Maria

Utifrån olika Mariatraditioner och icke-traditioner, har Maria inte sällan blivit en stridsfråga. Mitt intresse för henne söker hellre det gemensamma. Oavsett vilken kyrka vi kommer från, finns hon där, mitt i evangeliets brännpunkt, med en roll som ingen annan människa haft.

För mig började det en mörk Estonia-november 1994, då ett barn blivit till med så stor omöjlighet att det nuddade miraklet. I den omskakande erfarenheten trädde Maria fram som en levande person, någon det gick att lära känna, gömma och begrunda. Nästa erfarenhet dröjde till 2009 då jag arbetade med hela kyrkoårets psalmer. Bebådelsen inföll just under fastedramat, och där stod hon, vid korset, återigen i evangeliets absoluta centrum. Det blev tydligt hur hon gör berättelsen hel, överbryggar glappen mellan de olika högtiderna, som den som har varit där, längs hela vägen.

Min fördjupning blev berättelsen, läsa och lyssna utifrån det man också vet om livet i Nasaret och Judéen vid den tiden, göra den sökande vandringen och börja se händelserna med Marias ögon. Inte för att upptäcka något nytt i sig, men steg för steg märka hur trådarna väver samman, hur abstrakta begrepp och teoretiska resonemang blir levandegjorda i kropp och blod.

Se filmad presentation via YOUTUBE.

OM MARIA

Bok: Maria – en livsberättelse

Föreläsning: Maria – en livsberättelse
Dagledigprogram: Det bara Maria visste

Mariaoratorium: Sjung din glädje Maria, LYSSNA
Mariasånger:
Maria, Maria (4 advent)
Det barn Maria bär (Jul)
Samma natt (Annandag jul)
Anden rör sig genom templet (Kyndelsmässodagen)
Så kunde de se (Kyndelsmässodagen)
En ängel med vingar av ljus (Bebådelsen)
Maria, Guds moder (Bebådelsen/Påsk)
Mitt i din glädje (Bebådelsen/Långfredag)
Maria står vid korset (Långfredag)