Åsa Hagberg

Var finns Gud

1. Var finns Gud i det meningslösa?
Inget svar syns någonstans.
Hur blir nätter gryningslösa,
som om solen inte fanns?

Om bara ett enda ljus fick tändas.

Var inte rädd,
det finns en väg,
du är inte ensam.
Det finns en väg,
en väg för dig,
var inte rädd.

2. Var finns Gud i det kärlekslösa,
hur kan svaghet trampas på?
Varför finns det bottenlösa,
hur går kaos att förstå?

Om bara ett enda ljus fick tändas.

Var inte rädd,
det finns en väg,
du är inte ensam.
Det finns en väg,
en väg för dig,
var inte rädd.