Alfabetiskt register Psalm 2020+

Alfabetiskt register över alla de psalmer och sånger (kursiva – för solo, kör mm) som ingår i Kyrkoårsregistret.

All sannings port (ur Luther)
Allt som lever
Allt du format är så vackert
Anden rör sig genom templet
Att få komma till ditt altare
Alltid en pärla

Bakom armbågars trängsel
Befriaren
Bekymmerslöshet
Bekymmerslöshetspärlan

Dagen vi väntat på
De kristna bör undervisas (ur Lutherverk)
Delandet visar en väg
Den jord där vi kan bo
Den natt när änglasången ljöd
Den som andas
Den som fått mycket förlåtet
Den som inte dömer
Den underbara
Den äng som höljts (Visa från Venjan)
Denna underbara värld
Dessa är de tio bud
Det barn Maria bär
Det bröd som mättar
Det kommer en tid
Det känns inte nog
Det lyser ett ljus i mörkret
Det mänskligaste
Det svindlar när jag tänker
Det var ett barn
Det var idag som ljuset kom
Det vi lyssnar till
Detta nya år
Din bön i mig
Din härlighet uppfyller jorden
Din röst, din vind
Din är makten
Doppärlan
Du gav oss allt
Du ger den kärleken ett ansikte
Du Gud av universum
Du Guds Ande
Du har kommit
Du hörde mitt rop
Du lever
Du lilla fågelunge
Du lilla Jesusbarn
Du skapare av himlavalv
Du som gav mig gåvan
Du som gick till öknen
Du som skapat ljuset
Du som är så helig
Du store
Du sårade
Du är aldrig ensam
Du är det bröd
Då bryter himmelriket in
Då blir jag glad
Då står Kristus upp
Då väljer Gud
Där himmelens stjärna glänser
Där skymningsdjupet bottnar
Där utanför muren
Där vi går
Därför

Effata
Elegi
En avlägsen krubba
En källa av kärlek
En liten låga
En natt ett skri
En röst av en profet
En röst som säger Kom
En ängel med vingar av ljus
Enkelhetens gåva
Enklaste strå
Ett barn är fött i natt
Ett heligt, stilla sus
Ett ljus i världens mörker
Ett kors i min panna
Ett steg till

Flyg lilla duva
Friden
Friheten
Frukten av evighet
Frälsningen
Får jag ge dig min tröst
Född av vatten
För kärleks skull
Förbarma dig
Förbön
Försoningen dryck

Gabriel sändebud
Ge din tanke ro
Ge mig mitt liv
Gloria
Glädjen vilar stilla
Glädjeorden
Gode Gud
Gryningsvägen
Gud, du allt skapandes källa
Gud, du väntar oss
Gud, i din skapande hand
Gud, låt oss se din frälsning
Gud när du bjuder till bordet
Gud, som ser långt mer än vi
Gud, vi tackar
Gud, vår Fader
Guds frid
Gudspärlan
Gör mig till ett redskap för din frid
Gör mitt hjärta berett
Gör vår godhet sann

Han var ett bröd
Helig som du
Hemligheten
Hemlighetspärlorna
Herre, du vet allt
Herre, om du är här
Herre, utrannsaka mig/Outgrundlig frid
Himmelens bröd
Himmelens port
Himmelriket närmar sig
Hjälparen
Hur kan du bli så liten
Hur kan jag tro
Här
Här bor du
Här, inför min Skapare
Härlighetens väg
Hör hur himlen fylls av sång

I det mänskliga
I en krukmakarverkstad
I en värld
I Gud är vi alla
I livet under skuggan
I samma båt
I sommarljus
I stadens rika vimmel
I tidens slut
I utkanten av staden
Ingenting som hindrar
Innanför
Innanförskapets rum
Inom dig
Inte bara för att glömma
Inte rädd för mörker
Inte vad vi äger

Jag lånar min kraft
Jag skall bli munk (ur Luther)
Jag önskar jag vore en herde
Jagpärlan
Jesus du kommer till oss
Julens ängel
Just medan knopparna

Kistblommor
Kom, du Heliga Ande från Gud
Kom jubla med mig
Kom, sommarljus
Kom till Guds hus
Kom till mig
Kom till oss Ande, god
Kom till vår fest
Kommer du i natten
Kroppen
Kära Käthe (ur Luther)
Kärlek glädje frid
Kärlek är ett bröd
Kärlekens fader
Kärlekens lov
Kärleksrösten
Kärlekspärlan

Led oss till fridens väg
Levande, älskande Gud
Livets enda lag
Ljuset av sanning
Lottas julsång
Lågor av ljus
Långsamhetens steg
Långsamhetens tid
Låt det vatten
Låt gatans stenar ropa (Det sprider sig ett rop)
Låt oss gå i frid
Låt rätten flöda fram
Längtan

Maria, Guds moder
Maria Maria
Maria står vid korset
Med evig kärlek
Med förundran i sin hälsning
Men då tänder vi ljus
Mer än ord
Min bön
Minsta barn
Mirakel
Mitt i din glädje
Mitt inre
Mitt i vinternattens mörker
Mod
Må Gud välsigna dig
Mörkret är så stort

Nattens pärla
Ni ska få se mig
Nåden
När gryende himmelen målar
När gryning kommer
När löven dansar
När vi inte ser dig

Och himlen rör vid jorden
Offerpärlan
Om sanningen är obekväm
Om än mörkret förökas
Outgrundlig frid/Herre, utrannsaka mig

På en gata
På Gud vi tror
PÄRLOR

Saligt
Samma natt
Samma spår
Se Guds Lamm
Se Guds rike
Septembersol
Ser du en människa
Sjung din glädje, Maria
Släppa taget
Som en blomma i en öken
Som en droppe
Som en rysning genom gravarnas berg
Som en strand av stilla vågor (I Guds tystnad)
Som en trädgård
Som ett ord i min mun
Stjärnans glädje
Stjärnan sänder ut sitt ljus,
Stort är ditt namn
Så delas jord och himmel
Så kunde de se
Så mycket högre
Så mycket som vi trodde
Så nära är Guds rike
Så ser vi
Så som i himmelen
Så som Lucia
Så är tilliten
Säg mig du träd
Sänd ditt evangelium
Sänder du en ängel)

Tack att du
Tack för din slösande gåva
Tacksamheten
Tider
Till den som bär
Till dig
Tre kungar
Tron har sitt liv
Tröstens tid
Tystnaden går
Tystnadens röst,
Tystnadens sång
Tystnadspärlorna
Tålamod
Tänk att vi finns

Uppståndelsepärlan
Utan ord

Vad du kräver
Vad vill du mig Gud? (ur Luther)
Var finns det ljus
Var finns Gud
Var finns jag
Var i oss den vägen
Var inte rädd när ljuset växer
Vem orkar kämpa
Vi bär ett barn
Vi går mot Jerusalem
Vi kommer när du kallar
Vi kommer till ditt bord
Vi lovar dig, Fader
Vi tänder adventstidens ljus
Vi vänder oss Gud, till dig
Vi väntar dig
Vid brunnen
Vindarna lär mig
Vinden
Vår saknad är en blomma
Vårt hosianna väntar
Vårtecken
Vänd oss till dig
Vändningen
Växa igen

Åsneblues

Änglarna
Änglarnas konsert
Änglavakt

Ökenpärlan
Öppna rum i natt
Övergiven Ps 22