Kyrkoårsregister

Psalmer till söndagarnas teman, men många psalmer kan självklart användas vid flera söndagar. Sånger i parentes är körverk, solosånger eller andra sånger som kan passa till (kyrko)årstiden eller söndagens tema.

Hela året:
Din är makten, Förbarma dig, Förbön, Gör mig till ett redskap för din frid, Här, inför min Skapare, Må Gud välsigna dig, PÄRLOR
Ser du en människa

Adventstiden: Det lyser ett ljus i mörkret, Gör mitt hjärta berett,
Vi tänder adventstidens ljus
(Kör: Den som andas)
1 sön: Låt gatans stenar ropa
(Kör: Himmelens port)
2 sön: Så nära är Guds rike, Tystnadspärlorna
Kör: Hemligheten, Mycket större än du tror)
3 sön: En röst av en profet
(Kör: Tystnadens sång)
LUCIA: Så som Lucia bär sitt ljus
4 sön: Maria Maria, Med förundran i sin hälsning
(Kör: Änglarnas konsert)

Jultiden
Den natt när änglasången ljöd
(Oratorium: Sjung din glädje, Maria)
Julnatten: Det barn Maria bär, I utkanten av staden, Mitt i vinternattens mörker
(Kör: Öppna rum i natt, En natt ett skri, Glädjeorden, Hör hur himlen fylls av sång
Solo: Kommer du i natten, Lottas julsång)
Juldagen: Du lilla Jesusbarn, En avlägsen krubba, Ett barn är fött i natt, Här bor du
(Kör: Jag önskar jag vore en herde, barnkör: Hur kan du bli så liten)
Annandag jul: Mörkret är så stort, Samma natt
Söndagen efter jul: Får jag ge dig min tröst, Julens ängel, Minsta barn
(Kör: Änglavakt)
Nyårsdagen: Detta nya år
(Kör: Tröstens tid)
Söndagen efter nyår, Guds hus: Att få komma till ditt altare, Kom till Guds hus, Vi kommer när du kallar
Trettondag jul: Där himmelens stjärna glänser, Tre kungar
(Kör: Stjärnans glädje, Gloria, Den som andas)

Trettondedagstid
1 sön, Jesu dop: Då bryter himmelriket in, Himmelriket närmar sig
2 sön, Livets källa: Jesus du kommer till oss, Kom till vår fest, Mer än ord, Vid brunnen
(Barnkör: Då blir jag glad, Kör: En källa av kärlek)
3 sön, Jesus skapar tro: En liten låga, Hur kan jag tro, Tystnadspärlorna
(Kör: Till den som bär)
4 sön, Jesus är vårt hopp: Bekymmerslöshetspärlan, Du lilla fågelunge, Mirakel, Så är tilliten
5 sön, sådd och skörd: Gör vår godhet sann
6 sön, Gud verkar nu: Du sårade

Förfasta
Septuagesima: Nåden, Som en droppe
Vårsång kör: Vändningen, Mycket större än du tror
Sexagesima/Reformationsdagen: Så mycket högre, Dessa är de tio bud
(Kör: Lutherkonsert)
Fastlagssöndagen: För kärleks skull, Kärlekspärlan, Vi går mot Jerusalem
(Kör: Kärlekens lov, Kärlek är ett bröd
Vårsång kör: Var inte rädd när ljuset växer, Vårtecken)

Fasta-påsk: Du är det bröd
Askonsdagen: Ett kors i min panna
1 sön, Prövningens stund: Du som gick till öknen, Ökenpärlan
(Kör: Tålamod, Ett steg till)
2 sön, Den kämpande tron: Innanför, Nattens pärla
(Kör: Du hörde mitt rop, Var finns Gud)
3 sön, Kampen mot ondskan: Var finns jag , Vem orkar kämpa
Midfastosöndagen: Det bröd som mättar, Det var ett barn, Du är det bröd, Gud när du bjuder till bordet, Himmelens bröd, Kärlekspärlan, Se Guds rike
(Kör: Kärlek är ett bröd)
5 sön, Försonaren: Du sårade, Du som är så helig, Försoningen dryck
(Kör: En källa av kärlek)
Palmsöndagen: Befriaren, Åsneblues
(Kör: Himmelens port)
Skärtorsdag: Du gav oss allt, Där utanför muren, Nattens pärla
Långfredag: För kärleks skull, Maria står vid korset, Mitt i din glädje
(Kör: Se Guds Lamm, Övergiven Ps 22)
Påsknatten: Då står Kristus upp
(Gospel: Ni ska få se mig)
Påskdagen: Du lever, Levande, älskande Gud, Som en rysning genom gravarnas berg, Uppståndelsepärlan
(Kör: I tidens slut)
Annandag påsk: Han var ett bröd, Kärlekspärlan

Påsktiden: Levande, älskande Gud
(Barnkör: I samma båt, Allt som lever)
2 sön, Påskens vittnen: Herre, du vet allt, I en krukmakarverkstad
(Kör: I livet under skuggan)
3 sön, Den gode herden: Kärleksrösten, Här inför min Skapare
(Kör: Du är aldrig ensam, Kom jubla med mig, Till den som bär)
4 sön, Vägen till livet: Gryningsvägen, Led oss till fridens väg, Var i oss den vägen
(Kör: Härlighetens väg – procession)
(Pilgrim: Samma spår, Mitt inre, Bön)
5 sön, Att växa i tro: Du Gud av universum, Hjälparen När vi inte ser dig, Som en strand av stilla vågor (I Guds tystnad)
(Kör: Växa igen)
Bönsöndagen: Din bön i mig, Förbön, Gode Gud, Gud, vår Fader, Hemlighetspärlorna,
Min bön, Vi vänder oss Gud, till dig
Kr himmelsfärds dag: Din härlighet uppfyller jorden, Och himlen rör vid jorden
(Kör: Du som skapat ljuset)
Söndagen f pingst: Vi väntar dig, Ett heligt, stilla sus

Pingst: Kom till oss Ande, god
Pingstdagen: Dagen vi väntat på, Din härlighet uppfyller jorden, Du Guds AndeJust medan knopparnaKom, du Heliga Ande från Gud
Annandag pingst: Du har kommit
(Barnkör: Vinden)
(Kör: Det var idag som ljuset kom, Glädjen vilar stilla)

