Åsa Hagberg

Böcker och föreläsningar

Böcker och föreläsningar presenteras närmare under respektive flikar. Bön och andaktsböcker har naturligt en särskild inriktning just till kyrkan, i mer allmänna ämnen som ”Människovärde” och ”Skönlitteratur” finns en existentiell, och i viss mån även teologisk, botten jag kan lyfta fram tydligare vid föreläsningar där kyrkan är arrangör.

Bön & andakt

Mitt namn är här (bok)
När jag lägger mig till ro (bok)

Människovärde, funktionshinder …

Det barn vi fick (bok)
Från Änglavärlden (bok)
Resan till ett barn (cd)
Värdegrundens människor (föreläsning)

Skönlitteratur

Teodors uppdrag (barnbok)