruderus, TEXTHÄFTE