Åsa Hagberg

Psalm 2020

Så har då kyrkomötet beslutat om revision av Den svenska psalmboken.
Vi behöver undersöka vilka nuvarande psalmer som är omistliga och skall bevaras.
Likaså vilka nya psalmer vi vill ta med eller behöver skriva.
Vi vaknar förstås upp, alla vi som, egentligen utan att någon bett oss, redan skrivit psalm på psalm i en oemotståndlig lust att skapa gudstjänstens sånger.
Psalm 2020 är en uppdaterad, aktiv psalmbank där jag samlar alla de psalmtexter jag arbetat med sedan 2000-talets början, sorterade under samma rubriker som i psalmboken så att de ska vara lätta att finna. ”Psalmer för unga” är dock en rubrik jag lagt till, då sådana psalmer särskilt efterlyses.
Redan går de att prova utifrån de ramar som finns att i en huvudgudstjänst kunna ersätta en psalm ur psalmboken med annan sång – eller som körsång/sångsolo. Därutöver finns alla övriga möjligheter i musikgudstjänster, vardagsmässor, andakter mm. Det mesta är utgivet på förlag, somlig musik finns att ladda ner som Pdf, vissa texter ligger öppna. Vill du tonsätta?

”Du är sannerligen en psalmförfattare för vår tid!”
Omdömet kom till min Facebooksida.
Jag hoppas att även du finner dina favoriter.
Välkommen in.

Psalm 2020 tematiskt register
Kyrkoårsregister

INSTRUKTIONER för tonsättning, nedladdning, kopiering av text mm.

Om urvalet
Då Psalmbokspsalmen i första hand är församlingens gemensamma sång under gudstjänsten bygger mitt eget urval på att:
– texterna ska vara lämpade för unison sång och fungera att läsa utan musik
– texterna ska väva samman med gudstjänstens textläsningar, teman, böner och inte minst bana väg för Gudsmötet

Om mig
Författare & psalmist med särskild inriktning på kyrkliga texter. Anders Frostensonstipendiat 2006, 2009, 2010 samt uttagen till stiftelsens Psalmskola 2007-2008 och fortsättningskurs 2013-14. Vinnande text vid Växjö stifts kyrkosångsförbunds psalmtävling 2017.

Texter om psalmer:
Psalmförnyelsen i liknelser
Vägen genom glappet
Psalmen i vår tid