Åsa Hagberg

Värdegrundens människor

Min bas för dessa föreläsningar är dels personliga erfarenheter som förälder till ett barn med utvecklingsstörning, dels yrkesmässiga genom äldrevård och arbete som diakoniassistent, både i enskilda möten och dagledigträffar. Föreläsningarna har både ett allmänintresse samt en särskild inriktning till anhöriga och personal/studerande inom vård, omsorg, äldrevård, skola och kyrka.
Att ladda ner:
Tre föreläsningar – inriktning SAMHÄLLE: Värdegrunden, Anhörigkompetens, Det barn vi fick.
Tre föreläsningar – inriktning KYRKA: Där nåden är störst, Det dyr(bar)aste vi har, Det barn vi fick.

Se också böckerna Det barn vi fick, Från Änglavärlden och skivan Resan till ett barn.

Tid: 1-2 timmar
Lämpliga för: Öppna träffar, anhöriga, personal inom barn/omsorg, kommun, landsting, kyrka mm.

DET BARN VI FICK
”Min!? Varför då annorlunda?” Att se sitt eget, nyfödda barn och inte känna igen sig själv. Att ta emot ett besked och börja sitt liv om igen på ruta ett. Vad lär det mig? Mycket.
Klicka rubriken och läs mer om en föreläsning som bygger på den personliga berättelsen att få ett barn med Downs syndrom, nu också med perspektivet av vuxenblivandet och att finna sin plats i ett samhälle där ingenting är självklart.

”JÄTTEBRA! Positivt, insiktsfullt, inspirerande mm.” Mona Hellgren, Växjö.

VÄRDEGRUNDENS MÄNNISKOR
Värdegrunden är en sak på pappret. Så kommer verklighetens tidspress, samhällsekonomiska ramar, mänskliga känslor och rädslan för svaghet när den tränger för nära. Värdegrundens människor är en föreläsning som tar oss in i verkligheten för att finna värdegrunden där. För mig började den i erfarenheten att få ett annorlunda barn och ledde sedan vidare in i äldrevård och diakonins möten med människor.
Läs mer via länken i rubriken.

”Fantastiskt berörande! Detta borde alla höra på. Värdegrunden har fått en helt annan tyngd hos mig” Rebecca Lygnersjö, Ängelholm

SAMSUNG CSCMottagare av 2014 års stipendium i Ella och Ernst Skoogs stipendiefond.
”Åsa har med sin erfarenhet som mamma, till ett barn med funktionsnedsättning, som författare och föreläsare vågat sätt ord på många av de svåra och nästan förbjudna frågor och erfarenheter som följer i dess spår …” .
Läs hela motiveringen här.