Åsa Hagberg

Boka

För bokning, kontakta mig helst per telefon, i andra hand via e-post.
Arvodet vill jag diskutera eftersom det är beroende av omfattning och sammanhang, liksom om avståndet innebär övernattning. Moms och resa tillkommer, förutom där de artistiska inslagen (sång, dikt, drama etc.) överväger och momsen utgår.Tänk gärna igenom följande:
– Tid och lokal
– Målgrupp
– Särskilda önskemål
– Möjlighet att använda ljud och bild
– Uppföljning
– Affischering, marknadsföring etc. där publiken inte är given
– Samarrangör eller kombination med annat arrangemang
– Ev. övernattningAng. föreställningen ”Resan till ett barn”
Scenyta anpassar vi efter möjligheter, men vi bör ha plats till två stolar med ett bord (så litet som möjligt utan att vara lågt) emellan och en viss rörelsefrihet runtomkring. Oftast är närhet till publiken att föredra framför stor yta. Föreställningen kan även ges i en kyrka.
För ljud behöver vi en mygga (el. liknande), en sångmikrofon, samt mikrofon för gitarr.Kontaktuppgifter:
Åsa Hagberg
070-527 43 97abc.hagberg@home.seFör föreställning/musikgudstjänst kan även Stefan Jämtbäck kontaktas på 070-1730793.