Övriga helgdagar

KYNDELSMÄSSODAGEN
Anden rör sig genom templet
Ett ljus i världens mörker
När gryning kommer
Så kunde de se

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
En ängel med vingar av ljus
Maria, Guds moder
Mitt i din glädje

KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Så ser vi
DEN HELIGE MIKAELS DAG
Änglarna
TACKSÄGELSEDAGEN
Det känns inte nog
Tack att du
Tack för din slösande gåva
ALLA HELGONS DAG
Saligt
Så som i himmelen
VID KYRKOÅRETS SLUT
Gud, du väntar oss
Inom dig
Lågor av ljus
Nattens pärla

Se även nattvardshymnerna Vi kommer till ditt bord, Om än mörkret förökas – ur häftet Du är det bröd.


KYNDELSMÄSSODAGEN

Anden rör sig genom templet
Texten ingick i Kyrkokörjournalen 1:21 och har därför ett flertal tonsättningar, med väldigt skiftande uttryck. Samtliga presenteras nedan.

1. Anden rör sig genom templet,
mitt i allt som sker och är,
äntligen, Guds ljus i världen,
barnet som Maria bär.

Det som är en himmelsk låga,
brännande och heligt ren,
född att visa väg ur mörkret,
leda oss med hoppets sken.

2. Anden sjunger genom templet
tröstens evangelium,
når till Symeon och Hanna,
djupt, där bönen har sitt rum.

På den plats där Gud är nära,
tätt vid bröstet, får de se,
får de hålla den de väntat,
allt de nånsin vågat be.

3. Andens vind igenom templet
rör sig i en pelargång,
där går Josef och Maria
sjungande sin kärlekssång.

Tacksamheten att få bära
himlens löfte i sin famn,
ljuset som går ut i världen.
Gud med oss, är barnets namn.

© Text: Åsa Hagberg
Bifogade Pdf-noter (läs allmän INFO) får lov att hämtas för provsjungning fram tom. Kyndelsmässodagen 2022. Någon (direkt)not finns redan utgiven. Vid intresse, kontakta gärna respektive tonsättare. Flera finns i Youtube spellista.

Andreas Jansson, organist Ljungskile församling, LYSSNA
Annelie Haager, organist Turinge-Taxinge församling, LYSSNA, Pdf-not
Anna-Maria Hagemann, kyrkomusiker Ljunits församling
Agneta Sköld, presentation, LYSSNA, Pdf-not
Cecilia Landgren, kantor V Vrams församling, Not A (4/4) LYSSNA, Not B (3/4) LYSSNA
Christina Varenius, flöjtist Linghem, Pdf-not, LYSSNA
Ellinor Wiman, kantor Åmåls församling, LYSSNA, Pdf-not
Håkan Olsson, kantor Tomelillabygdens församling, LYSSNA
Johan Sundström, kyrkomusiker Sävare församling, Pdf-not, koral, LYSSNA
Katarina Rudérus, kyrkomusiker & körledare, Ösmo-Torö förs. LYSSNA, Not
Maria Pekkari, kyrkomusiker Råneå församling, Not, LYSSNA
Maria Ydreborg, kyrkomusiker Immanuelskyrkan Jönköping, Pdf-not, LYSSNA.
Marianne Lindqvist Nestor, kantor, Sala, Pdf-not, LYSSNA
Martin Danielsson, kyrkomusiker Gamleby församling
(scrolla till gudstänsten 21/3, Västra Eds k:a, ingår som postludium efter ca 32 min.)
Martin Svensson, musiker Vattholma pastorat, Pdf-not LYSSNA+ SATB
Mats Mobärg, ordf. kammarkören VocAle, Starrkärr-Kilanda förs. LYSSNA
Mattias Sjöberg, tonsättare & läkare, Uppsala, Pdf-not + Kör + SATB, LYSSNA (kör), LYSSNA (melodi)
Patrik Ingemansson, kyrkoherde Turinge-Taxinge förs. Pdf-not
Pernilla Sjölund, musiker, Anundsjö Skorpeds förs, Pdf-not, LYSSNA
Richard Wieland, kantor i Hjärnarps församling, Pdf-not, LYSSNA
Stefan Jämtbäck, musiker Ekensbergskyrkan Solna, LYSSNA, Not – Sångfågeln Musik (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)
Torbjörn Toftgård, kyrkomusiker/civilingenjör, Söderköping, Pdf-not

TIPS på melodier ur psalmboken: 69 (Carl Sjögren), 261 (Ingrid Hamle)

Ett ljus i världens mörker
Kyndelsmässodagen

När Josef och Maria bär Jesus i sin famn,
de når ett tempelvimmel av duvor, folk och lamm.
En dag som liknar andra, för alla som är där,
men vem kan se och fatta vem barnet är?

