Åsa Hagberg

Blomsterhem

Blomsterhem sommarBlomsterhem var under sin blomstringstid på mitten av 50-talet en unik fjällträdgård i Ammarnäs, med upp emot 2000 arter med rötter från hela världen. Den drevs av min farmor Blomster-Lotta, tillsammans med sonen Alfred som genom sitt starka språkintresse även stod för de internationella kontakterna.
Trädgårdens berättelse är en berättelse om hopp. Lotta blev änka till fyra små barn mellan två världskrig när hjälpen kändes långt borta. Ur denna fattigdom växte den trädgård som med tiden blev så Lotta tvättarrik att skaror strömmade dit; släkt och vänner, turister, skolklasser, forskare, präster och biskopar.
Att de var många bekräftas av alla som återvänt under alla år efteråt, även när ogräsen övertagit sluttningen. Det var en trädgård man inte glömde, och inte heller Blomster-Lotta. Som många fjällbor var hon en särpräglad kvinna utanför alla mallar.

Efter ett omfattande förarbete av Mariana Mattsson och Reginald Schulz, och flera års SAMSUNG CSCinsatser av min bror Anders Berglund kunde en del av trädgården med tillhörande utställning i ladan som finns kvar från Blomsterlottas tid, återinvigas 9 augusti 2014.
Odla med P1 Inslag 27 juli 2015.
Västerbottens-Kuriren, filmreportage 1 juli 2013.
Se broschyr om guidningar med Urban Berglund.

Min del har ligger framförallt i berättelserna, inte bara om Blomster-Lotta själv utan alla de människor som fanns bakom trädgården. Dels i de 13 sånger som finns inspelade på skivan Archangelica, med tillhörande häfte med korta texter och bilder, och dels i föreläsningar och sångprogram.

SAMSUNG CSC
Välkommen också att gilla Blomsterhem på Facebook med färska nyheter och mängder av bilder från invigningen.
Du kan också bli MEDLEM i FÖRENINGEN Archangelica.

Riddarsporren vaktar stolt,
slåtterfibblan gläntar,
äppelträdet lovar tyst
vad nunneörten väntar.