Åsa Hagberg

Innanförskapets rum

1. Hör du hur änglar sjunger,
lystrar till ett namn
som aldrig ska glömmas?
Hör du hur vingar lyfter,
låser upp ett rum
som aldrig ska stängas?
Född till kärlek,
döpt att höra till.

Kommer du ihåg, är du på väg
till innanförskapets rum?
Liten eller stor, syster och bror,
älskade barn,
i innanförskapets rum.

2. Ser du hur vatten blänker,
skimrar i ett namn,
som aldrig ska glömmas?
Himlen som rör ett huvud,
lyser upp ett rum
som aldrig ska stängas.
Född till kärlek,
döpt att höra till.

Kommer du ihåg …

Lika säkert som ett kassavalv,
samma styrka som ett vattenfall,
men bara några droppar räcker,
täcker allt.