Helg och gudstjänst

Guds frid
Led oss till fridens väg
VIGSEL
Kärleken finner sin kraft, Livets enda lag
VITTNESBÖRD, TJÄNST, MISSION
Frukten av evighet
Låt oss gå i frid
Nåden
Offerpärlan
Som en droppe
Som ett ord i min mun

Sänd ditt evangelium


HELG OCH GUDSTJÄNST

Guds frid
Fridshälsning och sändningsord

Guds frid över dig,
i din tanke, ditt hjärta, din kraft.
Guds frid över dig, inom dig.
Må den bära, må den lysa i dig.

Guds frid över oss,
är vår tillit, vårt uppdrag, vår väg.
Guds frid över oss, inom oss.
Låt oss bära, låt oss lysa Guds frid.

Mel A © Maritune Art & Musik, Text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl
Mel B: © Text: Åsa Hagberg, musik: Sven-Eric Johansson, Pdf-not, LYSSNA

Fridens väg  – inledningsord ur Bjäremässan

Led oss till fridens väg, den, där vi älskar varann
lär oss att se vem du är, du som gör godheten sann.

Led oss till ljusets väg, lämnande allt som gått fel
i din förlåtelses hand, revan i livet blir hel.

Bön om förlåtelse – Förlåtelse – Tackbön

(Du ger oss fridens väg, här, i ditt levande nu,
hjälper oss älska varann, godhetens källa är du.)

© Text: Åsa Hagberg, musik: Stefan Klaverdal – Wessmans hösten 2023
LYSSNA

VIGSEL

Kärleken finner sin kraft – Vigselpsalm

Kärleken vilar på tre;
bära, förlåta och ge.
(ev refräng/brygga)

Kärlekens finner sin kraft
i den Gudomliga glöden,
helig och levande puls
bär genom lusten och nöden.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att bära varann,
även på trötthetens dag
räcka en stödjande hand.

Kärlekens finner sin tröst
i de Gudomliga orden,
så som den mildaste sol
sprider sin värme på jorden.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att älska varann
mest på förlåtelsens dag,
räcka försoningens hand.

Kärlekens hämtar sitt djup
i den Gudomliga brunnen,
flödet som aldrig tar slut,
blir till en lovsång i munnen.
Så kan vi nu ta emot
gåvan att ge till varann
mer än vi själva förstår,
räcka välsignelsens hand.

© Text: Åsa Hagberg
Mel A: Ida Fahl, Pdf-not (fri <2021)
Mel B: Johan Sundström, Pdf-not (fri <2021) LYSSNA via Youtube.


Livets enda lag

Fastlagssöndagen, 23:e söndagen efter trefaldighet, vigsel, 1 Kor 13:1-13

Och himlen rör vid jorden

1. Kärleken är tålmodig och god,
väcker inte kamp men söker frid,
blåser aldrig upp sitt eget jag,
väntar som en hjälpare bredvid.
Kärlek bär vårt ”tack” och vårt ”förlåt”,
öppnar skrattets källor, tröstar gråt.

Kärleken vill kyssa varje morgon,
viska fram sitt ord för varje dag,
sluta varje kväll i sina armar,
hålla oss i livets enda lag.

2. Kärleken vill ingen något ont,
sörjer när det onda ändå sker,
hellre än att äras över allt
böjer den sig hit och stiger ner.
Kärlek bär vår vekhet och vårt mod,
höll vår hand i det vi ej förstod.

Kärleken vill kyssa varje morgon,
viska fram sitt ord för varje dag,
sluta varje kväll i sina armar,
hålla oss i livets enda lag.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


VITTNESBÖRD, TJÄNST, MISSION

Frukten av evighet
Tionde söndagen efter trefaldighet, Joh 15:1-9

Och himlen rör vid jorden

1. Inte i skalets färg, inte i ytans glans
växer den kärleks kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

2. Inte för toppens sken, den position som vanns,
men i den nådens kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

3. Även den minsta gren, späd under vindens dans,
vilar i samma kraft att vi får vara hans,
att vi får vara hans.

4. Grenen är också jag, Kristus är grenens stam,
frukten av evighet mognar när jag är hans,
mognar när jag är hans.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA

Låt oss gå i frid – sändning ur Bjäremässan

Låt oss gå i frid, med kärleken i hjärtat,
låt oss gå i frid där änglar håller vakt.