Jo, Josef och Maria, de vet nog vem det är,
att Gud vill vara hos oss, en himmelslåga här.
En dag som liknar andra, för alla som är där,
men vem kan se och fatta vem barnet är?

Ett ljus i världens mörker, det barn Maria bär,
så nära oss är hoppet att Gud är här.

Där finns den gamle Simon, i väntans långa tid,
som tar det barnet till sig och äntligen får frid.
Den dag som liknar andra, för många som är där,
då kan han se och fatta vem barnet är.

Där väntar också Hanna, med bön i templets hus,
hon sjunger högt av glädje för alla om Guds ljus.
Den dag som liknar andra, för många som är där,
då kan hon se och fatta vem barnet är.

Ett ljus i världens mörker, det barn Maria bär,
så nära oss är hoppet att Gud vill vara här/är här.

© Text: Åsa Hagberg, tonsättning: Ida Fahl, för diskantkör och församling

När gryning kommer
Kyndelsmässodagen

Och himlen rör vid jorden

1. Utan ljuset slocknar livet, ingen hoppas något mer.
Vilken väg ska leda framåt, när vi inte ser?
Utan ljuset växer skuggor, och den svagaste blir dömd,
vi förvirras vad vi tror på, sanningen blir glömd.
När skymning faller
väntar vi på löftet.

2. Men ett ljus är tänt i världen, lågan brinner evigt klar,
den som väntade i skuggan, ser en bön få svar.
Att det barn Maria födde, fast så liten i sin kropp
är Guds himmel här på jorden, kärlek, tro och hopp.
När gryning kommer
tackar vi för löftet.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är reviderad. LYSSNA


Så kunde de se

Kyndelsmässodagen, Luk 2:22-40

1. Han skyndade sig till templet, en åldring, alltmera svag.
Den maning som rört hans inre, blev levande denna dag.
Nu äntligen såg hans ögon, Guds frälsning, en nyfödd kung
helt trygg i sin mammas armar, Maria, som var så ung.

Så kunde han se Guds ljus, hålla ett barn mot sitt bröst.
Så nära var Gud, så nära Guds löfte om tröst.

2. I närheten fanns en kvinna som väntat all denna tid,
som väntat med tusen böner att Gud skulle ge sin frid.
Befrielse för de bundna, i mörkret, ett hoppfullt ljus,
så bad hon som hörde skriket, ett spädbarn i Herrens hus.

Så kunde hon se Guds ljus, hålla ett barn mot sitt bröst.
Så nära var Gud, så nära Guds löfte om tröst.

3. En gryning i tidens morgon, den himmel som varit skymd
såg ljuset i nya sånger, en svindlande öppen rymd.
De åldrande två som väntat, som mötte ett spädbarns kind,
förvissades att Gud älskar, och rördes av Andens vind.

Så kunde de se Guds ljus, hålla ett barn mot sitt bröst.
Så nära var Gud, så nära Guds löfte om tröst.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Leif Lundberg Så kunde de se


JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

En ängel med vingar av ljus

1. Den himmel som verkat så stum
i mörkret av stjärnlösa stunder,
får toner av gryende sång
till den som vill tro på ett under.

En ängel med vingar av ljus
har äntligen landat på jorden,
och snart ska den unga Maria
få höra de eviga orden.

2. Den dagen får ljuset gestalt,
helt plötsligt förskräckt har hon vaknat.
Men Gabriel ger henne bud
om allt hon har väntat och saknat.

En ängel med vingar av ljus
har äntligen landat på jorden,
och låter den unga Maria
få höra de eviga orden.

3. All rädsla drivs bort som en vind,
Maria får modet att våga
en heligt berörande stund,
av Andens Gudomliga låga.

En ängel med vingar av ljus
har delat ett under, så märkligt,
att där, i den unga Maria
blir Ordet förkroppsligat, verkligt.
En ängel med vingar av ljus
har äntligen landat på jorden,
i glädje, den unga Maria
får sjunga de eviga orden.

© Text: Åsa Hagberg
Körsång SSA, Gehrmans Musikförlag, Musik: Nadja Eriksson LYSSNA
Psalmmelodi Å Hagberg Sångfågeln Musik, LYSSNA
(inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)

Maria, Guds moder
Marie bebådelsedag

Och himlen rör vid jorden

1. Maria, Guds moder, det barnet du bar
fick bära en himmel, så liten han var.
I skuggan av krig fick han tända ett hopp
att mänskan är älskad när Gud själv blir kropp.
Vi viskar med dig: Halleluja.

2. Maria, Guds moder, det barnet du bar
fick lämna dig tidigt, så trofast han var.
Du gav honom namnet och såg honom gå,
det uppdrag han bar på var större än så.
Vi säger med dig: Var välsignad.

3. Maria, Guds moder, det barnet du bar
fick bära en krona, så ödmjuk han var.
Den frälsningens hjälte vi väntade på,
då glömde han äran och såg till de små.
Vi ropar med dig: Hosianna!

4. Maria, Guds moder, det barnet du bar
fick bära en smärta, så helig han var.
Att han skulle straffas för brott vi begått
är under av kärlek vi aldrig förstått.
Vi gråter med dig: Hosianna.

5. Maria, Guds moder, det barnet du bar
fick öppna en himmel, så älskad han var.
Hans grav blir en trädgård av spirande hopp
och livet får födas när Gud själv blir kropp.
Vi sjunger med dig: Halleluja!

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


Mitt i din glädje

Marie Bebådelsedag/Långfredag

1. Mitt i din glädje när Ordet blev kött, Maria,
späd i din kropp växte himmelens kraft att befria,
såg du vart vägen bar innan den ens fått börja,
kärlekens dyra väg, dagar då du skulle sörja?

2. Den som du hållit så skyddande vid ditt hjärta,
måste du lämna att bära vår samlade smärta.
Ville du inte då be honom ömt att stanna,
bara en sista gång, torka hans plågade panna?

3. Mitt i ditt mörker när glädjen låg söndrigt slagen,
kunde du minnas det ljuset du skådat den dagen,
då, när Guds ängel kom, gav dig sitt ord, Maria?
Den som du födde är himmelens kraft att befria.

© Wessmans Musikförlag. Text&musik: Åsa Hagberg LYSSNA
Arr: SAB Lars Hernqvist Mitt i din glädje,


KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Så ser vi
Kristi förklaringsdag, Matt 17:1-8

Och himlen rör vid jorden

1. Vitare än det vitaste vi sett,
mera värd än det dyraste vi gett,
långt sannare än någon bön vi bett,
så ser vi den Härliges härlighet,
den himmel som bor i vår mänsklighet.

2. Visare än all kunskap vi kan få,
närmare än vår tanke kan förstå,
mer helig än det högsta vi kan nå,
så ser vi den Härliges härlighet,
den himmel som bor i vår mänsklighet.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
LYSSNA via Youtube.


DEN HELIGE MIKAELS DAG

Änglarna
Den helige Mikaels dag
1: Matt 18:1-10, 2: Luk 8:10, 3: Upp 12:17-20, 4: Upp 5:11-14

Och himlen rör vid jorden

1. Den som är den minsta på vår jord
kan få se en ängel vid sitt bord.
Det är då som allt blir upp och ner,
störst är den som himlen alltid ser.

2. Alltid när en låga kan bli tänd,
alltid när en saknad kan bli känd,
när en sång blir hörd där ingen fanns
gläds Guds änglar i en ängladans.

3. Änglarna kan vara överallt,
starka gör de det som Gud befallt,
kämpar mot den ondska som förstör,
fyller himlen med en änglakör.

4. Halleluja, ingen är som Gud,
kärleken är störst av alla bud,
därför är Guds vishet alltid sann,
därför har han makten i sin hand.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA
© Wessmans Musikförlag, Musik: Andreasson/Wittje


TACKSÄGELSEDAGEN

Det känns inte nog
Tacksägelsedagen

1. Det känns inte nog, med våra enkla ord,
du som gett oss allt, en himmel och en jord.
Men så långt vår sång kan nå,
så som varje stämma hörs,
vill vi tacka dig för allt,
så djupt ett hjärta rörs.

Tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för din himmel,
tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för vår jord.

2. Minsta lilla frö, ett enkelt litet strå,
bär ändå på mer än vi kan helt förstå.
Du ger vattendroppen spänst,
du ger solens varma sken,
samma kraft som ger oss skörd,
blir frukt på trädets gren.

Tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för din vishet,
tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för din makt.

3. Allt som vi kan ge, det har vi redan fått,
format i din hand, allt kärleksfullt och gott.
Låt din nåd få bli vår sol,
så att frukter mognar fram,
de som mer än våra ord,
ger ära till ditt namn.

Tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för din godhet,
tack, vår Gud, tack vår Gud,
tack vår Gud för din nåd.

© Text: Åsa Hagberg
Körsats på g av Katarina Ruderus,
Vill du tonsätta psalmmelodi? Se Instruktioner


Tack att du

1. Tack att du lät mig bli formad,
ömtåligt vävdes min känslas hud,
pulsslagens styrkande flöde,
liv av din ande, Gud.

2. Tack för din källa av glädje,
född som den åder du fyller på,
Gud, när min egen har tröttnat,
du är min glädje då.

3. Tack för de tårar som runnit,
tårar som öppnat en skadad själ,
låtit mig landa i trösten,
Gud, att du vill mig väl.

4. Tack att du låter mig forma
något som ändå får sätta spår,
litet och stort med en mening,
Gud, genom mina år.

5. Tack att jag vet att du väntar,
framtidens löfte tar aldrig slut,
Gud, i din eviga himmel,
där slår min blomma ut.

© Wessmans Musikförlag, Text: Åsa Hagberg Musik: Camilla Voigt
LYSSNA

Tack för din slösande gåva
Tacksägelse, Mässa

1. Tack för det goda vi fått, allt du vill dela med oss.
Brödet vi brutit är hela ditt liv, hela din himmel och all din frid.
Du låter oss ta emot, tack att du är så god.
Tack för din slösande gåva,
Gud, vi vill sjunga och lova,
halleluja, halleluja, halleluja.

Tack för det goda vi fått, allt du vill dela med oss.
Bägarens vin är ditt eviga liv, hela din himmel och all din frid.
Du låter oss ta emot, tack att du är så god.
Tack för din slösande gåva,
Gud, vi vill sjunga och lova,
halleluja, halleluja, halleluja.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
Ingår som körsats i Härlighetens väg
Särtryck


ALLA HELGONS DAG

Saligt
Alla helgons dag, saligprisningarna, Matt 5:1-12

Och himlen rör vid jorden

1. Lycka att få äga, tills en ägodel är död,
saligt vara fattig i ditt rikes överflöd.
Lycka att få skratta tills det tystnar utan röst,
saligt att få sörja i din kärleks tröst.
Kristus, du som känner livets hemlighet,
lär mig leva i din salighet.

2. Lycka att få vinna, tills den äran mist sin rätt,
saligt att få längta att din sanning gör mig mätt.
Lycka vara mäktig, tills den makten blir en kramp,
saligt vara ödmjuk där du bär min kamp.
Kristus, du som känner livets hemlighet,
lär mig leva i din salighet.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA

Så som i himmelen

Så som i himmelen,
bedrövelsen är tröstad,
och sorgens alla tårar torkas bort.
Så som i himmelen,
den hungrande är mättad,
den väg som synts så ändlös, röjdes kort.

Så som i himmelen,
där frälsningen blir synlig,
vi ser dig, Gud, ditt ansikte, ditt ljus.
Så som i himmelen,
låt också ske på jorden,
din röst igenom allt vårt larm och brus.

Så som i himmelen,
din vilja här på jorden,
så blir ett hjärta helgat i din hand.
Så som i himmelen,
där alla språk blir hörda,
så föds en bön i varje ort och land.

Så som i himmelen,
de heliga får jubla,
får i sin glädje brista ut i sång,
så som i himmelen,
där livets källa flödar,
vi bjuds att dricka evigheten lång.

© Sångfågeln Musik, Text: Åsa Hagberg, musik: Stefan Jämtbäck
LYSSNA (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)


VID KYRKOÅRETS SLUT

Gud, du väntar oss
Söndagen före domssöndagen (+ 24 e Tref)

1. Gud, du väntar oss i mörkret,
väntar att vi håller ut,
inte glömmer bort din sanning,
den som bär, när allt är slut.

Gud, du väntar oss i mörkret,
väntar att vi vågar be,
vågar tro det ännu dolda,
det som bara du kan se.

2. Gud, du formar oss i djupet,
formar oss att likna dig,
som ett lerkärl har sin yta,
men bär skatten inom sig.

Gud, du formar oss i djupet,
sårbart stark är livets tråd,
helar det som trasats sönder,
tråd för tråd, din väv av nåd.

3. Gud, du leder oss till ljuset,
himmelrikets klara sken,
samma ljus som skapat världen,
ger sin låga, nyfött ren.

Gud, du leder oss till ljuset,
det som vänder tidens lopp,
redan här, i den som väntar,
redan här, ett evigt hopp.

© Sångfågeln Musik, Text: Åsa Hagberg, musik: Barbro Tjernström
LYSSNA (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)

Inom dig
Söndagen före domssöndagen, Luk 17:20-21

Och himlen rör vid jorden

1. Var finns riket som kan svara på mitt rop
att få tro att det kan finnas något mer,
där det sanna har sitt fäste,
där det goda får sin kraft,
där gudomlighet kan bära det som sker?

Inom dig i evighetens nu
är Guds rike, Guds rike inom dig.

2. Var finns riket som kan tända nattens ljus,
där det skrämda vågar krypa ur sin vrå,
där det hopp som släckt sin låga
blir en gryning som går upp,
där det slutna blir en väg som jag kan gå?

Inom dig i evighetens nu
är Guds rike, Guds rike inom dig.

3. Var finns du som bär det riket utan slut,
som är bortom allt vi nånsin kan förstå?
Du som varit här på jorden,
du som delat allt med oss,
men som stigit dit vi aldrig skulle nå.

Inom dig i evighetens nu
är mitt rike, mitt rike inom dig.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. Texten är reviderad. LYSSNA


Lågor av ljus

Sön f Domssöndagen, Allhelgona, Kyndelsmäss, Bönsöndagen

1. Det finns nattsvarta dagar, det finns solsläckta krön,
där vi trevar bland skuggor med en borttappad bön.
Utan förvarning faller vi mot okända djup,
när den trygghet vi byggt på blir ett svindlande stup.
Gud, vi samlar våra lågor,
våra irrande frågor, här hos dig.

Lågor av ljus bär våra tankar,
flammar som röstlösa ord.
Gud, är du här, ser våra böner?
Förbarma dig över vår jord.
Förbarma dig, förbarma dig,
förbarma dig över vår jord.

2. Hur kan omtanke finnas, hur kan kärlek stå ut,
när vi ser hur den sargas där det goda tar slut?
Våra fladdrande lågor är så veka och små,
men som trotsiga punkter vill de lysa ändå.
Gud, vi samlar våra lågor,
våra irrande frågor, här hos dig.

Lågor av ljus …

3. Men där skuggorna djupnat blir Guds tårar till blod,
dessa nattsvarta dagar, när en ängel ger mod.
Medan trevande böner vågar finna sin röst,
kan den vekaste låga redan lysa sin tröst.
Gud, vi samlar våra lågor,
våra levande lågor, här hos dig.

Lågor av ljus bär våra tankar,
flammar som hoppfulla ord.
Gud, du är här, ser våra böner.
Förbarma dig över vår jord.
Förbarma dig, förbarma dig,
förbarma dig över vår jord.

Skrevs 7/4 i samband med terrordådet i Stockholm.
Vinnare psalmtävling Kyrkosångsförbundet Växjö stift 2017
© Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson, ingår i häftet Lågor av ljus på Echo Musik. LYSSNA (St Nicolai sångensemble och Nadja Eriksson)
Mel B (mel + SATB)av Ida Fahl, LYSSNA. (texten i denna aningen reviderad)


Nattens pärla

1. Inget mörker där du inte redan varit,
ingen smärta som du inte redan känt,
i det djupaste är vägen redan öppnad,
och ett ljus, och ett ljus är tänt.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar här.

2. Ingen död, du inte redan älskat sönder,
ingen hopplöshet du inte redan vänt,
varje natt är som en början till en gryning,
och ett ljus, och ett ljus är tänt.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar här.

© Gehrmans Musikförlag Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
Ingår i häftet Pärlor – 11 Frälsarkranssånger, där du också kan LYSSNA.