Bättring – omvändelse

I en värld
Ljuset av sanning
Låt rätten flöda fram

SKULD – FÖRLÅTELSE
Den som inte dömer
Ge mig mitt liv
Gud som ser långt mer än vi

Inte bara för att glömma
Kärlekens fader


BÄTTRING – OMVÄNDELSE

I en värld
3 sön e Tref – Förlorad och återfunnen

I en värld av hårda vindar
är det lätt att vändas fel,
glömma bort den första kärlek
som gör barnets längtan hel.

I en värld av mörka skuggor
är det lätt att hamna snett,
slösa bort den goda gåvan,
för ett liv som väger lätt.

Ta emot oss, Gud, ge vår väg ett hem,
hjälp oss våga tro att du väntar än,
att du aldrig glömmer bort ditt barn.

I den värld, dit du har kommit,
hörs din röst som ropar: ”Kom!”
Vad som än har gått förlorat,
finns en väg att börja om.

I den värld som du har vunnit,
brister glädjen ut i sång,
när den saknade blir funnen,
samma lycka, varje gång.

Ja, du tar emot, ger vår väg ett hem,
vi kan våga tro att du väntar än,
du som aldrig glömmer bort ditt barn.

© Åsa Hagberg
Mel A: Sven-Erik Svensson, Pdf-not, SATB, LYSSNA
Mel B: Sångfågeln Musik AB, musik: John Emanuelsson, LYSSNA
Körsats SAA/SAT Sångfågeln Musik AB

Ljuset av sanning
8:e söndagen efter trefaldighet, Matt 7:22-29

Och himlen rör vid jorden

1. Ljuset av sanning bländar inte mest,
blåser inte upp sitt sken.
Det lyser det dolda, det läker mitt sår,
det tänder min låga ren.

2. Rösten av sanning ropar inte högst,
gödd av sina stora ord.
Den väntar min tystnad, fördjupar min tro,
som sådd i en fruktbar jord.

3. Livet av sanning bygger inga hus
utanför den grund som bär,
där inget kan rubba det Ord som blev sagt,
som vilar i Guds ”jag är”.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
LYSSNA via Youtube.


Låt rätten flöda fram

11:e söndagen efter trefaldighet, Amos 5:21-24

Och himlen rör vid jorden

1. Där människor går sönder i väntan på en blick
som säger: ”Du är älskad”, just vad de aldrig fick.
Vad blir de vackra ord vi ber om vi inte ser?

Låt rätten flöda fram som vatten ur sin källa,
låt rätten flöda fram.

2. Där pengar får ett värde som överstiger liv,
och makten trampar vägen med hänsynslösa kliv.
Vad hjälper det om all vår glans leder ingenstans?

Låt rätten flöda fram som vatten ur sin källa,
låt rätten flöda fram.

3. Det hörs ett rop på jorden, det viskar i mitt bröst,
det sjunger fram ur djupen och ropet är Guds röst.
Då hjälper det när det vi hör finns i det vi gör.

Låt rätten flöda fram som vatten ur sin källa,
låt rätten flöda fram.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


SKULD – FÖRLÅTELSE

Den som inte dömer
4 sön e Trefaldighet

Den som inte dömer, slipper själv bli dömd,
slipper bära bördan, ruvande och gömd.
Den som vill förlåta, lämna det som var,
redan är förlåten, ingenting finns kvar.
Gode Gud, låt nåden hjälpa oss att se,
se med dina ögon, ta emot, och ge.

Den som vill förakta den man ser som svag,
blir då själv den minste i Guds kärleks lag.
Allting kommer åter, det vi sänder ut
ställer åt oss själva samma krav till slut.
Gode Gud, låt nåden hjälpa oss att se,
se med dina ögon, ta emot, och ge.

© Text: Åsa Hagberg
Vill du TONSÄTTA? Se Instruktioner

Ge mig mitt liv
Tredje söndagen efter trefaldighet, Luk 15:11-32

Och himlen rör vid jorden

1. Han sa: ”Jag måste få en chans att se vad livet har,
det mesta känns förlorat om jag bara stannar kvar.
Jag blir så kvävd när allting är så färdigt på nåt sätt,
jag vill bli fri att själv få välja vad jag tror är rätt.
Ge mig mitt liv, låt mig ge mig av.”

2. Så bröt han upp med allt han fått och framtiden var ung,
ett liv i slöseri och rus där han var festens kung,
tills allt var slut och vänner svek, han stod där utan bröd.
Han tänkte på att komma hem, men kände sig som död.
Var finns mitt liv, får jag komma hem?

3. För den som går tillbaka verkar vägen hopplöst lång,
för lång att kunna höra hur den leder till en sång
som aldrig nånsin tystnat genom natt och dag till år,
att den som varit saknad snart ska vara den som får
livet igen, du får komma hem.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


Gud som ser långt mer än vi

Fjärde söndagen efter trefaldighet, Rom 2:1-4, Joh 8:1-11

Och himlen rör vid jorden

1. Den dom jag dömer andra med, den bär jag som en sten
som blir en tyngd som fäller mina egna ben.
Gud, som ser långt mer än vi,
dömer hellre fri.

2. Den dom jag dömer andra med, hur rätt den ändå är,
känns hård den dag jag önskar mig att Gud är där.
Gud, som ser långt mer än vi,
dömer hellre fri.

3. Den dom jag dömer andra med, den binder sina band,
men nåden finns så nära som en öppnad hand.
Gud, som ser långt mer än vi,
dömer hellre fri.

4. Gud, ge oss samma blick som du med stor barmhärtighet,
där skulden suddats ut i sand av evighet.
Gud som ser långt mer än vi,
gör den dömde fri.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA

Inte bara för att glömma
23 sön e Tref – förlåtelse utan gräns

Inte bara för att glömma,
som om ingenting har hänt,
inte låtsas vara ogjort
som om smärtan aldrig bränt.

Finna gåvan att förlåta,
veta var den har sin brunn,
höra ord som väckts till ömhet,
så som från Guds egen mun.

Var inte rädd, du är förlåten,
du är förlåten, var inte rädd.

Inte bara för att slippa
grämelsen en kort sekund,
sedan är det redan över,
eftertanken gick på grund.

Finna det som kan förändra,
tacksamhetens djupa tröst,
den som läker vad som söndrats,
lyssna till Guds egen röst.

Var inte rädd, du är förlåten,
du är förlåten, var inte rädd.

Inte bara något självklart
vi kan kräva som en rätt,
sedan vända oss mot andra
när vi glömt vad Gud har gett.

Mitt i det som är så mänskligt,
ärren efter det som bränts,
finna det som är Gudomligt,
i en källa utan gräns.

Var inte rädd, du är förlåten,
du är förlåten, var inte rädd.

© Sångfågeln Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Katarina Torgersson (mel B)
LYSSNA (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)


Kärlekens Fader

Tredje söndagen efter Trettondagen

1. Medan vi vänder oss bort, innan vi ser vem du är,
ens börjat forma en bön, ser du vår irrande färd.

Kärlekens Fader, du söker och längtar,
mer än vi nånsin förstår.

2. Vem, som förslösat sin rätt, vem, som har svikit dig först,
vågar sin tvekande bön, blotta sin nöd och sin törst?

Kärlekens Fader …

3. Tyst, i ett vändande djup, bara ett andetag bort,
formas ett rop till en bön, önskan att vägen var kort.

Kärlekens Fader …

4. Då, i ett ögonblicks ljus finns hela himmelen där.
”Kom, du som vågar din bön, skynda dig hem, jag är här!”

Kärlekens Fader …

5. ”Gläd er, ja, gläd er med mig!” Aldrig är glädjen så stor,
som när en längtande bön vet var barmhärtighet bor.

Kärlekens Fader …

© Sångfågeln musik – Kärlekens Fader. Text: Åsa Hagberg Musik: Katarina Torgersson.
LYSSNA via Youtube. (inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)