Låt oss gå i frid, låt oss gå i frid,
låt oss gå i frid, låt friden leda oss.

Låt oss gå i frid, där tjänsten är vår glädje,
låt oss gå i frid, i ljuset av Guds makt.

© Text: Åsa Hagbergmusik: Stefan Klaverdal – Wessmans höst 2023
LYSSNA

Nåden
Septuagesima

Och himlen rör vid jorden

1. Inte prestationer jag gärna lyfter fram,
eller alla brister jag gömmer i min skam,
men din nåd gör det möjligt att stiga in,
din nåd gör det möjligt att jag får vara din.

2. Inte vad min hjärna förmår att räkna ut,
djupa grubblerier tills tankarna tar slut,
men din nåd gör det möjligt att känna dig,
din nåd gör det möjligt att allt förklarar sig.

3. Låt den nåden öppna de rum vi stänger till,
väcka oss till kärlek, att leva det du vill,
för din nåd gör det möjligt att vara sann,
att mänskligt och heligt får mötas i ditt namn.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är något reviderad.
LYSSNA


Offerpärlan – Här är jag nu

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

1. Du som gav mig livet, tankar, lust och blod,
redan är jag älskad, hjälp mig vara god.

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

2. Du som gav mig livet, ömhet, kraft och röst,
redan är jag älskad, hjälp mig skänka tröst.

Gud, här är vi nu, just som de vi är,
gör oss till en gåva för varandra.

© Gehrmans musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
Ingår i Pärlor – 11 Frälsarkranssånger, där du också kan LYSSNA.

Som en droppe
Septuagesima – nåd och tjänst

Som en droppe av morgonens dagg
är världen för dig,
men du är barmhärtig mot alla.
Du för stjärnornas ljus med din hand,
så vem är då jag,
att du skulle välja och kalla?

För nådens skull,
ser du varje liv på jorden.

Det som förut gav ära och kraft
förlorar sin glans,
mot det som du låter mig finna.
Som är insikt i kärlekens frukt,
uppståndelsens liv,
vad mer kan en människa vinna?

För nådens skull,
ser du varje liv på jorden.

Du som ser varje hjärta och liv,
förmåga och lust,
ger kraften att tjäna och bära.
När du låter den siste blir först,
blir allting till nåd,
en lovsång som sjunger din ära.

För nådens skull,
ser du varje liv på jorden.

© Text: Åsa Hagberg
Mel A: Johan Sundström Pdf-not (fri <2022), LYSSNA
Mel B: Anders Dillmar Pdf-not (fri <2022), LYSSNA
Vill du tonsätta? Se instruktioner.


Som ett ord i min mun

18:e söndagen efter trefaldighet – att lyssna i tro, 5 Mos 30:11-14, Matt 13:44-46

1. Som ett ord i min mun, en tanke jag tänkt,
som mitt nästa andetag, så nära är det.
Som en skatt som ligger nergrävd
där jag kommer varje dag, så nära är det.
Ditt rike, Gud,
i mitt liv, i mitt hjärta vill det bo.

2. Som en väntande röst, en sökande blick
i de djup som ger sitt svar, så nära är du.
Som en pärla jag får äga,
ändå är den oskattbar, så nära är du.
Du själv, o Gud,
i mitt liv, i mitt hjärta vill du bo.

© Artos & Norma. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA
© Gehrmans Musikförlag körsats SA, körsats SAB. Arr: Lars Ahlinder, Jonas Nyström


Sänd ditt evangelium

Apostladagen

Och himlen rör vid jorden

1. Till den tunna ytan där glädjetrötta skratt
klingar ut i meningslösa rum,
längtan efter mera, bottnande i ljus,
sänd ditt evangelium.

2. Till de vilsna djupen där oron sjunker ner,
utan röst i övergivna rum,
tystnaden blir bruten, djup som når till djup,
sänd ditt evangelium.

3. Till den värld som gråter sin hunger efter bröd,
hunger efter fred i stridens rum,
ömhet bortom gränser, sår som läker ut,
sänd ditt evangelium.

4. Du är den som sänder, här finns vi nu för dig,
visa oss din väg i bönens rum.
Ge oss mod att följa där din kärlek går,
sänd ditt evangelium.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är något reviderad. LYSSNA