Åsa Hagberg

Lutherinspiration

6 sånger med musik av Jonas Nyström

13112_pa_gud_vi_trorSångerna är utgivna på Gehrmans inför jubileumsåret 2017, men bygger främst på att vara inspirerade av Luthers liv och tro. Även kommande år och gudstjänster kan sångerna fortsätta att sjungas. Parvis följer de olika områden.

TVÅ SÅNGER FÖR KYRKOÅRET
Där himmelens stjärna glänser, nådens underverk när Gud blir vår like, längs samma tråd som Lutherpsalmen ”Från himlens höjd jag bringar bud” (SvPs 125)
Se, Guds Lamm, för passionstiden och mässan, inspirerad av Cranachs Luthermålning i Wittenberg, Luthers hand pekar: ”Se, Guds Lamm”.

TVÅ NYTOLKADE LUTHERPSALMER
På Gud vi tror, Laurentius översättning ”Uppå Gud Fader nu vi tror” till 1695 års psalmbok, en trosbekännelsepsalm tolkad och reducerad i 7 verser.
Gud, vår Fader, Olaus Petris översättning ”Fader vår som i himblom est” till 1695 års psalmbok, psalm av bönen ”Vår Fader” tolkad och reducerad i 4 verser.

TVÅ PSALTARPSALMER
Psaltaren var ofta inspiration till Luthers psalmer. Två tolkningar på två av hans favoritteman i denna bok.
Du hörde mitt rop, introitus/körsång, Gud som vår borg och beskyddare, Ps 18.
Övergiven SATB, SAB, den lidande tjänaren Ps 22, för passionstiden.