Åsa Hagberg

Föreläsningar

Åsa_Hagberg_6007Att föreläsa är en glädje.
Att mitt i ett levande möte få dela de berättelser och ämnen som intresserar mig allra mest. Att få spela på alla mina strängar med författande, sång, dikt, drama och undervisning.
Att i det mötet med varandra få tid för samtal och reflektion.
Läs via länkarna om de föreläsningar som är aktuella.

Maria, en livsberättelse Följer Maria från bebådelse till pingst.
Hon kallades Blomster-Lotta, om en kvinnas livsverk, hon som också var min farmor.
Det bara sånger kan säga, personligt om livet och dess sånger.

Psalmens nycklar, fördjupning i psalmens kännetecken.
Eviga poeters sällskap, kallelsen till helig sång med eviga poeters förebild.
Och himlen rör vid jorden, sång och livsberättelse längs kyrkoåret.

Det barn vi fick, om att få ett annorlunda barn och växa upp tillsammans.
Värdegrundens människor, när allas lika värde blir verklighet.

Eget ämne, föreslå ämne eller tema för önskad föreläsning.

Se även samlade föreläsningar och dagledigprogram.