Frälsarkransskaparen och Vägvisaren

Just den vecka när kyrkorna i vårt land samlar sig för att fira ”Vägen till livet”, nås vi av beskedet att Martin Lönnebo avslutat sin jordiska version av detsamma. Han, som i boken Bibelns pärlor skriver att ”Gud har ett oändligt antal namn … men vi kan endast några få … Bibeln hjälper oss att finna fler”, skulle själv kunna ges så många namn.

Vägvisaren, är ett av dem. Frälsarkransskaparen kanske det mest kända. Pärlfinnaren, Uppmuntraren, Tröstaren, Biskopen, Poeten, Fridsstiftaren, Ikonmålaren, Gudsvännen, Förebedjaren, Ljuständaren … ett oändligt antal namn, där hans storhet märks i mångfalden av följare. Mångfald, inte som en kvoterad konstruktion, utan i sin tillgänglighet, synligt märkbar i Frälsarkransens utformning.

Denna krans som nådde mig i ett kritiskt skede. När tron måste bearbetas och omprioriteras. När det egna livet var i gungning, framtiden oviss, med nya och trassliga spår om vartannat.
Denna krans som lägger sina pärlor tätt kring Ordet, kring Livet, kring Tron, kring Friden – oavsett hur det stormar däromkring.
Omedelbart greps jag, därför att från detta centrum gå det att blicka ut i alla riktningar. Det blir den fasta punkt där det går att kasta sig ut i hänförelse, utan att förlora fotfästet, utan att bli extremist, då det samtidigt hör ihop med alla andra ytterligheter. Ja, ytterligheter kan både mötas och förenas, så är paradoxen.

Pärlfinnaren, Fridsstiftaren.
Jag kan vara högkyrklig, lågkyrklig, liberalkyrklig, okyrklig …
Jag kan vara högutbildad, lågutbildad, specialutbildad …
Jag kan vara ett barn, rikets Konung, statsminister, toppinfluencer, bara vanlig …
Martin Lönnebo, Vägvisaren, samlar oss i samma krans.

Att Ljuset i vår tro och vårt liv är både Gränslöst och Nära är vår livsluft.
Att läsa rader av Martin och få den paradoxen bekräftad i nästan varje mening han skrev, i varje pärla som mötte mig i sin till synes enkla ordning som samtidigt vidgar alla vyer och öppnar alla djup, mättade en hunger jag först då visste att jag hade.

I tacksamhet för Martin Lönnebos tjänst och gåva.
Må han vila i frid.

Du är gränslös,
du är nära,
du är ljus
och jag är din.
(M Lönnebo, Frälsarkransbönen)

Lyssna till Här inför min Skapare
– en Frälsarkranssång (Hagberg/Jämtbäck)

Åsa Hagberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *