Tematisk register

Via länkande rubriker kommer du till en samlad sida för samtliga texter under respektive länk.

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN
Din är makten, Gud, i din skapande hand, Stort är ditt namn, Till dig, Vi lovar dig, Fader, Allt du format (ur Bjäremässan)

FADER, SON OCH ANDE
Därför, På Gud vi tror, Gudspärlan, Gud, vår Fader
Jesus, vår Herre och broder
Du ger den kärleken ett ansikte, Du sårade, Då bryter himmelriket in, Himmelriket närmar sig, Mer än ord, När vi inte ser dig, Var i oss den vägen, Kärleksrösten
Anden, vår hjälpare och tröst
Hjälparen

KYRKAN OCH NÅDEMEDLEN
Förbarma dig
Kyrkan
Att få komma till ditt altare, Kom till Guds hus, Kroppen, Som en trädgård, Vi kommer när du kallar (ur Bjäremässan)
Ordet
Så mycket högre, Dessa är de tio bud, Det vi lyssnar till (ur Bjäremässan)
Dopet
Doppärlan, Född av vatten, Ingenting som hindrar, Låt det vatten, Stjärnan sänder ut sitt ljus, Vi bär ett barn
Nattvarden
Gör mitt hjärta berett, Den natt när änglasången ljöd, Du är det bröd
Levande älskande Gud, Kom till oss Ande god, Du Skapare av himlavalv
Vi kommer till ditt bord, Om än mörkret förökas
Det bröd som mättar, Det var ett barn (ur Bjäremässan), Gud, när du bjuder till bordet, Himmelens bröd
, Se Guds rike
Helg och gudstjänst
Guds frid, Led oss till fridens väg (ur Bjäremässan)
Vigsel
Kärleken finner sin kraft, Livets enda lag

Vittnesbörd, tjänst, mission
Frukten av evighet, Låt oss gå i frid (ur Bjäremässan), Nåden, Offerpärlan, Som en droppe, Som ett ord i min mun, Sänd ditt evangelium

KYRKOÅRET
Advent
1. Låt gatans stenar ropa, 2. Så nära är Guds rike, 3. En röst av en profet
4. Maria, Maria 4. Med förundran
Det lyser ett ljus i mörkret, Vi tänder adventstidens ljus

Så som Lucia bär sitt ljus
Jul
Det barn Maria bär, Du lilla Jesusbarn, En avlägsen krubba, Ett barn i vår vinternatt
Här bor du, I utkanten av staden, Kommer du i natten, Lottas julsång, Mitt i vinternattens mörker

Annandag jul Mörkret är så stort, Samma natt
Söndagen efter jul Julens ängel, Minsta barn
Trettondag jul Där himmelens stjärna glänser, Tre kungar
Fastan
Befriaren, Du gav oss allt, Du som gick till öknen, Du som är så helig, Där utanför muren,
Ett kors i min panna, För kärleks skull, Försoningen dryck, Innanför, Maria står vid korset,
Var finns jag, Vi går mot Jerusalem, Åsneblues
Påsk
Du lever, Då står Kristus upp, Gryningsvägen, Han var ett bröd, Herre, du vet allt
Som en rysning genom gravarnas berg

Kristi himmelsfärds dag
Din härlighet uppfyller jorden, Och himlen rör vid jorden
Pingst
Dagen vi väntat på, Du har kommit, Du Guds Ande, Ett heligt, stilla sus, Just medan knopparna, Kom, du Heliga Ande från Gud, Vi väntar dig

ÖVRIGA HELGDAGAR
Stefanos/Annandag jul
Samma natt
Kyndelsmässodagen
Anden rör sig genom templet, Ett ljus i världens mörker, När gryning kommer, Så kunde de se
Jungfru Marie Bebådelsedag
En ängel med vingar av ljus, Maria Guds moder, Mitt i din glädje
Kristi förklarings dag
Så ser vi
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Tacksägelsedagen
Det känns inte nog, Tack för din slösande gåva, Tack att du
Alla helgons dag
Saligt, Så som i himmelen
Vid kyrkoårets slut
Gud du väntar oss, Inom dig, Lågor av ljus, Nattens pärla

DAGENS OCH ÅRETS TIDER
Morgon
Under dagen
När gryende himmelen målar
Kväll
Sov, mitt barn – Dona Nobis
(Kör: Där skymningsdjupet bottnar)
Årsskifte
Detta nya år
Årstiderna
Den underbara, Den äng som höljts – Visa från Venjan, Gud, vi tackar, I sommarljus, Kom, sommarljus

ATT LEVA AV TRO
Stillhet – meditation
Friden, Må Gud välsigna dig, Som en strand av stilla vågor (I Guds tystnad), Tystnadspärlorna
Bönen
Din bön i mig, Förbön, Gode Gud (ur Bjäremässan), Gör mig till ett redskap för din frid, Hemlighetspärlorna, Min bön, Vi vänder oss Gud, till dig
Sökande – tvivel
Du Gud av universum, En liten låga
Kallelse
Det mänskligaste, Du som gav mig gåvan, Då väljer Gud, Där vi går (ur Bjäremässan), I en krukmakarverkstad, Jagpärlan, Som en blomma i en öken
Bättring – omvändelse
I en värld, Ljuset av sanning, Låt rätten flöda fram
Skuld – förlåtelse
Den som inte dömer, Ge mig mitt liv, Gud som ser långt mer än vi, Inte bara för att glömma, Kärlekens fader
Förtröstan – trygghet
Bekymmerslöshetspärlan, Du lilla fågelunge, Herre utrannsaka mig (Ps 139), Hur kan jag tro, Här inför min Skapare, I stadens rika vimmel, Kom till mig, Mod, På en gata, Släppa taget, Så är tilliten, Tron har sitt liv
Glädje – tacksamhet
Effata, I Gud är vi alla, Inte vad vi äger, Kärlekspärlan, Tider, Utan ord
Vaksamhet – kamp – prövning
Gud, låt oss se din frälsning, Om sanningen är obekväm, Ökenpärlan
Efterföljd – helgelse
Bakom armbågars trängsel, Frälsningen, Gör vår godhet sann, Helig som du, Kärlek,glädje,frid, Offerpärlan, Vad du kräver

TILLSAMMANS I VÄRLDEN
Din röst, din vind, Gud, du allt skapandes källa, Så mycket som vi trodde
Barn och familj
Får jag ge dig min tröst, Jesus du kommer till oss, Kom till vår fest, Mirakel

FRAMTIDEN OCH HOPPET
Livets gåva och gräns
Herre, om du är här, Ser du en människa, Var finns det ljus
Kristi återkomst
Vårt hosianna väntar
Himlen
Uppståndelsepärlan

Se också Pilgrimssånger

PSALMER FÖR UNGA
PÄRLOR, Befriaren, Det bröd som mättar, Det mänskligaste, Du Gud av universum,
Du Guds Ande, Du som gav mig gåvan, Du sårade, En liten låga, Ge mig mitt liv
Han var ett bröd, Hur kan du som är så helig, I sommarljus, Kroppen
Lågor av ljus, Låt det vatten, Låt rätten flöda fram
Må Gud välsigna dig, På en gata, Tider, Utan ord, Vi väntar dig, Åsneblues