Pärlor – texter

1. Gudspärlan

1. Du är gränslös mer än vi förstår,
ändå nära, räknar varje hår,
och ditt ljus är vägen vi går.

Gud, du är bortom allt och här,
det är du som är bortom allt och här.

2. Du är helig, över allt vi når,
ändå mänsklig, känner hur vi mår,
och ditt ljus är glädjen vi får.

Gud, du är …

3. Bortom tid och rymd är dina spår,
ändå vet du hur ett hjärta slår,
och ditt ljus är livet vi får.

Gud, du är …

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 1.

2. Tystnadspärlorna  (6 st)

1. Kom till Guds tystnad, bara vara, vänta ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, vänta tro, ooo …

2. Kom till Guds tystnad, bara vara, finna ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, finna tro, ooo …

3. Kom till Guds tystnad, bara vara, andas ro, ooo …
Kom till Guds tystnad, bara vara, andas tro, ooo …

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 2.

3. Jagpärlan

Varje jag, varje du, har en särskild plats hos Gud.

1. Formad som en pärla, ingen annan lik,
skimrande mot himlen, helt unik.

Varje jag, varje du, har en särskild plats hos Gud.

2. Fylld av goda gåvor, värdefull och rik,
speglande en himmel, helt unik

Varje jag, varje du, har en särskild plats hos Gud.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 3.

4. Doppärlan

1. Dopets pärla är en famn, känner alla vid sitt namn.
Här är vattnet, den som vill, får för evigt höra till.

2. Dopets pärla är en famn, känner alla vid sitt namn.
Liv kan födas, börja om, lystra när Gud säger: ”Kom”

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 4.

5. Ökenpärlan

1. Gud, jag orkar inte mer …
Gud, jag orkar inte mer när så mycket tynger ner.
Livet borde väl gå lätt?
Gud, du har väl sett att jag orkar inte mer?

Nu är det öken, nu är det hårt,
helst vill jag slippa det som är svårt.
Gud, jag orkar inte mer, Gud jag orkar inte, orkar inte mer.

2. Gud, jag orkar kanske mer …
Gud, jag orkar kanske mer fast så mycket tynger ner.
Finns det kraft som jag kan få?
Gud, då kan det gå att jag orkar lite mer.

Nu är det öken, men du är här,
hjälp mig att gå de stegen som bär,
du som alltid orkar mer, du som alltid orkar, alltid orkar mer.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 5.

6. Bekymmerslöshetspärlan

1. Måste inte vara, måste inte klara
mer än jag kan, mer än jag är,
nu är jag här, nu är jag här.

Här i Guds nu, allting som har varit lämnar jag nu,
här får det vila, vila hos Gud, vila hos Gud.

2. Måste inte vinna, måste inte hinna
mer än jag kan, mer än jag är,
nu är jag här, nu är jag här.

Här i Guds nu, allting som ska komma lämnar jag nu,
här får det vila, vila hos Gud, vila hos Gud.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 6.

7. Kärlekspärlan

1. Som en vårvind i det frusna,
som en källa för vår törst,
som en sång som bär en gryning,
så är kärlek, alltid störst.

Mera än vi älskar, älskar du oss,
låt din kärlek fylla, mera än vi älskar
älskar du oss, låt din kärlek fylla, fylla, fylla oss.

2. Som en sol igenom skuggor,
som en blick som skänker mod,
som ett brutet bröd för världen,
så är kärlek, alltid god.

Mera än vi älskar, älskar du oss,
låt din kärlek fylla, mera än vi älskar
älskar du oss, låt din kärlek fylla, fylla, fylla oss.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 7.

8. Offerpärlan

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

1. Du som gav mig livet, tankar, lust och blod,
redan är jag älskad, hjälp mig vara god.

Gud, här är jag nu, just som den jag är,
gör mig till en gåva för nån annan.

2. Du som gav mig livet, ömhet, kraft och röst,
redan är jag älskad, hjälp mig skänka tröst.

Gud, här är vi nu, just som de vi är,
gör oss till en gåva för varandra.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 8.

9. Hemlighetspärlorna

Du som tänder stjärnor och håller vår planet,
i dina händer lägger jag min hemlighet.

1. Gud, jag har nåt särskilt, en outtalad dröm,
du vet nog vad som göms i en punkt, så öm.
Du som tänder stjärnor och håller vår planet,
i dina händer lägger jag min hemlighet.

2. Gud, jag har nåt särskilt, en vän, en tvillingsjäl,
och ofta vill jag önska den vännen väl.
Du som tänder stjärnor och håller vår planet,
i dina händer lägger jag min hemlighet.

3. Gud, jag har nåt särkilt, en tyst och hemlig bön,
ja, bär den du som skapat vår jord så skön.
Du som tänder stjärnor, som håller vår planet,
i dina händer lägger jag min hemlighet.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 9.

10. Nattens pärla

1. Inget mörker där du inte redan varit,
ingen smärta som du inte redan känt,
i det djupaste är vägen redan öppnad,
och ett ljus, och ett ljus är tänt.

Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar här.

2. Ingen död, du inte redan älskat sönder,
ingen hopplöshet du inte redan vänt,
varje natt är som en början till en gryning,
och ett ljus, och ett ljus är tänt.

Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar.
Kom till oss i vår natt, stanna när det mörknar här.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 10.

11. Uppståndelsepärlan

1. Målet ger mening åt vägen,
vännen ger sällskap på färden.
Livet som redan berör oss,
lyser sin evighet för oss.

Gud, du är bortom allt och här,
Gud, du är bortom allt och här.

2. Gud, du ger mening åt vägen,
väntar vid slutet av färden.
Livet som redan berör oss,
lyser sin evighet för oss.

Gud, du är bortom allt och här,
Gud, du är bortom allt och här.

© Gehrmans Musikförlag. Text: Åsa Hagberg Musik: Nadja Eriksson
LYSSNA till sång nr 11.