Lutherkonsert

Ur förordet:
Detta är ”Luthers liv enligt kyrkokören”. Nio sånger med mellantexter ger en god inblick i Luthers liv och de händelser som ledde fram till reformationen. Det är ett växlande liv, där Luther blir både hyllad och hånad, tidvis en stor hjälte och allas lärare, men sista sången sammanfattar hur han aldrig slapp ifrån kampen. Hans älskade Käthe, Katarina von Bora, får fånga det med orden: ”Vad gott du gjort, det gjorde du för Kristus, det andra får du lämna till hans nåd.”
… Verket har skrivits till jubileumsåret 2017. Men reformationen har sin dag varje år. Det kan bli många fler tillfällen att sjunga om dess tillkomst.

Sättningen är för SATB, solister och piano med möjlighet att utveckla – eller förenkla vid behov. Mellantexternas ”berättare” finns till hands att träda in om man väljer att sjunga delar av verket. Svårighetsnivån ligger så att de flesta kyrkokörer ska klara sina delar av verket. Bland solisterna är förstås Luthers roll den mer krävande då han ingår i samtliga sånger.
Musik: Lars Hernqvist
Beställ genom Wessmans.
Texthäfte (Pdf) – Texter även via länkar nedan.
LYSSNA till uppförande i Oscar Fredriks kyrka 2017.

SAMSUNG CSC

INNEHÅLL:
1. Vad vill du mig, Gud? – studentlivet och kallelsen
2. Jag ska bli munkvandringen i åskvädret
3. Broder Martinklosterliv
4. I dessa brevavlatsbreven
5. All sannings portLuthers teser spikas upp
6. Doktor LutherLuthers undervisning sprids (melodi som nr 3)
7. Exkommunicerad! – fördraget och domen i Worms (melodi som nr 2)
8. De kristna bör undervisaskatekesundervisning och bordssamtal
9. Kära Kätheåldrad Luther och Katarina von Bora

1. Vad vill du mig, Gud?

Gutår, ni mina vänner! Låt oss fylla våra krus,
låt dem flöda av rusande must.
Men hör upp, var är musiken?
Ge mig lutan där i hörnet!
Jag vill spela i lekande lust.

Gutår, ni mina vänner, jag är glädjens advokat!
Till de sköna toner,
fyll ditt krus och lägg upp mera på ditt fat.
Gutår, ni mina vänner …

Men vad vill du mig, Gud? Jag blir aldrig mätt,
min törst är en klåda i strupen,
släckt av inga drycker i världen.
Så vad vill du mig, Gud? Du vet var min bana går,
jag ska följa min faders spår.

Vad vill du mig, Gud? Vad vill du mig Gud?
Gud, vad vill du mig?

Mer kunskap, mina vänner! Låt logiken få sin fest
när vi frossar vid Sokrates bord.
Aristoteles, du stolte,
ditt förnuft, som ingen annan,
blir min föda av torraste ord.

Mer kunskap, mina vänner! Juridiken är mitt fack,
låt min hjärnas kugghjul
få briljera likt ett urverk, tick-tick-tack.
Mer kunskap, mina vänner! …

Men vad vill du mig, Gud? Jag får aldrig nog,
den hunger som river i själen,
släcks av ingen kunskap i världen.
Så vad vill du mig, Gud? Du vet var min bana går,
jag ska följa min faders spår.

Vad vill du mig, Gud? Vad vill du mig Gud?
Gud, vad vill du mig?

Så, vad vill du mig, Gud? Du vet var min bana går.
Vem kan följa i dina spår?

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

2. Jag skall bli munk!

En vandrare färdas genom skogen,
hastigt skyndar han fram
med kappan fladdrande när vinden
kastar sig mot hans kropp,
mot hans kropp, mot hans kropp.

Sankta Anna, o ge mig skydd!

Framgång har han sett,
redan reser sig hans stege mot höjden,
ungdomen till trots,
sanningens lagkrönte försvarare
med orden alltid på sina läppar.
Men blodet och livet snärjer,
ja, blodet och livet snärjer.

En vandrare färdas genom skogen,
vinden emot hans kropp,
mot hans kropp, mot hans kropp.

