Åsa Hagberg

Bara små ord

Han är väl
lika mycket värd
men …
(stämmer det verkligen)

Vi får ju
älskar honom
fast …
(om det vore så )

Han kan nog
vara till glädje
ändå …
(om det vore så)

Väl, men, ju, fast
nog, ändå
orden är små
Varför inte ta bort dem?