Åsa Hagberg

Psalmer och annan kyrkosång

Jag har skrivit sånger sedan jag i början av 2000-talet lärde känna min första tonsättare, Stefan Jämtbäck. Flera Frostensonstipendier, 2006, 2009 och 2010, samt stiftelsens psalmskola 2007-2008 och pågående 2013-2015, ledde mig in på psalmförfattande. Kontakt med kyrkosångsförbundet och egen körsång födde dessa sånger, vilket även lett fram till två oratorier. Skriver efter hand också nytt, den som söker en text får gärna fråga.

UTGIVNA SÅNGER
Pilgrimssånger, sånger till de sju nyckelorden, både för vandraren och kören.
Mariaoratorier Sjung din glädje, Maria (Wessmans 2014) och Är han din, Maria – för jul och påsk.
Den som bär (Gehrmans 2012) – 11 sånger för kör, följer Frälsarkransens pärlor.
Och himlen rör vid jorden (Artos 2011) – psalmer för hela kyrkoåret
Dessutom finns BARNKÖRSÅNGER och ett flertal enskilda körnoter.
Se hela listan på utgivna sånger.

FÖRELÄSNINGAR för konvent, konferenser, församlingsträffar, kvinnofrukostar, personalträffar mm, gärna i kombination med musikprogram (se nedan). Läs mer via länken om:
Psalmens sju nycklar
Det bara sånger kan säga
Maria, en livsberättelse

MUSIKPROGRAM, gudstjänster
Jag medverkar gärna i gudstjänst eller musikprogram i kyrkan, både med egna sånger och berättelser/predikan.
Musikprogram plockar aktuella sånger, även helt nyskrivna, ännu ej utgivna.
Spelar själv, vid behov piano och gitarr, men samarbetar hellre med församlingens musiker. Gärna även med medverkan av kör.

Som ett regn som fuktar törstig jord,
som en måltid vid ett dukat bord,
må Gud välsigna dig,
välsigna dig.
(ur Må Gud välsigna dig)