Tillsammans i världen

Din röst, din vind
Gud, du allt skapandes källa

Så mycket som vi trodde
BARN OCH FAMILJ
Får jag ge dig min tröst
Jesus du kommer till oss
Kom till vår fest
Mirakel


Din röst, din vind

Midsommardagen, 1 Mos 1

Och himlen rör vid jorden

1. Ur kaos hörs en röst och ljus blir till.
Du lyfter himlen över oss och tänder solens sken,
i kosmos syns en nyfödd jord, din egen ädelsten.
Ur kaos hörs en röst och ljus blir till.

2. En Gudsvind sveper fram och liv blir till.
Det tomma blir det vimlande, det ödsliga blir klätt,
i frön som bär din vishet väcks det vackraste vi sett.
En Gudsvind sveper fram och liv blir till.

3. Ett ansikte som vänder sig till oss.
Som avbilder som liknar dig vi får en plats att bo,
välsignelsen ger friheten att växa, vårda, tro.
Ett ansikte som vänder sig till oss.

4. Din röst, din vind finns ännu på vår jord.
Där liv blir trampad ödslighet av missbrukandets makt,
låt ljuset bli vår ädelsten och Gudsvinden vår kraft.
Din röst, din vind finns ännu på vår jord.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


Gud, du allt skapandes källa

Arbetslivet

1. En möda i högar av stenar, vem ser väl en mening då,
när flisa för flisa ska huggas och alla är lika grå?
En glädje som bärs av visionen att stenarna utan tal
blir fogade in i ditt bygge, din evighets katedral.

Gud, du allt skapandes källa, ge åt vårt arbete lust,
buret av din välsignelse, vilande i din frid.

2. En tillvaro mätt i minuter, i jagande, rastlös jäkt
som kväver en kämpande låga tills orken en dag är släckt.
Ett uppdrag som finner sin vila i nåden att andas ut,
att lämna sin tyngande börda hos dig när en dag tar slut.

Gud, du allt skapandes källa, ge åt vårt arbete lust,
buret av din välsignelse, vilande i din frid.

3. En bana av prestationer, vars stjärna blir alltmer klar,
men sedan, när stjärnan har slocknat, vad finns då av värde kvar?
En tjänst som är buren av visshet om tjänandets frukt, där allt
får liv ur din eviga källa, välsignande tusenfalt.

Gud, du allt skapandes källa, ge åt vårt arbete lust,
buret av din välsignelse, vilande i din frid.

© Sångfågeln Musik, Text: Åsa Hagberg, Musik: Katarina Torgersson
(inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)

Så mycket som vi trodde

Så mycket som vi trodde att vi visste,
en väg vi kunde förutse låg klar,
men kunskapen blir krökt och viker undan,
när framtiden syns famla efter svar.
Men ett är lika säkert som att natten
blir gryning, om än skymd av skyars fång.
Så länge som en fågel vågar sjunga
kan livet finna styrka i sin sång.

Och bortom allt vi trodde att vi visste,
inunder det som tappar sina ord,
finns stigen kvar, där Skaparen går före,
de spår av hopp som evigt bär vår jord.

Så mycket som vi trodde att vi ägde,
att bruka, likt en källa utan slut,
förslösa, som om ingenting var heligt,
tills rikedomens flöden sinar ut.
Men ett är lika säkert som att dagen
får lämna bort sin ytas trötta sken,
och vända om till det som kommer åter,
så vill en fågel sjunga från sin gren.

Och bortom allt vi trodde att vi ägde,
inunder det som tappar sina ord,
finns stigen kvar, där Skaparen går före,
de spår av hopp som evigt bär vår jord.

© Text: Åsa Hagberg, Musik: Per Harling NOT (fri att ladda ner) LYSSNA


BARN OCH FAMILJ

Får jag ge dig min tröst
Söndagen efter jul, barn och familj

1. Barn kan väl också bli ledsna? Men Gud kan nog se varje tår
som trillar på alla som gråter. Då vet han hur ledsna barn mår.

