Åsa Hagberg

Föreläsning: Maria, en livsberättelse

SAMSUNG CSCMaria, en livsberättelse är en föreläsning som följer Marias väg och berättelse, från bebådelsen och genom alla våra stora högtider fram till pingst – men kan anpassas till att fokusera på den tid som är tidsaktuell.
Som underlag finns boken Maria, en livsberättelse samt ett rikt material av sånger bla de två Mariaoratorierna; Sjung din glädje, Maria (jul) och Är han din, Maria? (påsk).

Kan kombineras med: gudstjänst, musikandakt/konsert, samtalsstund.

Lämplig vid: församlingsträffar, konvent och konferenser inom kyrka/frikyrka.
Tid: 1-2 timmar.