Föreläsningar – presentation

SAMSUNG CSC

MARIA – en livsberättelse
Utifrån olika Mariatraditioner och icke-traditioner, har Maria inte sällan blivit en stridsfråga. Mitt intresse för henne söker hellre det gemensamma. Oavsett vilken kyrka vi kommer från, finns hon där, mitt i evangeliets brännpunkt, med en roll som ingen annan människa haft.
Min ingångsvinkel är att följa hennes väg från bebådelsen till den öppna graven och slutligen pingsten, en väg som samtidigt fördjupar bilden av Jesu liv. Läs mer om Maria.

Som underlag finns boken Maria, en livsberättelse samt ett rikt material av sånger bla Mariaoratoriet Sjung din glädje, Maria.
Se filmad presentation via YOUTUBE.

Kan kombineras med: gudstjänst, musikandakt/konsert, samtalsstund.

Hon kallades BLOMSTERLOTTA
Hon var kvinnan som vände sorgen och fattigdomen till en blomstrande trädgård på fjällets sluttning, den karga trakt som bara en generation tidigare varit vildmark. ”Blomsterlotta” i Ammarnäs var också min farmor, och den visionäre, orädde nybyggaren ”Ryp-Josef” min farfarsfar. Med fokus på farmor, den fysiskt veka kvinna som odlade överlevnadens konst, en berättelse om en skärva av paradiset där det verkar som mest omöjligt.
Varvad med sånger från skivan Archangelica.

SPANING EFTER NÅDEN
Bibelns allra sista ord är: ”Nåd från herren Jesus åt alla”. Nåden ingår i varje gudstjänsts välsignelse. Luthers arv är ”nåden allena”. Nåden alstrar hyllmeter av teologi, men blir störst i sin enklaste form.  Hur märks den påtagligt i livet? Vem behöver den? Varför? Hur djupt kan den gå?
Det jag inte trodde mig behöva, har drabbat mig desto mer.
I det digitala samhället löper virala domar med ljusets hastighet, medan nådens stämma drunknar. Vem ska vi anklaga? Vem vill bära (bort) skulden?

I föreläsningen spanar jag efter nåden längs två spår. Det BIBLISKA , där vi möter Nya Testamentets persongalleri, och det NUTIDA, både den egna erfarenheten och en samhällsspaning. Genomgående står FÖRAKTET FÖR SVAGHETEN som en kontrast. Som en röd tråd genom föreläsningen går också ett samtal om nåden med Martin Lönnebo, Frälsarkransens skapare.

”Nåden hör samman med begynnelsen, det ord som finns i Bibelns allra första vers. Då Gud är Allt, och allt som finns är Gud … Det är så vi kan bli mer självförglömmande.”
(Martin Lönnebo)

Nedladdningsbar Pdf

FRÄLSARKRANSEN – fördjupning och tilltal
Ingen kan förmedla denna krans så som dess skapare Martin Lönnebo själv, och jag är tacksam att både ha fått lyssna till, och samtala med honom kring hans tankar om radbandet. Med flera års erfarenhet av att också använda Frälsarkransen som verktyg i vandringar, enkla kvällsmässor, förböner och enskilda samtal samlar jag allt detta i en fördjupning i att få stanna upp, pärla för pärla, bild för bild, sång för sång, steg för steg, som föreläsning eller del av gudstjänst/konsert.

Som underlag finns sångsamlingarna Den som bär och Pärlor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *