Åsa Hagberg

Föreläsningar om psalmer & sånger

SAMSUNG CSCSamtliga föreläsningar har ett större eller mindre inslag av sång, beroende på sammanhang och önskemål. Jag spelar då själv gitarr, eller ackompanjeras av musiker (kanske till och med en liten kör) på plats. Lämplig tid ca 1 timme, gärna med uppföljning i samtal och gemenskap.
Se även dagledigprogram anpassade till daglediga.

DET BARA SÅNGER KAN SÄGA
Den personliga berättelsen om hur sånger och/eller psalmer berört mig, deras bakgrund och tillblivelse. Hur de trots sina få ord kan fånga starka livshändelser och möten, både med Gud och människor. Stora möjligheter att anpassa fokus efter målgruppen.

PSALMENS NYCKLAR
Vägen till psalmernas famn var kort. Redan som spädbarn mötte jag den vid dopfunten, och högtidernas psalmer började tidigt framkalla sina rysningar. Men vägen att skriva dem var lång. Att våga formulera dessa ord som skulle samla så mycket av både tro och tradition. Var det ens möjligt? Och varför, när det finns så många redan? Hur ska då de nya vara? Med min egen erfarenhet som grund stannar jag upp vid de nycklar jag funnit till psalmen, med många nyskrivna psalmer som exempel att läsa och sjunga.

EVIGA POETERS SÄLLSKAP
Kung David, Augustinus, Romanus, Franciscus, Luther … listan är nästan hisnande lång genom tiden och fylls hela tiden på med kvinnor och män, alla med samma erfarenhet; ”han lade i min mun en ny sång”. Så kommer kallelsen att förvalta och förmedla Gudsrösten i sjungen form. Därför skriver också jag, längs den väg som de har banat.

OCH HIMLEN RÖR VID JORDEN
Med hjälp av nya psalmer gör vi en vandring genom en del av kyrkoåret, infogar våra livsberättelser och följer den röda tråden.

Mängder av utgivna sånger finns som underlag, bla Och himlen rör vid jorden, Den som bär och pilgrimens sju sånger.

LYSSNASer du en människa.
LYSSNAMå Gud välsigna dig.