Dagens och årets tider

UNDER DAGEN
När gryende himmelen målar
KVÄLL
Sov, mitt barn – Dona Nobis
ÅRSSKIFTE
Detta nya år
ÅRSTIDERNA
Den underbara
Den äng som höljts – Visa från Venjan
Gud, vi tackar
I sommarljus
Kom, sommarljus

Sommar: Se även nattvardshymnen Du Skapare av himlavalv – ur häftet Du är det bröd.

UNDER DAGEN

När gryende himmelen målar
Morgon/aftonpsalm, tacksägelse

1. När gryende himmelen målar
i guld, horisontens rand,
jag tackar dig, Gud, för dagen
och lägger den i din hand.
Jag tackar för nåd som förnyas,
så ny som om aldrig den nötts
mot vardagens söndrande brister,
så ny som den dag som fötts.

2. Du vet om jag står eller faller,
när dagen har nått sin höjd.
Jag tackar dig Gud, för kraften
du ger när min rygg är böjd.
Jag hoppas på frukt av min strävan,
att arbetet skänker sin lön,
men större är gåvan du gett mig,
bevarad i hjärtats bön.

3. När sedan min himmel blir målad
med skymmande ton av rött,
jag tackar dig, Gud, för dagen,
för nåden jag redan nött.
Jag tackar för väntande vila,
ditt vakande öga som ser
igenom det djupaste mörker,
och skyddar mig ännu mer.

© Sångfågeln musik, Text: Åsa Hagberg Musik: Katarina Torgersson LYSSNA
(inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)


KVÄLL

Sov, mitt barn – Dona Nobis

Sov, mitt barn. Skymningsro, himmelens mantel
gömmer en soluppgång under sin rand.
Stilla, viskar en ängel:
Gud bär natten, helt i sin hand.
Slumra, himmelens mantel,
gömmer solen under sin rand.

© Libris förlag Text: Åsa Hagberg Musik: trad latinsk hymn. Ingår i Hela familjens psalmbok


ÅRSSKIFTE

Detta nya år
Nyårsdagen

Och himlen rör vid jorden

1. Att se tillbaka, att se tillbaka
rymmer både tacksamhet och ånger.
Att blicka framåt, att blicka framåt,
föder både ovisshet och sånger.

Gud, som genom tiden går, detta nya år,
Gud som genom tiden går,
låt det födas i din tanke.

2. Att se tillbaka, att se tillbaka
avslöjar det starka och det veka.
Att blicka framåt, att blicka framåt
väcker upp att våga och att tveka.

Gud, som genom tiden står, detta nya år,
Gud som genom tiden står,
låt det bäras av ditt löfte.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


ÅRSTIDERNA

Den underbara

1. Vi tar emot den sommar som du skänker,
i en kaskad av sol där vågen blänker,
en stund av ljus, så svår att helt förklara,
den underbara.

I samma ljus har trädet lyft sin krona,
i tacksam lust att låta frukter mogna,
så går din sommars rikedom att spara,
den underbara.

O, Gud, om ljus och sommar än går över
är du, för alltid, källan vi behöver.

2. Vi ser hur strån förvissnar och blir spröda,
men det är då de skänker oss sin föda,
så är den kärlek som du vill förklara,
den underbara.

Det är din vind som lyfter upp vår krona,
och låter hjärtats frukter tacksamt mogna,
så nära himlen får vi redan vara,
den underbara.

O, Gud, om ljus och sommar än går över
är du, för alltid, källan vi behöver.

© Sångfågeln musik, Text: Åsa Hagberg Musik: Katarina Torgersson
LYSSNA (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)


Den äng som höljts – Visa från Venjan

1. Den äng som höljts av ett vissnat flor
blir klädd i skiraste grönskan,
och längtans knoppar kan spricka ut
i doft och blommande önskan.
Så mild är den smekning som rör vid vår jord
med sommarens vändande vindar,
att slöjtunna vingar kan lämna sitt skal
och leka bland rosor och lindar.

