Texter för Gudstjänsten

Till denna sida finns ingen länk mer än den jag själv delar ut. I våra kyrkor finns så många kreativa musiker som vill skapa Gudstjänstens musik, men saknar textunderlag. Jag tänker mig lägga ut ett antal texter här. Så länge det är lokalt i den egna församlingen är det fritt fram att prova, men vid varje form av spridning/tryckning är det viktigt att jag finns med som upphovsman.
Kontakta mig gärna om du använder texter, och hur de tas emot.

Inledningsord Inledningsord och bön om förlåtelse med växelläsning, inspirerat av Psaltaren och Frälsarkransen.
Credo Trosbekännelsen, körsång och läsning i samspel.
Måltiden Himmelens bröd.
Sändning Fridshälsning och sändning.
Guds lamm Parafras på trad O Guds lamm.
Välsignelsens hand Välsignelsebön i tre verser, inspirerad av Aronitiska välsignelsen
Sanctus Traditionell parafras på helig, helig, helig.
Lovsång Lovsång i tre verser.
Förlåtelsesång Text för sjungen bön om förlåtelse.
Gör vår godhet sann Psalm/kyrie för kör och/eller församling.
Förbön Sjungen förbön för kör/församling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *