Helg och gudstjänst

Guds frid
VIGSEL
Kärlekens starkaste kraft, Livets enda lag
VITTNESBÖRD, TJÄNST, MISSION
Frukten av evighet
Nåden
Offerpärlan
Sänd ditt evangelium
Som ett ord i min mun


HELG OCH GUDSTJÄNST

Guds frid(Herrens frid)
Fridshälsning och sändningsord

Guds frid över dig,(alt; Herrens frid)
i din tanke, ditt hjärta, din kraft.
Guds frid över dig, inom dig.
Må den bära, må den lysa i dig.

Guds frid över oss,
är vår tillit, vårt uppdrag, vår väg.
Guds frid över oss, inom oss.
Låt oss bära, låt oss lysa Guds frid.

© Åsa Hagberg
Vill du tonsätta? Se instruktioner.
MJ Guds frid är vår väg – 3 verser (orgel) Not med tre verser och musik av Maria Ljungdahl.


VIGSEL

Kärlekens starkaste kraft – Vigselpsalm

Kärleken vilar på tre;
bära, förlåta och ge. (ev refräng/brygga)

Kärlekens starkaste kraft
har sin gudomliga rot,
den som har uthärdat allt,
styrker den maktlöses fot.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att bära varann,
även på trötthetens dag
räcka en stödjande hand.

Kärlekens ömmaste blick
ser genom ytor och skam,
ser på vår svagaste punkt,
låter den våga sig fram.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att älska varann
mest på förlåtelsens dag,
räcka försoningens hand.

Kärlekens rikaste brunn
har sitt gudomliga mått,
evigt den källan fylls på,
evigt, av allt som är gott.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att ge till varann
mer än vi själva förstår,
räcka välsignelsens hand.

© Åsa Hagberg
Vill du tonsätta? Se instruktioner.


Livets enda lag

Fastlagssöndagen, 23:e söndagen efter trefaldighet, vigsel, 1 Kor 13:1-13

Och himlen rör vid jorden

1. Kärleken är tålmodig och god,
väcker inte kamp men söker frid,
blåser aldrig upp sitt eget jag,
väntar som en hjälpare bredvid.
Kärlek bär vårt ”tack” och vårt ”förlåt”,
öppnar skrattets källor, tröstar gråt.

Kärleken vill kyssa varje morgon,
viska fram sitt ord för varje dag,
sluta varje kväll i sina armar,
hålla oss i livets enda lag.

2. Kärleken vill ingen något ont,
sörjer när det onda ändå sker,
hellre än att äras över allt
böjer den sig hit och stiger ner.
Kärlek bär vår vekhet och vårt mod,
höll vår hand i det vi ej förstod.

Kärleken vill kyssa varje morgon,
viska fram sitt ord för varje dag,
sluta varje kväll i sina armar,
hålla oss i livets enda lag.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.


VITTNESBÖRD, TJÄNST, MISSION

Frukten av evighet
Tionde söndagen efter trefaldighet, Joh 15:1-9

Och himlen rör vid jorden

1. Inte i skalets färg, inte i ytans glans
växer den kärleks kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

2. Inte för toppens sken, den position som vanns,
men i den nådens kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

3. Även den minsta gren, späd under vindens dans,
vilar i samma kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

4. Grenen är också jag, Kristus är grenens stam,
frukten av evighet mognar när jag är hans,
mognar när jag är hans.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
LYSSNA via Youtube.


Nåden

Septuagesima

Och himlen rör vid jorden

1. Inte prestationer jag gärna lyfter fram,
eller alla brister jag gömmer i min skam,
men din nåd gör det möjligt att stiga in,
din nåd gör det möjligt att jag får vara din.

2. Inte vad min hjärna förmår att räkna ut,
djupa grubblerier tills tankarna tar slut,
men din nåd gör det möjligt att känna dig,
din nåd gör det möjligt att allt förklarar sig.

3. Låt den nåden öppna de rum vi stänger till,
väcka oss till kärlek att leva som du vill,
för din nåd gör det möjligt att vara sann,
att mänskligt och heligt får mötas i ditt namn.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är något reviderad.


Offerpärlan – Här är jag nu

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

1. Du som gav mig livet, tankar, lust och blod,
redan är jag älskad, hjälp mig vara god.

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

2. Du som gav mig livet, ömhet, kraft och röst,
redan är jag älskad, hjälp mig skänka tröst.

Gud, här är vi nu, just som de vi är,
gör oss till en gåva för varandra.

© Gehrmans musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
Ingår i Pärlor – 11 Frälsarkranssånger, där du också kan LYSSNA.


Sänd ditt evangelium

Apostladagen

Och himlen rör vid jorden

1. Till den tunna ytan där glädjetrötta skratt
klingar ut i meningslösa rum,
längtan efter mera, bottnande i ljus,
sänd ditt evangelium.

2. Till de vilsna djupen där oron sjunker ner,
utan röst i övergivna rum,
tystnaden blir bruten, djup som når till djup,
sänd ditt evangelium.

3. Till den värld som gråter sin hunger efter bröd,
hunger efter fred i stridens rum,
ömhet bortom gränser, sår som läker ut,
sänd ditt evangelium.

4. Du är den som sänder, här finns vi nu för dig,
visa oss din väg i bönens rum.
Ge oss mod att följa där din kärlek går,
sänd ditt evangelium.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är något reviderad.


Som ett ord i min mun

18:e söndagen efter trefaldighet – att lyssna i tro, 5 Mos 30:11-14, Matt 13:44-46

1. Som ett ord i min mun, en tanke jag tänkt,
som mitt nästa andetag, så nära är det.
Som en skatt som ligger nergrävd
där jag kommer varje dag, så nära är det.
Ditt rike, Gud,
i mitt liv, i mitt hjärta vill det bo.

2. Som en väntande röst, en sökande blick
i de djup som ger sitt svar, så nära är du.
Som en pärla jag får äga,
ändå är den oskattbar, så nära är du.
Du själv, o Gud,
i mitt liv, i mitt hjärta vill du bo.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
© Gehrmans Musikförlag körsats SA, körsats SAB. Arr: Lars Ahlinder, Jonas Nyström