Åsa Hagberg

Sångprogram

KYRKLIGA SÅNGPROGRAM/MUSIKGUDSTJÄNSTER med egna sånger och psalmer.

Soloframträdande.
Jag kan kompa mig själv på piano/gitarr, men hellre i samarbete med församlingens musiker vilket gör mig friare i sången.
Lämpligt för:
Sånger för kyrkoåret eller särskilda teman, se även nedan Archangelica och I var mänska finns en blomma.
Och himlen rör vid jorden
Körsamarbete.
Många sånger finns i körarrangemang av olika svårighetsgrad och för olika åldrar, men även unison medverkan av ”alla-kan-sjunga-kör” hjälper till att lyfta sångerna och skapa en gudstjänst med delaktighet av många.
Lämpligt för:
Sånger för kyrkoåret, för Frälsarkransen, Mariasånger och Pilgrimssånger.

ALLMÄNA SÅNGPROGRAM
De flesta av mina föreläsningsämnen kan även innehålla mer eller mindre sång, men särskilt två är ”sångbara”.

Archangelica
P1020001Berättelserna och sångerna om Blomsterhem och de människor som skapade en trädgård i vildmarken, en blomstrande oas nedanför fjällen i Ammarnäs. Se även Blomsterhem.

I var mänska finns en blomma
Programmet bygger på min bok och erfarenhet att få ett barn med funktionshinder, tillsammans med diakonalt arbete och arbete i äldrevården. Använder sånger och berättelser inom detta tema. Se även Det barn vi fick

Se även sångprogram, föreläsningsprogram och dagledigprogram.

Arvode:
Medverkan i gudstjänst: 2.000 – 3.000 kr + resa (beroende på hur stor medverkan blir).
Helt program: 3.500 kr + resa.