Kyrkokörjournalen 1-21

Anden rör sig genom templet – texten, samt hela listan av tonsättningar. Se & prova NOTER, LYSSNA till inspelningar i stor variation och rikedom.
Se även Kyrkokörjournalen, Sveriges Kyrkosångsförbund.