Missa Laudate Op 14

Gå trygg framåt och lev din längtan.
Sjungen mässa för kör, solister, orgel och församling. Instruktioner för användning ingår, då liturgin vid huvudgudstjänst följer handboken.
TEXTER: Åsa Hagberg, Maria Fernbom och Maria Ljungdahl
MUSIK: Maria Ljungdahl, (Åsa Hagberg)
© Maritune Art & Musik

INNEHÅLL:
1. Preludium – Inledningsmusik (ML)
2. Confessio – Syndabekännelse ur Psaltaren 139 (ML)
3. Inledningsbön – Visa mig vägen (ML)
4. Miserere – Bön om förlåtelse och frid (ÅH, ML)
5. Kyrie eleison – Gör vår godhet sann (ÅH, ML)
6. Gloria & Laudamus – Ära åt Gud i höjden/Vi lovar dig (ÅH, ML)
7. Hymn – Vår Herre Jesus från höjden kom (ML)
8. Evangelium – Joh 14:1-31 (ML)
9. In nomine – I den treeniges namn (ML)
10. Credo – Den apostoliska trosbekännelsen (ML)
11. Oratio – Förbön (ÅH, ML)
12. Hymn – Gud, låt oss se din frälsning (ÅH, ML)
13. Sursum Corda – Höj blicken, lyft hjärtat (MF, ML)
14. Sanctus – Helig, helig, helig (ÅH, ML)
15. Anaphora – Nattvardsbön (ML)
16. Pater Himon – Fader till oss, du som är i himlarna (ML)
17. Fractio & Pax – Brödsbrytelsen/Guds frid i ditt liv (ÅH, ML)
18. Agnus Dei – Guds lamm (ML)
19. Communio – Nattvardsfirande (ML)
20. Hymn – Shalom, min frid ger jag er (ML)
21. Benedicamus & Alleluia – Tacksägelse (ML)
22.Hymn – Hell dig gudasände (ML)
23. Benedictus – Gå trygg framåt och lev din längtan (MF, ML)
24. Ite, missa est – Gå i Herrens frid (ML)
25. Postludium – Guds frid är vår väg (ÅH, ML)

4. Miserere – Bön om förlåtelse och frid
Gud, här kommer jag nu

Gud, här kommer jag nu   
inför din heliga blick, som en gryning
över hjärtats alla dolda rum,
till förlåtelse och frid,
till förlåtelse och frid.

Gud, du känner min synd,
så låt ditt ansiktes ljus bli min riktning,
du som redan fyller hjärtats rum
med förlåtelse och frid,
med förlåtelse och frid.

Avlösning

Gud, vi tackar dig nu,
att du har öppnat en väg i din gryning,
du som bor i våra hjärtans rum
med förlåtelse och frid,
med förlåtelse och frid.

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

5. Kyrie eleison – Gör vår godhet sann

Gör vår godhet sann,
mer än vackra ord,

låt den bli ett uttryck för din vilja,
din vilja på vår jord. 
Kyrie eleison 

Gör vår kärlek ren,
helad i ditt sår,
fylld av den barmhärtighet som vaknar,
som vaknar där du går.   
Christe eleison

Gör vår låga klar,
skyddad av din frid,
tänd av Anden inom oss, av ljuset,
av ljuset bortom tid.
Kyrie eleison

© Maritune Art & Musik, Text/musik: Åsa Hagberg, Arr: Maria Ljungdahl

6. Gloria & Laudamus – Ära åt Gud i höjden/Vi lovar dig

Vi lovar dig, Fader, evige Gud,
din makt bär din vilja, Kärlekens bud,
hela skapelsen sjunger din ära. (2x)

Halleluja, halleluja, när vår lovsång blir din,
halleluja, halleluja, stämmer himmelen in,
hela Skapelsen sjunger din ära.

Vi lovar dig, Jesus, född till vår jord,
i döden och livet segrar ditt Ord,
hela skapelsen sjunger din ära. (2x)

Halleluja …

Vi lovar dig, Ande, sänd till vår tröst,
du levande källa, Vishetens röst,
hela skapelsen sjunger din ära. (2x)

Halleluja …

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

11. Oratio – Förbön

1. Gud, vi ber för de trötta,
för de lågor som drar efter luft,
de som bara vill lysa sin glädje,
men levandets krav är för tufft.

Låt ditt rike komma,
låt anden få liv av ditt liv,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

2. Gud, vi ber för de glömda,
de som sällan får höra sitt namn
med en röst som bär värme som våren,
som öppnar den slutnaste famn.

Låt ditt rike komma,
låt värmen få nå ända in,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

3. Gud, vi ber för de sjuka,
för de slagna med blödande sår,
du som själv druckit plågornas botten
och vet hur en människa mår.

Låt ditt rike komma,
ditt helande, läkande vin,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

4. Gud, vi ber för din kyrka,
för den jord, för det ansvar du gett,
där så mycket blir trampat och vilset,
o, Gud, led din mänsklighet rätt.

Låt ditt rike komma,
din godhet, din sanning, din fred,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

12. Hymn – Gud, låt oss se din frälsning

Mänsklig kunskap sträcker ut sin gräns,
längre än vi trott oss kunna nå,
det vi bara anat klarnar i sin bild,
mer och mer blir möjligt att förstå.
Ändå finns det människor som lider,
trampade av oförrätt och strider,
Gud, låt oss se din frälsning.

Vem av oss kan leda jordens färd,
bära den med evigt visa råd?
Nattens mörka timmar väver sina garn,
tyngande mot livets tunna tråd.
När vi rör oss famlande mot gränsen
är du den som håller existensen,
Gud, låt oss se din frälsning.

Outgrundlig är du för vår blick,
sanningstyngd som aldrig väger lätt,
minsta barn får se det, tron som tar emot,
vad vi söker har du redan gett.
Du är den som färdas genom tiden,
leder oss till kärleken och friden,
Gud, låt oss se din frälsning.

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

14. Sanctus – Helig, helig, helig

Helig, helig, helig, himlarnas och jordens Gud,
äran, makten, höjden, härlighet från djup till djup.
Du som kommer bjuder himlen mitt ibland oss,
var välsignad, Hosianna, Hosianna!

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

17. Fractio & Pax – Brödsbrytelsen/Guds frid i ditt liv

Guds frid i ditt liv,
i din tanke, ditt hjärta, din kraft.
Guds frid i ditt liv, i ditt liv.
Må den bära,
må den lysa i dig.

25. Postludium – Guds frid är vår väg

Guds frid i vår mitt,
är vår tillit, vårt uppdrag, vår väg.
Guds frid i vår mitt, i vår mitt.
Låt oss bära,
låt oss lysa Guds frid.

© Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *