Gospelsånger

En röst som säger Kom
Här
Ni ska få se mig (påsk)

(Vem i hela världen)
Vänd oss till dig

En röst som säger ”Kom

Det vi formar har ett slut,
vår förmåga har sin gräns,
som ett sandslott i en skapande lek.
Det kan resa sina torn,
ge ett sken att vara starkt,
men i stormen är grunden för vek.

Den som en gång varit där,
som en spillra av sitt liv,
stått där frågande till vad som har hänt,
vad som kunde gå så fel,
när det verkade så lätt,
vill få tro på att vindarna vänt.

Men en spillra kan få kraft att börja om,
när den lyssnar till en röst som säger: ”Kom”.

En röst lika fast som en klippa
med fäste för kärlekens rot,
en grund som ger kraft att bygga ett liv,
en styrka att luta sig mot. 

En röst lika fast som en klippa
med skydd för den spädaste ört,
en grund som ger rum att bygga ett liv
och låter den siste bli först.

Gud, den klippan bär ditt namn,
det är där vi ser din hand
som är sträckt mot oss med heliga sår.
Från vår allra första stund
har du väntat med den blick
som kan se våra trasade spår.

För en spillra kan få kraft att börja om
när den lyssnar till din röst som säger: ”Kom”.

En röst lika fast som en klippa …

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson

Här

Var finner jag den tysta rymd
där bruset hinner lägga sig
i kraften av ett ord, ett enda?

Var finner jag en plats av ro
där andetagen hämtar sig
så stilla, att en vind kan vända?

Här, just här i detta rum,
här och nu i denna stund, finner jag dig.
Här, just här i detta rum,
här och nu i denna stund, väntar du mig.

Var finner jag den evighet
där tiden hinner möta mig,
så väntad, att mitt liv kan landa?

Var finner jag den öppna blick
där ingenting vill sluta sig,
så öppen att vi ser varandra?

Här …

Var finner du en saknad vän,
den älskade du kallat på
med rösten i ett ord, ett enda?

Var finner du en viskad bön,
så nära dig som aldrig förr,
så stilla att ett liv kan vända?

Här, just här i detta rum,
här och nu i denna stund, finner jag dig.
Här, just här i detta rum,
här och nu i denna stund, väntar du mig.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson

Ni ska få se mig (påsk)

Jordens inre rörs och börjar skaka
innan ens en gryning hunnit vakna,
andlöst väntar himlens ”halleluja”,
nu, är stunden här när vi får jubla!

Säg till dem som skälver, fruktar för sitt liv,
snart ska de få höra hälsningen om frid.
Säg till dem som sörjer, de som mist sin vän,
säg, jag är tillbaka levande igen!

Ni ska få se mig, se mig, se mig igen …
Livslevande! Livslevande!

Säg till dem som tappat både tro och hopp:
Se hur solen stiger över bergets topp!
Säg till dem som sjunker modlöst utan kraft,
säg att de ska minnas det jag redan sagt!

Ni ska få se mig, se mig, se mig igen …
Livslevande! Livslevande!

Ja, vi vill få se dig, du som vunnit,
du som gjort att dödens makt försvunnit,
nu, är stunden här när vi får jubla,
jord och himmel sjunger ”halleluja”.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson

Vem i hela världen
Job 38f, Ps 113

Vem i hela världen, vem i universum,
djupet eller höjden, vem är så som du?
Vem, bland allt som skapats, finns eller har funnits,
kungar eller makter, vem är så som du?

Liv spirar där regndroppar faller,
ljus skimrar i snöns kristaller.
Du lever i vinden som vänder,
allt vilar i dina händer.

Berg reser sig, vågor kan svalla,
väg öppnas där murar falla.
Här lever vi spridda bland länder,
allt vilar i dina händer.

Du känner oss, missbrukets reva,
ger kraften att vårda, leva.
Allt lever i Anden du sänder,
allt vilar i dina händer.

Högre än vår himmel når din härlighet i ljuset,
du som ändå böjer dig och lyfter oss ur gruset.

Vem i hela världen, vem i universum,
djupet eller höjden, vem är så som du?
Vem, bland allt som skapats, finns eller har funnits,
kungar eller makter, vem är så som du?

© Text: Åsa Hagberg, musik: John Emanuelsson Utgivning ej klar. LYSSNA

Vänd oss till dig
Mark 1:15, Ps 1:3, Matt 13:20, Matt 16:26, Sef 3:17 mfl …

Vänd oss från tomma, ihåliga ord,
du är den kraft som formade vår jord.
Låt din sanning bära frukt,
våra rötter nå ditt djup,
vänd oss till dig, Gud.

Vänd oss från snäva, självupptagna val,
du ger oss plats i nådens katedral.
Låt din godhet bära frukt,
våra rötter nå ditt djup,
vänd oss till dig, Gud.

Vänd oss från stridens lust att ge igen,
du som har kommit till oss som en vän.
Låt din mildhet bära frukt,
våra rötter nå ditt djup,
vänd oss till dig, Gud.

Vänd oss till hoppet, kärleken och tron,
sången som bär ditt liv i varje ton,
när vår tacksamhet bär frukt,
våra rötter når ditt djup,
vänd oss till dig, Gud.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson