Åsa Hagberg

Kyrka

Genom min egen kyrkliga förankring kan det mesta jag gör ha en koppling till kyrka och tro. För mig är berättelsen och sången en form av teologi, att skapa förståelse genom att levandegöra. Ett exempel på detta är boken Maria, en livsberättelse med tillhörande föreläsning. Livserfarenheten har också gett mig en diakonal grundhållning och tjänst. Ur bredden och mångfalden framträder två inriktningar:

Åsa Hagberg1 KYRKOSÅNG, PSALM, KÖRSÅNG oratorier mfl sånger
Här finner du mängder av utgivna SÅNGER (även att lyssna till), och förslag på FÖRELÄSNINGAR och SÅNGPROGRAM eller medverkan i gudstjänster. De senare gärna i ett samarbete med församlingens sångare och musiker.

DIAKONI, människovärde
Förutom DAGLEDIGPROGRAM i en mångfald av ämnen med mycket inslag av sång, finns särskilda föreläsningar utifrån den egna erfarenheten att få och leva med ett barn med funktionsnedsättning, både som LIVSBERÄTTELSE och med fokus på VÄRDEGRUND/människovärde.
Att ladda ned: Tre föreläsningar om att vara värdefull.

Se också föreläsningar, dagledigprogram och musikprogram.

ÖVRIGT:
Betraktelser/predikningar att läsa.
Böcker, du hittar också barnböcker och en meditationsbok.

VECKANS PSALM:

1.Inte i skalets färg,
inte i ytans glans
växer den kärleks kraft
att vi får vara hans.

2.Inte för toppens sken,
den position som vanns,
men i den nådens kraft
att vi får vara hans.

3.Även den minsta gren,
späd under vindens dans,
vilar i samma kraft
att vi får vara hans.

4.Grenen är också jag,
Kristus är grenens stam,
frukten av evighet
mognar när jag är hans.

”Frukten av evighet”, trefaldighetstiden.