Stillhet – meditation/Bönen

STILLHET MEDITATION
Friden
Må Gud välsigna dig

Som en strand av stilla vågor (I Guds tystnad)
Tystnadspärlorna

BÖNEN
Din bön i mig
Förbön

Gode Gud
Gör mig till ett redskap för din frid

Hemlighetspärlorna
Min bön
Vi vänder oss Gud, till dig


STILLHET – MEDITATION

Friden

Friden från Gud, finner mitt inre,
lägger sig att gro, spirande, stilla ro.
Frid, finner mig, frid, inom mig,
frid, stillar mig, frid, frid, frid.

Friden från Gud, famnar i djupen,
stillar varje våg, lugnar min vilsna håg.
Frid, finner mig, frid, inom mig,
frid, stillar mig, frid, frid, frid.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
– ingår som körsats i Sånger till kraft


Må Gud välsigna dig

20:e söndagen efter trefaldighet, hela året, 4 Mos 6:24-26

Och himlen rör vid jorden

1. Som ett regn som fuktar törstig jord,
som en måltid vid ett dukat bord,
må Gud välsigna dig, välsigna dig.
Som balsam ur ett sprucket krus,
som värmen i ett stilla ljus,
må Gud välsigna dig, välsigna dig och ge dig frid.

2. Som ett täcke kring en frusen kropp,
som ett hölje skyddar blommans knopp,
må Gud bevara dig, bevara dig.
Som änglar i ett vilset land,
som fasthet i en utsträckt hand,
må Gud bevara dig, bevara dig och ge dig frid.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret.
LYSSNA

Som en strand av stilla vågor – i Guds tystnad

Som en strand av stilla vågor,
horisonten utan slut,
får jag vara i Guds tystnad,
andas in och andas ut.

Som en helig, stilla susning,
medan stormen kom och gick,
får jag stanna i Guds tystnad
mitt i evighetens blick.

Lika omärkligt som bröstet
andas ut och andas in,
får jag vara i Guds viskning,
jag är din, och du är min,
andas ut och andas in,
jag är din, och du är min,
jag är din, och du är min.

© Text: Åsa Hagberg, musik: Christina Varenius, utgivning ej klar


Tystnadspärlorna – Kom till Guds tystnad

1. Kom till Guds tystnad, bara vara, vänta ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, vänta tro, ooo …

2. Kom till Guds tystnad, bara vara, finna ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, finna tro, ooo …

3. Kom till Guds tystnad, bara vara, andas ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, andas tro, ooo …

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
– ingår i Pärlor – 11 Frälsarkranssånger, där du också kan LYSSNA.


BÖNEN

Din bön i mig
Bönsöndagen, Rom 8:24-27

Och himlen rör vid jorden

1. Väv din bön i mig, ett nätverk av kontakt
som mer än ord ger uttryck för den kärlek som sagt.
Gud, din Ande ber i mig, låt din vilja ske.

2. Sjung din bön i oss, låt bönen bli ett kitt
där omtanken blir större än att skilja mitt från ditt.
Gud, din Ande ber i oss, låt din vilja ske.

3. Skapa bön i oss, låt bönen bli en bro
som änglarna kan vandra på, ge styrka till vår tro.
Gud, din Ande ber i oss, låt din vilja ske.

4. Föd din bön i mig, låt bönen bli ett frö
som växer upp och bär det liv som aldrig mer ska dö.
Gud, din Ande ber i mig, låt din vilja ske.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


Förbön
– med förbönssvar

1. Gud, vi ber för de trötta,
för de lågor som drar efter luft,
de som bara vill lysa sin glädje,
men levandets krav är för tufft.

Låt ditt rike komma, låt anden få liv av ditt liv,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

2. Gud, vi ber för de glömda,
de som sällan får höra sitt namn
med en röst som bär värme som våren,
och öppnar den slutnaste famn.

Låt ditt rike komma, låt värmen få nå ända in,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

3. Gud, vi ber för de sjuka,
för de slagna med blödande sår,
du som själv druckit plågornas botten
och vet hur en människa mår.

Låt ditt rike komma, ditt helande, läkande vin,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

4. Gud, vi ber för din kyrka,
för den jord, för det ansvar du gett,
där så mycket blir trampat och vilset,
o, Gud, led din mänsklighet rätt.

Låt ditt rike komma, din godhet, din sanning, din fred,
låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

© Text (&musik): Åsa Hagberg Förbön notfil mel C.
Mel A: © Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl.
Mel B: Maria Löfberg

Gode Gud – förbön ur Bjäremässan

Församlingssvar:
Gode Gud, förbarma dig, hör, din kyrka ber,
att ditt rike finns på jorden, att din vilja sker.

