Åsa Hagberg

Archangelica – sånger från Blomsterhem

Klicka till vänster i de svarta fälten för play/pause.

VANDRAREN:

Josef och Sofia
Josef Berglund, kom som nybyggare till Ammarnäs 1881. Med det egentliga hemmanet uppe vid Bertejaur lät han det sträcka sig ända till Näsbergets sluttning ovanför Ammarnäs. Slitsamt arbete skulle det kosta, men han såg möjligheterna, trotsade alla svårigheter och byggde själv gårdar till både sig själv och sina fyra söner. Oskar fick den övre gården, som sedan skulle bli Blomsterhem.

MÖTET:

B5 Lotta och Oskar
Oskar, från Ammarnäs och Lotta, från trakten av Tärnaby, möttes tidigt i samband med Oskars färder över fjällen till Norge. Lotta fick äntligen komma till Ammarnäs vid kyrkinvigningen 1914, men så kom ett världskrig emellan dem. Först 1919 kunde hon återvända för att stanna och bli ”Blomster-Lotta”.

ARCHANGELICA:

Trädgården
Trädgården växte fram som Lottas andningshål efter sorgen. Drömmen hade hon haft ända sedan liten. Efterhand som den blev känd strömmade gästerna till, även biskopen som nämns i sången, likaså björnen.