Sankta Anna, o ge mig skydd!

Döden har han sett,
sett hur pesten med sin febriga lie,
ungdomen till trots,
skördar de ruttnande från insidan,
hur värjan svingar sin egg i striden
när blodet och livet snärjer,
ja, blodet och livet snärjer.

En vandrare färdas genom skogen,
hastigt skyndar han fram
när molnen tornar sig på himlen
och mullrande reser sina vallar
där blixten skjuter sina pilar,
siktande mot hans kropp
mot hans kropp, mot hans kropp.

Sankta Anna, o ge mig skydd!

En syndare vandrar genom skogen,
hastigt skyndar han fram
i regnets rusande kaskader,
kylande mot hans kropp,
mot hans kropp, mot hans kropp.

Sankta Anna, jag skall bli munk!
Kyrie, kyrie, kyrie Eleison.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

3. Broder Martin  

Broder Martin, broder Martin,
stig upp ur din bädd, tänd ljus i din lampa
iskalla stengolv längs ekande gångar,
leder dig fram till din Herre.

Ora et labora, ora, ora, ora
Ora et labora!
Hämta veden, ös upp vatten.
Ora, ora, ora sanctus, sanctus, sanctus, Dominum.

Broder Martin, broder Martin!
Du krönte av lagar med bildningens panna
går nu med kvasten längs ekande gångar,
sopande fram till din Herre.

Ora et labora, ora, ora, ora
Ora et labora!
Skala rovor, gå med slasken!
Ora, ora, ora
sanctus, sanctus, sanctus, Dominum.

Broder Martin, broder Martin!
Din ödmjukhet kräver den enklaste syssla,
böjd över påsen längs vägar och gator
tiggande fram till din Herre.

Ora et labora, ora, ora, ora,
Ora et labora!
Bikten, fastan, pilgrimsfärden.
Ora, ora, ora,
sanctus, sanctus, sanctus, Dominum.

L: Gud, var är du? Kan du höra?
Jag sliter med plikten, jag våndas i bikten,
ropar i natten och renas i vatten,
aldrig jag finner min Herre.
När blev du min bödel? Hur blev jag din fånge?
Synden är låst som en boja runt halsen,
och ingenting tar den ifrån mig.

Ora et labora, ora, ora, ora,
Ora et labora!
Låt mig bara se din frälsning!
Ora, ora, ora
sanctus, sanctus, sanctus, Dominum.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

4. I dessa brev
(solo av Tetzel och Luther)

Kyrie , kyrie, kyrie Eleison …

T: Se, nu har nåden kommit till er!
Äntligen öppnas befrielsens portar!
Se, dessa brev med välsignade ord,
burna på Frälsarens blödande händer!
Det som han köpte så dyrt,
kommer till er så billigt.

Alleluia, alleluia, alleluia …                    

Tänk på hur skulden svärtar en själ,
sprider sin röta i hjärta och sinne!
Vem blir den förste att vinna sin lejd,
gripa vår Frälsares uträckta händer?
Det som han köpte så dyrt,
kommer till er så billigt.

Var finns era rena hjärtan?
Var finns era skuldfria läppar?
Var finns den nåderika famn som ni söker?
I dessa brev, ja, i dessa brev.

Alleluia, alleluia, alleluia …                    

L: Vad får jag höra!? Går nåden att köpa?
När blev himmelen till salu?
Frukta Guds evigt skärande eld,
tänk, hur den plågar din bortgångna moder!
Låt henne slippa, o, gör henne fri,
räddad av Frälsarens blödande händer!
Det som han köpte så dyrt,
kommer till er så billigt.

Kör: Var finns våra rena hjärtan?
Var finns våra skuldfria läppar?
Var finns den nåderika famn som vi söker?
I dessa brev, ja, i dessa brev.

Alleluia, alleluia, alleluia …                    

L: Mitt hjärta spricker! Går nåden att köpa?
När blev himmelen till salu?
Min penna glöder! Förledande lögner!
När blev himmelen till salu?
Var finns den nåderika famn som vi söker?