För den vida världen lagd i våra händer,
all den nöd vi ser,
strider, mörker, ondska, missbrukandets krafter
där livet trampas ner,
o, Gud, vi ber.

För din egen kyrka, den som du har kallat,
vara ljus och salt,
vara liv och Ande, vittna om ditt rike,
ja, hjälp oss du, i allt,
o, Gud, vi ber.

Kom till den som sörjer, tröttnande i missmod,
kom till var och en,
i tvivel eller sjukdom, låt ingen vara ensam,
vår Hjälpare och Vän,
o, Gud, vi ber.

© Text: Åsa Hagbergmusik: Stefan Klaverdal – utgivning ej klar


Gör mig till ett redskap för din frid
Fritt efter Franciskusbönen

I den värld vi fyllt av oro,
gör mig till ett redskap för din frid,
redskap för ditt sanna, goda,
gör mig till ett redskap för din frid.

Mästare, där hatet råder, låt mig bringa kärlek,
bringa kraft som vill förlåta innan hämnd kan gro.
Till den plats där viljor strider, låt mig bringa enhet,
in i misstro, in i tvivel, låt mig bringa tro.

I den värld …

Mästare, där lögnen ropar, låt mig bringa sanning,
bringa hopp där stum förtvivlan tror att allt är slut.
Till den plats där sorgen smärtar, låt mig bringa trösten,
överallt där mörkret råder, låt mig bringa ljus.

I den värld vi fyllt av oro,
gör mig till ett redskap för din frid,
redskap för ditt sanna, goda,
gör mig till ett redskap för din frid.

© Åsa Hagberg, musik Stefan Jämtbäck, Sångfågeln Musik, LYSSNA


Hemlighetspärlorna – Du som tänder stjärnor

Du som tänder stjärnor och håller vår planet,
i dina händer lägger jag min hemlighet.

1. Gud, jag har nåt särskilt, en outtalad dröm,
du vet nog vad som göms i en punkt, så öm.
Du som tänder stjärnor …

2. Gud, jag har nåt särskilt, en vän, en tvillingsjäl,
och ofta vill jag önska den vännen väl.
Du som tänder stjärnor …

3. Gud, jag har nåt särkilt, en tyst och hemlig bön,
ja, bär den du som skapat vår jord så skön.
Du som tänder stjärnor …

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
– ingår i Pärlor – 11 Frälsarkranssånger, där du också kan LYSSNA.


Min bön

1. Min bön är mer än orden, min bön är hela jag,
det djup som blivit mörker och längtar efter dag.

Jag tänder ett ljus för den oro jag har,
jag tänder ett ljus och hoppas du finns kvar,
som den som lyssnar och ser,
lyssnar och ser när varje mänska ber.

2. Min bön är mer än orden, när orden inte finns,
den kärlekens beröring jag inte längre minns.

Jag tänder ett ljus för den längtan jag har,
jag tänder ett ljus och hoppas du finns kvar,
som den som lyssnar och ser,
lyssnar och ser när varje mänska ber.

3. Min bön är mer än orden den famlar efter svar,
när allting föll ifrån mig i undran var du var.

Jag tänder ett ljus för de frågor jag har,
jag tänder ett ljus och hoppas du finns kvar,
som den som lyssnar och ser,
lyssnar och ser när varje mänska ber.

4. Instrumental eller som ett nynnande

Jag tänder ett ljus för den glädje jag har,
jag tänder ett ljus och vet att du finns kvar,
som den som lyssnar och ser,
lyssnar och ser, när varje mänska ber.

5. Min bön är mer än orden, den ström av andetag
som möts av din beröring, min bön är hela jag.

© Libris Förlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Ung Psalm.
Texten v 5 är reviderad. LYSSNA


Vi vänder oss, Gud, till dig

Förbön

1. Vi vänder oss, Gud, till dig med vår bön,
se till vår värld och hör vår bön.
Gör fredens låga varm och klar, så stark att striderna mattas.
Ge hopp, ge tro, ge livets bröd och mod, där modet fattas.

Kom, med ditt rike, Gud … låt din vilja ske.

2. Vi vänder oss, Gud, till dig med vår bön,
se dem som kämpar, hör vår bön.
För ensam, sjuk, för stukad själ, för liv som saknar sitt värde,
var läkedom, var ljus, var kraft, den evighet som bär det.

Kom, med ditt rike, Gud … låt din vilja ske.

3. Vi vänder oss, Gud, till dig med vår bön,
se till din kyrka, hör vår bön.
Hjälp oss att ta emot dig så att du är helig och nära,
i samma ande, samma tro, vi sjunger till din ära.

Kom, med ditt rike, Gud … låt din vilja ske.

© Wessmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
– ingår som körsats i Härlighetens väg Särtryck