Kanske Gud skickar en ängel, med himmelens famn i sin röst:
”Du lilla, min älskling på jorden, kom hit, får jag ge dig min tröst.”

2. Ängeln, med ögon som solen, kan se alla bortglömda hus,
så hittar den barnet som gråter och tänder sitt varmaste ljus.

Så är Guds skyddande ängel med himmelens famn i sin röst:
”Du lilla, min älskling på jorden, kom hit, får jag ge dig min tröst.”

3. Ängeln slår ut sina vingar, som änglar i stallet en gång,
nu tröstar den barnet som gråter och sjunger sin finaste sång.

Så är Guds skyddande ängel med himmelens famn i sin röst:
”Du lilla, min älskling på jorden, kom hit, får jag ge dig min tröst.”

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
– ingår i Då tänder vi ljus


Jesus, du kommer till oss
Nattvarden, familjemässa

1. Jesus, du kommer till oss, nu, på ett särskilt sätt.
Brödet från himlen gör varje hungrande mätt.
Du är det brödet, så kan du bo
i våra hjärtan, hjälpa oss tro.

2. Jesus du kommer till oss, du som gör minst till störst,
bjuder den dryck som släcker vår djupaste törst.
Du är det vinet, så kan du bo
i våra hjärtan, hjälpa oss tro.

© Sångfågeln Musik, text: Åsa Hagberg, musik: John Emanuelsson LYSSNA
Körsats SATB Sångfågeln Musik


Kom till vår fest

Andra söndagen efter Trettondagen, barn och familj

Vi sjunger: kom, kom, kom, kom till vår fest,
du vet väl om, om, om, du är vår gäst.
Smaka vår glädje, kärlekens vin,
lammstek och dadlar, honung så söt och fin.

1. Det är bröllop i staden, allting börjar så bra.
Många gäster har kommit, just precis som de ska.
Och Maria är där, den fest där Jesus är med.
Vi sjunger …

2. Redan tidigt på festen börjar vinet ta slut.
Man behöver ett under ingen anat förut.
Men Maria är där, och vet att Jesus är med.
Vi sjunger …

3. Hon ber Jesus att hjälpa, vatten fyllas i krus.
När det vattnet förvandlas har man vin i sitt hus,
så att alla kan få, den fest där Jesus är med.
Vi sjunger …

© Åsa Hagberg Notfil: Kom till vår fest
Vill du tonsätta/arrangera? Se instruktioner.


Mirakel

Matt 14:22-33, 4 sön e Trett

1. Det syntes en båt längst ut på sjön, den guppade upp och ner,
och vindarna bara blåste på, snart blåste de ännu mer.
På stranden fanns Jesus lämnad kvar, hur skulle han komma ut
till båten som bara gungade? Han började gå till slut,
han började gå till slut.

Mirakel! Mirakel!
Det ingen kan förklara, men tänk om det sker ibland?
Mirakel! Mirakel!
Allt omöjligt går bättre om Gud har sträckt ut sin hand.

2. Hans vänner där ute i sin båt såg plötsligt en ljus figur.
Kan spöken gå ut på vågorna och ta sig en liten tur?
Hans vänner skrek: ”Hjälp, vem kommer där?” så rädda ett litet slag.
Då ropade Jesus i en vind: ”Var lugna, för det är jag,
var lugna för det är jag.”

Mirakel! Mirakel! …

3. När Petrus förstod att Jesus kom då ville han prova på
att komma dit ut där Jesus gick, det borde väl kunna gå?.
Så gick han från båten några steg när vågorna var som land,
men när han blev rädd så sjönk han fort, då kände han Jesu hand,
då kände han Jesu hand.

Mirakel! Mirakel! …

© Runow Media Förlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Karin Runow
– ingår i Come on children 4