2. Så möts det skira och djupens klang,
som rymd runt spelande strängar,
så väcks en lovsång med himmelskt ljus
på jordens blomstrande ängar.
Gud, låt våra röster bli del av den sång
som sjuder av liv till din ära,
i visshet att sedan, i skymningens tid,
är himmelens ljus lika nära.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Folkmelodi Arr: Leif Lundberg
Visa från Venjan
LYSSNA när kyrkomusikerna i Norra Gotlands pastorat sjunger sången.


Gud, vi tackar

Sommarpsalm, Tacksägelse

Gud, vi tackar dig för livet,
himlen, jorden, regnet, solen.

1. Gud, du vet när våren väcks, när fågelungen kläcks
och värmer den med solens strålar.
Gud, du låter varje knopp få spira full av hopp
och öppna sina slutna skålar.

2. Gud, du föder minsta larv, du gläds åt varje sparv
och ser en liten fjäder falla.
Samma blick på varje strå, hur ska du inte då
ge skaparlivet åt oss alla?

Gud, vi tackar dig för livet,
himlen, jorden, regnet, solen.

3. Gud, som vinden ilar runt där vattnet skvalpar, grunt,
och fisken leker ibland tången,
vill jag lyfta upp min röst, befriad i din tröst
och sjunga med i glädjesången.

4. Tack, att ängen blir så grön och släpper sina frön
bland smultronen som barnen plockar.
Du gör träden till en krans där löven går i dans
och äppelträdens blommor lockar.

Gud, vi tackar dig för livet,
himlen, jorden, regnet, solen, Gud.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Åsa Hagberg, fritt efter Pachebel Arr: Leif Lundberg Gud vi tackar
LYSSNA


I sommarljus

1. När sommarljuset vaknar och livet börjar om,
i ögon som nu öppnas i varje fågelsång.
Jag ser en fjäril fladdra, en myra streta på,
så sprudlar livets under så sköra och så små.
I sommarljus, vi vänder oss till dig.
I sommarljus, vi vänder oss till dig.
O, Gud, vi vänder oss till dig.

2. När sommarljuset vaknar, och väntan når sitt slut
en dag när knoppar brister och båtar lägger ut.
När solen stigit högre vi närmar oss en strand
där barnen bygger sandslott och händer når varann.
I sommarljus, vi vänder oss till dig.
I sommarljus, vi vänder oss till dig.
O, Gud, vi vänder oss till dig.

3. När sommarskymning faller och skuggan målas lång,
då dämpas livets vimmel då tystnar fågelns sång.
När himlens färger slocknar den söker sig sitt bo,
då vilar fjärilfladder en myra finner ro.
I skymningen, vi vänder oss till dig.
I skymningen, vi vänder oss till dig.
O, Gud, vi vänder oss till dig.

4. När sommarskymning faller och dagen lägger till,
en vik ger skydd för natten där vågen ligger still.
En dag när kärlek knutits, för andra brast ett band,
vart andetag är flyktigt likt slott som byggts av sand.
I skymningen, vi vänder oss till dig.
I skymningen, vi vänder oss till dig.
O, Gud, vi vänder oss till dig.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck, LYSSNA
Vers 1-2 ingår i Ung Psalm Libris förlag
Andra inspelningar: Skellefteå, Korskyrkan


Kom sommarljus

1. Kom sommarljus med ömhetsvind, gör fjärilvingen lätt,
låt slutna skal få öppnas till det vackraste vi sett.
Så lägger Gud sitt underverk i varje litet strå,
det föds till lust i solens sång, o, låt mig sjunga så.

2. Som vindens tröst, som blommans doft och fjärilvingens flykt,
som trädet i sin sommarfamn där sångarfågeln byggt,
som livet sjuder tacksamhet i varje liten vrå
där Gud har lagt sitt underverk, o, låt mig sjunga så.

© Wessmans Musikförlag/Sveriges Kyrkosångsförbund. Text: Åsa Hagberg Musik: Lars Åberg
Inspelningar: Ramnäs kyrka (kör), Alhemskyrkan (duo)