Åsa Hagberg

Föreningen Archangelica

FÖRENINGEN ARCHANGELICA bildades i april 2015.
Ändamålet är att:
-verka för bevarande och utveckling av Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs
-främja hortikulturen i övrigt i hela fjällmiljön och lappmarken

Förutom insatser för bevarande och utveckling av Blomster-Lottas trädgård, bedriver föreningen verksamhet som arrangemang, kunskapsspridning och information/guidning, inte minst det senare i samarbete med andra intressenter.

MEDLEMSSKAPET är öppet för alla som är intresserade, 100 kr per person och år, 200 kr för familj.
Ett sätt att stödja trädgården, att kunna vara med och ha rösträtt vid årsmöten och delaktighet i utvecklingen.
Medlemsskapet kan också ge vissa rabatter vid föreningens egna arrangemang.
INFORMATION ges via Blomster-Lottas Facebooksida.
Bli medlem, informationsblad att ladda ner och skicka in.
Välkommen som medlem 2019.

75 Lotta på MCSTYRELSEN består av:
Anders Berglund, ordförande
Mariana Mattsson, sekreterare
Åsa Hagberg, kassör
Anders Jönsson, ledamot
Reginald Scholz, ledamot
Osvald Jonsson, suppleant

STADGAR för Föreningen Archangelica antagna den 19 april 2015.