Åsa Hagberg

En källa av kärlek

1. En källa av kärlek, en bägare fylls,
tröstar jordens lidande.
Får jag den, så ger jag den vidare.

Från mun till mun, hand till hand,
hjärta till hjärta.
Från mun till mun, hand till hand,
kärlekens blödande vin.

2. En källa av kärlek, en bägare fylls,
värmande och lindrande.
Får jag den, så ger jag den vidare.

Från mun till mun, hand till hand,
hjärta till hjärta.
Från mun till mun, hand till hand,
kärlekens läkande vin.

3. En källa av kärlek, en bägare fylls,
glädjepuls, så levande.
Får jag den, så ger jag den vidare.

Från mun till mun, hand till hand,
hjärta till hjärta.
Från mun till mun, hand till hand,
kärlekens sjungande vin.