Föreläsningar om psalmer & sånger

SAMSUNG CSC

Sedan början på 2000-talet har jag allt mer letts in i arbetet att skriva texter för psalm och kyrkosång.  Beslutet om en kommande psalmboksrevision har så fört ämnet upp på en agenda som kommer att beröra hela vår kyrka: anställda, förtroendevalda och den sjungande församlingen. Förarbetet kommer att vara omfattande, likaså samtalen kring psalmens betydelse och hur förnyelsen kan gå hand i hand med traditionen.

Jag kommer gärna till din församling, ditt kontrakt, konferens mm. för att dela min erfarenhet att skriva psalm i vår tid. Olika infallsvinklar finns, att välja eller blanda.
Filmad presentation via YOUTUBE.

1. Alla tiders psalmbok
Psalmen genom tiden, hur gamla och nya psalmer samtalar med varandra, leder oss över tidsglapp och generationer till att ingå i samma lovsång och en levande tradition.
2. Psalmens nycklar
Fördjupar vad som kännetecknar en psalm i förhållande till annan kyrkosång och visa – gärna med efterföljande samtal och ”psalmprovning”.
3. Att skriva psalm
Den personliga berättelsen, om kallelsen och hantverket.
4. Och himlen rör vid jorden/Psalmprovning
En workshop då vi provar och samtalar kring nya psalmer.

I samtliga finns Psalm 2020+ som underlag, med egna nyskrivna psalmer.
Nedladdningsbar Pdf
Se även Dagledigprogram

Andra föreläsningar byggda på sånger
Frälsarkransens pärlor
Till Frälsarkransens pärlor med de två sånghäftena Den som bär och Pärlor finns också möjligheten att jag antingen medverkar i en konsert med att presentera varje pärlas betydelse, eller en föreläsning pärla för pärla med sångerna till. Bygger också på ett möte med dess skapare, Martin Lönnebo.

Marias bebådelse och jul
Till konserter som bygger på sångerna om Maria som Sjung din glädje, Maria, Mitt i din glädje, Det barn Maria bär mfl finns också en föreläsning om Marias liv, baserad på boken Maria, en livsberättelse.

Sångmedverkan i gudstjänst eller körkonsert
Inte som skolad sångerska, men jag sjunger gärna, av hjärtat, de sånger jag skapat. Antingen i ett eget sångprogram eller medverkan i en gudstjänst/konsert. Då kör medverkar kan det vara en fördjupning att innan konserten berätta något om texternas bakgrund. Under konserten kan jag ev. medverka i soloverser, eller bitvis sjunga med kören – därutöver ingå som mellanpratare som introducerar sångerna.
Jag kan ackompanjera mig själv, med gitarr eller piano, men samarbetar gärna med musiker på plats – kan då sjunga mer fritt, till det professionella händer skapar.
Läs mer i Psalmer och sånger – medverkan (Pdf)

Om mig: Författare & psalmist med särskild inriktning på kyrkliga texter. Anders Frostensonstipendiat 2006, 2009, 2010 samt uttagen till stiftelsens Psalmskola 2007-2008 och fortsättningskurs 2013-14. Vinnande text vid Växjö stifts kyrkosångsförbunds psalmtävling 2017, Psalmbokens teologier och bruk (Enskilda Högskolan) HT 2021.

Bloggar om psalmer
Psalmförnyelsen i liknelser (SKT Nr 2, 2020),
Vägen genom glappet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *