Psalm 2020+

Alfabetiskt register, samtliga psalmer & sånger i Psalm 2020+
Kyrkoårsregister följer söndagarnas teman
Tematiskt register följer psalmbokens rubriker

Psalm 2020+ är en uppdaterad, aktiv bank med nyskrivna psalmer, där jag samlar alla de psalmtexter jag arbetat med sedan 2000-talets början, sorterade under samma rubriker som i psalmboken så att de ska vara lätta att finna. ”Psalmer för unga” har lagts till, då sådana psalmer särskilt efterlyses.

I väntan på psalmboksrevision går de redan nu att prova utifrån de ramar som finns att i en huvudgudstjänst kunna ersätta en psalm ur psalmboken med annan sång – eller som körsång/sångsolo, vid andakt, vardagsmässa mm. Det mesta är utgivet på förlag, somlig musik finns att ladda ner, vissa texter ligger öppna att tonsätta.

LYSSNA via Youtube till några av sångerna.
INSTRUKTIONER för tonsättning, nedladdning, kopiering av text mm.

Om urvalet
Då Psalmbokspsalmen i första hand är församlingens gemensamma sång under gudstjänsten bygger mitt eget urval på att:
– texterna ska vara lämpade för unison sång och fungera att läsa utan musik
– texterna ska väva samman med gudstjänstens textläsningar, teman, böner och inte minst bana väg för Gudsmötet

”Du är sannerligen en psalmförfattare för vår tid!”
Omdömet kom till min Facebooksida.
Jag hoppas att även du finner dina favoriter.

Se också föreläsningar om psalmer. Presentation via YOUTUBE.

Om mig
Författare & psalmist med särskild inriktning på kyrkliga texter.
Anders Frostensonstipendiat 2006, 2009, 2010 samt uttagen till stiftelsens Psalmskola 2007-2008 och fortsättningskurs 2013-14.
Vinnande text vid Växjö stifts kyrkosångsförbunds psalmtävling 2017.
Ingår från 2020 med 2 psalmer i Den Norske Kirkes psalmdatabasDet sprider sig ett rop/Låt gatans stenar ropa och Om ingen hade tackat/För kärleks skull.
Studier Psalmbokens teologier och bruk vid Enskilda Högskolan HT 2021.

Texter om psalmer:
Att förklara det Outgrundliga
Psalmförnyelsen i liknelser
Vägen genom glappet
Psalmen i vår tid