Trefaldighetstiden:
Den underbara, Den äng som höljts (Visa från Venjan), Gud, vi tackar, Gudspärlan, I sommarljus, Kom, sommarljus,
(Musikal: Vår underbara värld)
(Samlingar: Pilgrimssånger)
Heliga tref dag:
Allt du format är så vackert, Din är makten, Du skapare av himlavalv, Därför, På Gud vi tror, Songs of Ages, Stort är ditt namn, Vi lovar dig, Fader,
(Luther: De kristna bör undervisas)
1 sön, Vårt dop:
Doppärlan, Född av vatten, Ingenting som hindrar, Låt det vatten, Stjärnan sänder ut sitt ljus, Vi bär ett barn
(Barnkör: Kom nu alla djuren, Flyg lilla duva
Kör: Innanförskapets rum)
2 sön, Kallelsen: Då väljer Gud, Utan ord
(Gospel: En röst som säger Kom, Kör: Med evig kärlek, Luther: Vad vill du mig Gud?)
3 sön, Förlorad o återfunnen: Ge mig mitt liv, I en värld, Kärlekens fader, Släppa taget
(Gospel: Här)
4 sön, Att inte döma: Den som inte dömer Gud, som ser långt mer än vi
Apostladagen: Låt oss gå i frid, Sänd ditt evangelium, På Gud vi tror
6 sön, Efterföljelse: Helig som du, Dessa är de tio bud, Vad du kräver, Kärlek glädje frid
(Luther: Jag skall bli munk)
Kr förklarings dag: Så ser vi
8 sön, Andlig klarsyn: Ljuset av sanning, Om sanningen är obekväm
(Luther: All sannings port)
9 sön, Goda förvaltare: Du som gav mig gåvan, Offerpärlan
Gud, du allt skapandes källa, Så mycket som vi trodde
(Luther: Kära Käthe)
10 sön, Nådens gåvor: Frukten av evighet, Jagpärlan, Kroppen, När gryende himmelen målar
(Pilgrim: Långsamhetens tid, Långsamhetens steg, Bön)
11 sön, Tro och liv: Låt rätten flöda fram, Kärlek glädje frid, Gör mig till ett redskap för din frid
(Gospel: Vänd oss till dig)
12 sön, Friheten i Kristus: Effata, Tider
(Pilgrim: Vindarna lär mig, Friheten, Bön)
13 sön, Medmänniskan: Bakom armbågars trängsel, Du ger den kärleken ett ansikte, Det mänskligaste, Kärlekspärlan, Offerpärlan
(Solosång: I det mänskliga)
14 sön, Enheten i Kristus: Som en trädgård, Vi kommer till ditt bord
(Kör: Septembersol)
(Pilgrim: Så delas jord och himmel, Delandet visar en väg, Bön)
15 sön, Ett är nödvändigt: Kom till mig, Guds frid, Friden, Bekymmerslöshetspärlan
(Pilgrim: Bekymmerslöshet, Ge din tanke ro, Bön)
16 sön, Döden och livet: Herre, om du är här, Uppståndelsepärlan
(Solosång: Kistblommor)
(Kör: Längtan)
17 sön, Rik inför Gud: I Gud är vi alla, Inte vad vi äger
(Barnkör: När löven dansar Kör: Alltid en pärla)
(Pilgrim: Enkelhetens gåva, Enklaste strå, Bön)
18 sön, Att lyssna i tro: Det vi lyssnar till, Som ett ord i min mun, Gudspärlan
(Kör: Där skymningsdjupet bottnar)
(Pilgrim: Tystnaden går, Tystnadens röst, Bön)
19 sön, Trons kraft: Hur kan jag tro, Tron har sitt liv, Ökenpärlan
(Kör: Jag lånar min kraft, Den jord där vi kan bo)
20 sön, Att leva tillsammans: Må Gud välsigna dig, Om än mörkret förökas, På en gata, Ser du en människa
(Barnkör: I samma båt)
21 sön, Samhällsansvar: Bakom armbågars trängsel, Där vi går, I stadens rika vimmel, Mod
(Kör: Denna underbara värld)
22 sön, Frälsningen: Frälsningen, Gud, låt oss se din frälsning
23 sön, Förlåtelse utan gräns: Inte bara för att glömma, Livets enda lag
(Kör: Den som fått mycket förlåtet)
(Solosång: Förlåtelsens blomma)
24 sön, Den yttersta tiden: Lågor av ljus, Nattens pärla
Sön f domssöndagen: Inom dig, Gud du väntar oss, Herre utrannsaka mig
(Kör: Så länge natten varar)
Domssöndagen: Bakom armbågars trängsel, Gud, låt oss se din frälsning, Lågor av ljus, Vårt hosianna väntar

Övriga helgdagar
Kyndelsmässodagen: Anden rör sig genom templet, Ett ljus i världens mörker, När gryning kommer, Så kunde de se
(Barnkör: Men då tänder vi ljus)
J Marie bebådelsedag: En ängel med vingar av ljus, Maria, Guds moder, Mitt i din glädje
(Kör: Gabriel sändebud, Du store)
Midsommardagen: Din röst, din vind, Du skapare av himlavalv, Se Guds rike
(Kör: Det svindlar när jag tänker, Säg mig du träd mfl)
Johannes döp dag: Det kommer en tid, En röst av en profet , Som en blomma i en öken
Den helige Mikaels dag: Änglarna
(Barnkör: Inte rädd för mörker, Sänder du en ängel)
Tacksägelsedagen: Den underbara, Det känns inte nog, Din är makten, Gud, i din skapande hand, Gud, vi tackar, Tack för din slösande gåva, Tack att du, Till dig
(Kör: Tacksamheten, Tänk att vi finns)
Alla helgons dag: Saligt, Så som i himmelen
Sön e alla helgons dag: Förbarma dig, Var finns det ljus, Vår saknad är en blomma
(Solo: Elegi)