Åsa Hagberg

Den som bär

122146_Den_som_bar11 sånger om visdom, närvaro och ljus i arrangemang för kör.
Text: Åsa Hagberg
Musik: Nadja Eriksson

”Den som bär, är den samlande titeln på elva sånger längs samma tråd. Sedan vi väl hittat det gemensamma uttrycket kom sångerna till oss hastigt, både texter och melodier rann till i ett flöde av skaparglädje. Vi hoppas förstås att den skaparglädjen lyser igenom i sångerna. Att det ska vara roligt och inspirerande att sjunga dem! Att det går att kasta sig ut i glädje när till och med den djupaste ensamheten har en famn att landa i.

Tråden som går genom sångerna är den som Martin Lönnebo fann då han skapade Frälsarkransen. Med hjälp av hans pärlor finns hela livet symboliserat i ett enkelt radband. För oss blev det sånger som bär genom födelse, behovet att vara sedd och få en tillhörighet, kampen och vilan, kärlekens starkaste uttryck, de innersta hemligheterna och till sist dödens natt in i evigheten. En tråd där slutet blir en början.”
(ur förordet)

Sångerna, som har ett ”ungt” uttryck, kan användas som en sammanhållen konsert, inrama en mässa eller plockas ut och användas vid gudstjänster under hela året.

Häftet är utgivet på Gehrmans förlag och kan beställas här: Den som bär

Innehåll: Den som andas, Tystnadens sång, Alltid en pärla, Innanförskapets rum, Ett steg till, Den som bär, Kärlek är ett bröd, En källa av kärlek, Hemligheten, Var finns Gud, I tidens slut.

Några texter:
Innanförskapets rum
Till den som bär
En källa av kärlek
Var finns Gud