Åsa Hagberg

Lutherkonsert

Ur förordet:
Detta är ”Luthers liv enligt kyrkokören”. Nio sånger med mellantexter ger en god inblick i Luthers liv och de händelser som ledde fram till reformationen. Det är ett växlande liv, där Luther blir både hyllad och hånad, tidvis en stor hjälte och allas lärare, men sista sången sammanfattar hur han aldrig slapp ifrån kampen. Hans älskade Käthe, Katarina von Bora, får fånga det med orden: ”Vad gott du gjort, det gjorde du för Kristus, det andra får du lämna till hans nåd.”
… Verket har skrivits till jubileumsåret 2017. Men reformationen har sin dag varje år. Det kan bli många fler tillfällen att sjunga om dess tillkomst.

Sättningen är för SATB, solister och piano med möjlighet att utveckla – eller förenkla vid behov. Mellantexternas ”berättare” finns till hands att träda in om man väljer att sjunga delar av verket. Svårighetsnivån ligger så att de flesta kyrkokörer ska klara sina delar av verket. Bland solisterna är förstås Luthers roll den mer krävande då han ingår i samtliga sånger.
Musik: Lars Hernqvist
Beställ genom Wessmans.
Texthäfte med samtliga texter.

INNEHÅLL:
1. Vad vill du mig, Gud? – studentlivet och kallelsen
2. Jag ska bli munk – vandringen i åskan SAMSUNG CSC
3. Broder Martin – livet som munk
4. I dessa brev – avlatsbreven
5. All sannings port – Luthers teser spikas upp
6. Doktor Luther – Luthers undervisning sprids (melodi som nr 3)
7. Exkommunicerad! – fördraget och domen i Worms (melodi som nr 2)
8. De kristna bör undervisas – katekesundervisning och bordssamtal
9. Kära Käthe – åldrad Luther med sin Katarina von Bora