Kör: I dessa brev, ja, i dessa brev.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

5. All sannings port
Teserna, växelvis Luther/kör, sång/tal/SvPs 52

Gud hjälpe mig.
Gud hjälpe dig.

Du helga ljus all sannings port,
lär oss var dag, på varje ort.

Vår Mästare Jesus Kristus, leder oss till bättring,
omvändelse och bättring.

Att känna Gud och den han sänt,
gör Sonens dyra namn bekänt.

Där biskopar sover, sår fienden ogräs!
Vad påven har pålagt kan påven förlåta, men ingenting annat!
En eftergift gällde då bara perfekta, och vilka är det?
Det påvliga löftet, helt utan begränsning, har lurat så många!

Förklara Faderns välbehag
och falska läror från oss tag.

Vad Gud har förlåtit kan påven förmedla, men ingenting annat!
Där pengarna skramlar blir människoläror förkunnade!
Där ökar förtjänsten och girighet växer, men Gud ser till förbönens makt!
Att köpa en avlat är ingenting värt mot att hjälpa en fattig!

Det ord är fast, det ord är visst
som lär oss tro på Jesus Krist

Den påve som säljer en avlat behöver en förbön långt mera än pengar!
Den påve som inser hur kyrkan blir byggd av de lurades pengar, bör önska dess aska!
Långt mer än för avlat, låt bjällrorna ringa för Orden som Kristus förkunnat!
Att avlat förlåter den grövsta av synder är ingenting annat än dårskap!
Att möta med våld dessa skriftliga teser gör kyrkan till löje!

Genom prövningar finner vi dig.
Haleluja! Halleluja!

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

6. Doktor Luther

Doktor Luther, doktor Luther,
stig upp ur din bädd, tänd ljus i din lampa!
Skarorna flockas och väntar sin herde,
väntar på ord från din penna.
Sola fide, sola, sola fide.
Fyll på bläcket, forma orden!
Tron allena, tron, ja, tron allena.

Doktor Luther, doktor Luther,
lägg kraft i din röst, träd upp vid pulpeten,
ödmjuk för Gud och den eviga makten,
räds inte påvliga bannor.
Sola fide, sola, sola fide.
Låt det spridas, orden tryckas!
Tron allena, tron, ja, tron allena.

Se på den kättaren! Hör hans respektlösa ord!
Hur ska vi hindra honom? Vi måste hindra honom!

Doktor Luther, doktor Luther,
lägg sång i din röst, din kraftfulla stämma,
fatta din luta, låt spelande toner
bära de ljuvliga orden.
Sola fide, sola, sola fide.
Se hur psalmer sprider orden!
Tron allena, tron, ja, tron allena.
Varför får bara de frommaste sjunga?

Finns inga fromma bland folket?
Låt dem ge röst åt den himmelska sången,
låt alla nu få glädja sig!

Låt alla nu få glädja sig, här är stor fröjd å färde,
Oss alla har han sagt det till, att han barmhärtig vara vill.
Vad kan vårt hopp förtränga?
(SvPs 345:1 – något bearbetad)

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

7. Exkommunicerad!

Men ryttarna färdas genom skogen,
hastigt skyndar de fram
med kapporna fladdrande i vinden,
flyende utan stopp
i galopp, i galopp, i galopp.

Framgång har de sett,
den berömmelse, som ilat likt elden,
rustar sig i mod.
Sanningens lagkrönte försvarare
med orden alltid på sina läppar,
skall stå inför domen som fäller.

Det var han som vände sig mot påven!
Vi såg honom bränna den påvliga bullan,
med skamlöshet smäda den ofelbare.
Så spred han sitt uppror vidare,
spred han det vidare, vidare.

Det var han som ledde oss till frihet,
från människoläror förkunnade av makten,
förvrängda och långt ifrån ofelbara!
Vi sprider hans uppror vidare,
sprider det vidare, vidare.

Motstånd har han sett,
utan avbön blir han utslängd och fredlös.
Frihet eller mod?
Sanningens lagkrönte försvarare
med orden alltid på sina läppar,
står upp inför domen som fäller.

DET VAR JAG!
EXKOMMUNICERAD!
FREDLÖS!     

Men ryttarna färdas genom skogen,
hastigt skyndar de fram,
med masker för ansiktena når de
tillflykten för sitt lopp
i galopp, i galopp, i galopp.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

8. De kristna bör undervisas
(solo Luther och Käthe)

L: Vilket elände jag har sett!
Där ingen fått lyssna till kunskapens röst,
där fruktas Guds vrede, när nåden är störst,
och aldrig de känt evangeliets törst.

De kristna bör undervisas.

Vi tror på Gud som i sin makt,
i kraften av det Ord han sagt
gett Skapelsen gestalt
i himlaljus, i hav och berg,
i livets vimmel, doft och färg,
och allt blev gott, ja, allt.

Vad är det?
Att ingen står utan sin skapares hand.
Att tro och att tacka, är visst och sant.

L: Vilket elände jag har sett!
De har mig som ursäkt att bråka och slåss,
det enda jag vill är förkunna det kors
där Kristus har lidit och kämpat för oss.

De kristna bör undervisas.

På Jesus Kristus, likaså,
Guds ende Son att lita på
i glädje som i nöd,
som fötts att sona all vår lort,
att öppna himmelrikets port
och rädda oss ur död.

Vad är det?
Att döden är maktlös i Frälsarens hand.
Att tro och att tacka, är visst och sant.

L+K: Vilket elände vi har sett!
Vi bjuder de hungrande in till vårt bord,
där flyr vi de hotfullas grälsjuka hord
och låter oss mättas av Skrifternas ord.

De kristna bör undervisas.

Vi tror på Anden, sänd till tröst,
Guds heliga och sanna röst,
som med sitt visa råd
gör kyrkan till en enda kropp,
förenad i ett himmelskt hopp,
och allt är nåd, ja, nåd.

Vad är det?
Att kyrkan står fast i vår Hjälpares hand.
Att tro och att tacka, är visst och sant.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

9. Kära Käthe

L:  Kära Käthe, hjälp mig nu från bordet.
Min kropp är grinigt söndervärkt av plågor.
I munnen stannar orden upp till vämjelse,
men ännu ska jag föda mina sparvungar.
Jag orkar inte mer,
min käraste, o, hjälp mig nu från bordet.

Kära Käthe, du mitt stöd i livet,
du godaste vars händer aldrig hårdnat,
med läppar aldrig smutsade av orenhet,
den kropp jag aldrig skulle ha fått glädjas i.
Hur orkar du med mig?
Kära, jag förtjänar inte dig.

K: Vem vill bli förtjänad?
Inte jag, inte Gud. Det säger också du.
Käre make, vila du din tunga,
det kunde du ha gjort för längesedan.
Den grälsjuka du skyller alla andra för
har smittat dina egna ord i överflöd.
Nej, tala inte mer,
så tag min hand och följ mig nu från bordet.

L:  All denna kamp! Allt detta motstånd!
Vad vann jag då när trätorna trängt in?
När makten alltid finner sina säten?
Som tiggare, så står vi sist hos Gud.

K: Visst var det kamp, visst var det motstånd.
Men Gud har alltid skyddat våra liv.
Vad gott du gjort, det gjorde du för Kristus,
Det andra får du lämna till hans nåd.

Vem vill bli förtjänad?
Inte jag, inte Gud. Det säger också du.

L: Kära Käthe, du mitt stöd i livet,
du fromma, dina böner är min styrka.
Så sjung för mig, så sjung om Guds förbarmande,
så sjung min tröst, min tro i den Trefaldige.
Den tiggare jag är,
du käraste, får hjälp av dig från bordet.

Gud trefaldig stå oss bi och låt oss ej fördärvas.
Gör vår själ från synden fri. Låt himlen av oss ärvas.
Styrk oss, att vi med din kraft det onda övervinner,
i dig vår trygghet finner och fram till nåden hinner.
Hjälp oss att till livets slut vår tro vid dig blott fästa.
Ge kärlek till vår nästa. Gud hjälp oss till det bästa.
Amen, amen. Låt det ske.
Halleluja! Halleluja!
(SvPs 336)

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Hernqvist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *