Psalm 2020+ – instruktioner

TONSÄTTNING gäller de texter som saknar musik – eller enbart har mina förslag till melodi. Du som är musiker är välkommen att tonsätta/arrangera/utveckla för användning i din församlings gudstjänster, under förutsättning att:
– Jag får ett exemplar av noten
– Verket registreras hos STIM
– Copyright alltid är angiven
– För vidare spridning/tryckning/utgivning blir jag kontaktad
JAG HAR INGET FÖRLAG eller möjlighet att ersätta dig, men önskar gärna att vi gemensamt söker utgivning i något av musikförlagen.

Med ev psalmboksrevidering på g är jag även öppen för att låta psalmnoter ligga fria för provsjungning under begränsad tid – kanske flera alternativ till samma text.

VIKTIGT för mig vad gäller psalmer är att texten inte styrs av musiken, då man ska kunna be/läsa den, likaväl som sjunga den. Önskar därför BETONINGAR på rätt ställe, så som man skulle ha talat/läst, både vad gäller stavelser och ord. Små ord, likt ”som”, ”den”, ”men” ska i stort sett aldrig ligga på taktens förstanot.

Gäller (minst) följande texter:  Himmelens bröd, Guds fridFörbönKom till vår fest.

KOPIERING AV TEXT (ej musik) tex. i agendor
ALLMÄNT vid kopiering
– Copyright ska alltid anges (på baksidan)
– Jag tillfrågas vid annan spridning eller publicering
– Ingenting ändras i texten
Vissa tidiga texter har REDIGERATS av mig för denna psalmbank, för dessa gäller att om den reviderade texten används måste även ”reviderad av författaren” anges vid Copyright.

EJ UTGIVET MATERIAL: Det är fritt att lägga in dessa texter  i gudstjänstagendor under 2020 och 2021 under förutsättning att:
– Ovanstående regler hålls
– Tidsgränsen respekteras

UTGIVET MATERIAL:
Wessmans Musikförlag: som ovan, dock inte texter ur Vandringssånger.
Artos & Norma: kontakta förlaget/Frida Åkerlund för kopieringsrättigheter
Gehrmans Musikförlag; kontakta förlaget/Stefan Eklund för kopieringsrättigheter
Libris: kontakta förlaget för kopieringsrättigheter

Pdf-NOTER: I Psalm 2020+ finns också ett fåtal, ej utgivna noter som Pdf. Dessa får lov att användas fritt i gudstjänster eller liknande under 2020 och 2021 under förutsättning att:
– Copyright alltid är angiven
– Upphovspersonerna tillfrågas vid annan spridning eller publicering
– Tidsgränsen respekteras
– STIM-anmälan sker efter framföranden