Åsa Hagberg

Jul- och påskoratorium med Mariatema

Två oratorier som gemensamt gör hela vandringen från bebådelsen till den öppna graven, med fokus på Marias berättelse. Handlingen bärs dels av de sånger som återger alla de större händelserna och däremellan bryggor där vi dels kan föra samtalet med Maria och dels lyssna till profetrösten som steg för steg förutsäger skeendet.
Jag har skrivit samtliga texter och musiken är komponerad av Maria Löfberg, i en uppsättning för kör, solister, stråkar, flöjt, oboe, klarinett och fagott samt triangel och pukor.
Sångerna kommer även att kunna användas enskilt som vanliga körsånger.
I nuläget finns Julens oratorium på wessmans musikförlag. Vid intresse av påskens oratorium, kontakta mig eller Maria Löfberg.

Sjung din glädjeBåda oratorierna har haft sitt uruppförande i Årsta kyrka. Från samma församling kommer juloratoriet att ingå som TV-gudstjänst Trettondagen 2016.

Presentation och texter:
JULORATORIUM Sjung din glädje, Maria.
PÅSKORATORIUM, Är han din, Maria?.