Lovsång och tillbedjan

Allt du format är så vackert (ur Bjäremässan)
Din är makten
Gud, i din skapande hand
Stort är ditt namn
Till dig

Vi lovar dig, Fader

Allt du format är så vackert – lovpsalm ur Bjäremässan

Allt du format är så vackert,
vi förundras vad vi ser
när vi stiger upp mot vyer,
som en tavla, ändå mer.
Du vår Skapare är nära,
du är grunden där vi står,
du är höjden upp mot ljuset,
du är stigarna vi går.

Vi vill tacka, vi vill vårda, en värld så skön,
låt vår lovsång bli förenad med jordens bön.

Allt du format är så vackert,
du gör grönskan till ett tält
där allt levande kan frodas,
ger oss skörd på vida fält.
Som en Mänskoson, så nära,
så som fröet lagt i jord,
är du här i helg och vardag,
bjuder in oss till ditt bord.

Vi vill tacka …

Allt du format är så vackert,
så som böljan mot sin strand,
så som vinden lyfter molnen,
så bevattnar du vårt land.
Du vår Hjälpare är nära,
du är källan i vårt bröst,
är den vind vi aldrig skådar,
men vi tar emot din tröst.

Vi vill tacka …

© Text: Åsa Hagberg, musik: Stefan Klaverdal. Kommer ut på Wessmans Musikförlag.
LYSSNA

Och himlen rör vid jorden

Din är makten
Gloria, tacksägelse, lovsång

1. Vår fader i ditt Skaparord får livet andedräkt,
som soluppgång av änglars röst blir dagens lovsång väckt.
Din är makten, din är äran,
du evige, halleluja.

2. Guds egen son, du kom till oss av himlens kärlek sänd,
du visar oss en öppnad väg, gör livets låga tänd.
Din är makten, din är äran
du evige, halleluja.

3. Guds Ande, i din ömhetsvind får livets hunger ro,
din ström ur evighetens djup är kraften för vår tro.
Din är makten, din är äran
du evige, halleluja.

© Text: Åsa Hagberg Musik: Stefan Jämtbäck – ingår i Och himlen rör vid jorden – psalmer för hela kyrkoåret. LYSSNA


Gud, i din skapande hand

Lovpsalm, familjegudstjänst

1. Gud, i din skapande hand ryms både himmel och land.
Stjärnor och änglar, blommornas doft,
levande vimmel, allting blev gott.
Gud, i vår lovsång tackar vi dig, ärar och tackar vi dig.

2. Du som blev född på vår jord, himmelens levande Ord,
tecken och under, kärlekens kors,
liv som är evigt, ger du till oss.
Gud, i vår lovsång tackar vi dig, ärar och tackar vi dig.

3. Här ibland oss vill du bo, leda och hjälpa vår tro.
Inom oss hörs din heliga röst,
svaga får styrka, ledsna din tröst.
Gud, i vår lovsång tackar vi dig, ärar och tackar vi dig.

© Sångfågeln Musik, Text: Åsa Hagberg, Musik: Barbro Tjernström, LYSSNA
(inväntar att uppgå i Wessmans – vid intresse kontakt)


Stort är ditt namn

Lovpsalm, huvudgudstjänst

1. Fader, du gav till vår jord ljuset i Skapelsens ord.
God är din vilja, ingen som du råder i allmakt, Gud.
Högt är ditt namn, evigt och högt, ditt namn.

2. Jesus, du kom till vår jord, född som Guds levande Ord.
Frälsande kärlek, ingen som du segrat i döden, Gud.
Stort är ditt namn, ärat och stort, ditt namn.

3. Heliga Ande, vår jord rörs av välsignelsens ord.
Sänd för att hjälpa, ingen som du når oss i djupet, Gud.
Ljust är ditt namn, heligt och ljust, ditt namn.

© Text: Åsa Hagberg
Musik: Alwar Almkvisth, LYSSNA

Till dig
Lovpsalm

Till dig som skapat jord och himmel,
stoftet får gestalt,
får andetag i din beröring,
allt blir gott, ja, allt.

Till dig, vår Gud,
varje stämma, varje röst,
varje hjärtslag i ett bröst,
bär vår tacksamhet, vår sång,
till dig.

Till dig som ser var trådar brister,
vilsevägar går,
du kärlekskraft som bär vår smärta,
helar våra sår.

Till dig, vår Gud …

Till dig som bor i himlars himmel,
helighetens ljus,
men ändå här, i mänskligt vimmel,
hjärtan blir ditt hus.

Till dig, vår Gud,
varje stämma, varje röst,
varje hjärtslag i ett bröst,
bär vår tacksamhet, vår sång,
till dig, till dig.

© Åsa Hagberg 2022-01-23, önskad/tonsätts av John Emanuelsson


Lovsång – Vi lovar dig Fader

1. Vi lovar dig, Fader, evige Gud,
din makt bär din vilja, Kärlekens bud,
hela skapelsen sjunger din ära.

Halleluja, när vår lovsång blir din
stämmer himmelen in, halleluja.

2. Vi lovar dig, Jesus, född till vår jord,
i döden och livet segrar ditt Ord,
hela skapelsen sjunger din ära.

Halleluja, när vår lovsång blir din
stämmer himmelen in, halleluja.

3. Vi lovar dig, Ande, sänd till vår tröst,
du levande källa, Vishetens röst,
hela skapelsen sjunger din ära.

Halleluja, när vår lovsång blir din
stämmer himmelen in, halleluja.

© Melodi A: Sven-Eric Johansson, LYSSNA, Pdf-not (fri 2021), SATB, SATB-Fdur
© Melodi B: Maritune Art & Musik, text: Åsa Hagberg, musik: Maria Ljungdahl